Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ANSÖKAN

Bernt Sandberg

Nöbbelövs Torg 17

226 52 Lund

 

 

 

Min militärutbildning var en av den tidens tuffaste :Armefotograf. Efter militärtjänsten, gjorde jag FN-tjänst i sex månader på Cypern, som arméfotograf. Efter hemkomsten från Cypern började jag som professionell croupier på ett roulett företag (jag hade tidigare haft det som extraknäck) Företaget hade c:a 50 kasinon runt om i landet. Efter en kort tid fick jag ansvaret för rekrytering och utbildning av croupierer och kassörskor.

Efter c:a tre år sökte jag nya utmaningar. Jag började på Halmstads Järnverk där arbetade jag med spekrometern. Vid ett studiebesök av utbildningsminister Ingvar Carlsson så frågade jag om vad det fanns för möjlighet att studera. Jag redogjorde för min bakgrund och han rekommenderade folkhögskola. C.a tre månader senare började jag på Fridhems folkhögskola med inriktning på högre studier. Efter folkhögskolan kom jag in på mitt förstaval .Socialhögskolan i Lund, där läste jag personaladministration (som överkurs läste jag två betyg psykologi). Efter avslutade studier fick jag av en slump erbjudande om ett arbete på försäkringskassan. FK hade precis tagit över handläggningen av Bidragsförskott, där kraveftergift ingick som en del. Det fanns inga som helst rutiner eller blanketter hur man handlägger kraveftergift. De kändes spännande att få bygga upp rutiner och skapa blanketter. Efter det har jag handlagt i stort sett alla typer av försäkrings ärenden. Ett var att på ett lokalkontor bygga upp rutiner kring kontrollen av de som hade fler än sex korta sjukfall på ett år. Jag sade upp i samband med att staten skar ner tio procent av all personal.

För närvarande går jag en datakurs. Jag är nu mogen för nya utmaningar:

 

Hälsningar

Bernt Sandberg