Några sajter på jobbet
Dataövningar Undervisningsmaterial
   
Sportaktiviteter: Bilder från Elevarrangemang:
Fotbollsdagen 2000
Fotbollsmästerskap 2001
Bordtennisturnering
Bordtennisbilder i april 2000
Bouleturnering
Bilder från utflykt till Dalby hage
Bilder från avsnittsavslutning
Avslutningsfest maj 2000
Sommarfest med boule 30.6 2000
5 världsdelar
Bilder av grupp 1:12
   
 Galleri: Annat:
Gallery Roumania   
Andra bilder
Elevers hemsidor och arbeten
Mauricio Rojas föredrag i Malmö