Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CITANET

SITE IN OPBOUW

 

 

Ik ben een op rust gestelde ambtenaar. Tijdens mijn actieve loopbaan was ik tewerkgesteld als lesgever aan het opleidings en vormingscenter in een overheidsbedrijf. Gedurende enkele jaren stond ik in voor het bedrijfsblad waarin de arikels werden afgewisseld met citaten en aforismen.

Verder was ik actief als voorzitter van een accordeonvereniging en als secretaris van een muziek vereniging en een jongerenensemble. Vaak ben ik op zoek geweest naar met muziek gelieerde aforismen en citaten. Het noteren van citaten werd een passie, met als resultaat enkele honderden citaten van beroemde en minder bekende mensen uit de muziekwereld. Bij mijn keuze heb ik me laten inspireren door de omschrijving zoals Cees Buddingh die geeft: "Een korte nuntige levenswijsheid". Hierna volgt een selectie uit deze verzameling.

Muziek is de dynamiek van een gedachte.  -   Muziek is de moedertaal van het hart.   -   Muziek is een expressie van een impressie.  -  Muziek is een volmaakte taal, over de grenzen van alle woorden heen.  -  Muziek is er genoeg voor een hele leven, maar een leven is niet genoeg voor muziek.  -  Muziek is het vliegwiel van de samenleving.  -   Muziek is kunst, het is het uitdrukken van individuele emotie.  -  Muziek is uw eigen ervaring, uw gedachten, uw wijsheid. Als het in u niet leeft, zal het niet uit uw oor komen.   -  Muziek is wat u bezighoudt, uitgedrukt in geluid.  -   Muziek laat ons mediteren met golvende bewegingen, zoals de oceaan eindeloos golft en danst.  -  De muziek is een levensgeschenk. Zij is er om te troosten, om te belonen. Zij helpt om te leven.  -   Muziek is actie, actie is muziek.  -   Muziek is als de liefde. Daar zijn uren en plaatsen voor.  -  Muziek is als de mensen: ze maken een bepaalde, al dan niet prettige indruk op ons nog voor we het echt hebben leren kennen.  -   Muziek is als een gemeenschap, één en ondeelbaar.  -  Muziek is als lopen. Het kan worden geleerd, maar het kan worden onderwezen niet.  -  Muziek is belangrijk, want het is het enige dat de jongeren verenigt. Het is een esperanto.  -  Muziek is benevelde kunst.  -  Muziek is dat geluid dat bepaalde chemische reacties in mijn hersenen in trilling brengt.
 

A

 

B - C

 

D

 

E

 

F - G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

I - J

 

K - L

 

M

 

Muziek is

 

 

N - O

 

P - R

 

S - T

 

U - V

 

W - Z