Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sometent Nacional de Catalunya

Via fora!

Si la Pàtria perillava
i la bandera arborava
aixecant el Sometent,
què faries tu en la guerra
per defensar nostra terra
del dogal d'estranya gent?
...................
Mai la Pàtria al rebre ofensa,
ha de comptar en sa defensa,
els enemics quants seran;
basta lluitar amb coratge,
que per rompre l'esclavatge
cada home es torna un gegant.

Antoni Bori i Fontestà
del poema Per la Pàtria

 

 

El Sometent és un cos que hom aplegava els veins d'un lloc per a la persecució de malfactors en temps de pau i per a la defensa de la terra enfront l'enemic en temps de guerra.


Dels origens medievals al decret de Nova Planta

El Sometent està inspirat en l’antic Sagramental, germandat entre diversos pobles per a garantir llur pròpia seguretat, feta per mitjà de jurament, i, per això, anomenada Sagramental a Catalunya des d’almenys el 1257. Encara que s'institucionalitza durant el regnat de Jaume I, es troba ja legislat per escrit el segle XI. A Catalunya, l’usatge Princeps namque establia la participació obligatòria de tot home útil en la defensa del país, en cas d’amenaça exterior. Els compromesos en el Sagramental eren convocats, en cas de perill, amb fogueres enceses de cim a cim, en forma d’host, a so de corn, toc de trompeta o repic de campanes, és a dir, “so metent”, mot aquest que al segle XVI tendí a prevaler i a substituir el de Sagramental. El primer Sagramental fou jurat el 1257 pels pobles del pla del Llobregat. El 1314 Jaume II creà el Sagramental del Vallès, que fou unit a l’anterior -la vegueria passà a denominar-se de Barcelona i del Vallès-. El 1395 foren afegits els Sagramentals de Moià i del Maresme i la vegueria ampliava la denominació i era dita de Barcelona, del Vallès, de Moià i del Maresme. En cas de guerra al mateix Principat, el Sometent general era mobilitzat. La mobilització general de paisans es feia amb fogueres enceses de cim a cim, a toc de corn marí i finalment a toc de campana (d’aquí el nom de Sometent, “so metent”). Arran de la desfeta de 1714, aquest primer Sometent patriòtic -del qual l’heroi nacional Francesc de Moragues en fou cap- el 1716 restà suprimit amb el decret de Nova Planta del rei d'Espanya Felip V.

De la Guerra Gran a la fi de la II Dictadura

Malgrat la seva supressió pel decret de Nova Planta, durant la Guerra Gran, davant l’angoixosa situació de l’exèrcit, el capità general de Catalunya, comte de La Unión, ressucità el Sometent (1794), que fou novament actiu com a auxiliar de l'exèrcit regular durant la Guerra del Francès (1808-1814), i que destorbà els atacs francesos davant Roses, Barcelona i Tarragona. Més o menys desorganitzat durant les dues primeres guerres carlines, fou refet el 1855 per iniciativa dels grans propietaris rurals, amb el nom de "Sometent Armat de la Muntanya de Catalunya", i adoptà el lema “Pau, pau i sempre pau”. Des d’aleshores tingué un caràcter de cos auxiliar d’ordre públic a la ruralia destinat, a la pràctica, a salvaguardar els dominis d’aquells grans propietaris, amb la qual cosa adquireix un caire marcadament conservador. La I República l’abolí novament (1873), però poc després fou restablert i resultà sumament eficaç per a combatre els carlins, a la tercera guerra. El 1877 publicà una revista titulada ‘‘Paz y Tregua’’, publicada en català (‘‘Pau i Treva’’) des del 1934. Les Bases de Manresa (1892) reservaren un important paper al Sometent, que, en no reeixir aqueixes, no es pogué acomplir. El Sometent intervingué al costat de les autoritats en diverses ocasions, com en la detenció de Francesc Ferrer i Guàrdia (1909) a Alella (el Maresme) i en l’acció contra vaguistes durant els anys que precediren la Dictadura del general Primo de Rivera. Aquest decidí d’estendre el Sometent a la totalitat de l’estat espanyol, temptativa que no sobrevisqué a la I Dictadura (1923-30). El 1931 és dissolt per la II República espanyola, però el 1936, en esclatar la guerra, és restablert. A la fi de la guerra civil el Sometent és novament dissolt, fins que el 1945 la dictadura del general Franco el reorganitza (“Somatén Armado”) amb la finalitat principal de combatre el Maquis, i que té el màxim exponent el 1960 amb la mort a trets de l'anarquista Quico Sabaté a Sant Celoni, a mans d'un membre del sometent franquista anomenat Abel Rocha. L’organització del Sometent a les ciutats es realitzà únicament damunt el paper. A la fi de la II Dictadura, el 1978 el Senat espanyol aprova la dissolució de tal Sometent com a organització armada.

No obstant aquesta història d'alts i baixos, el Sometent és una institució tradicional de Catalunya, de milícia popular, que compta amb episodis heroics dins de la història de la nostra Pàtria. Passats els temps del ranci "Somatén Armado", ara és l'hora d'un nou Sometent definitivament patriòtic: la del Sometent Nacional de Catalunya.

 

 

Endavant per Catalunya!

 

ENLLAÇOS PATRIÒTICS

(per ordre alfabètic)

 

Bars del Rotllo

boiCAT

Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans

Escamots Catalans

Esquerra Republicana de Catalunya

La bandera estelada

Llengua Nacional

Unitat Nacional Catalana