Lerniabilder

2004
Glada elever med sfibetyg  Fördjupning dec-jan 03-04  S13b januari 2004  aki 9:1 februari 2004  FH 1 mars 2004
 FH3 juni 2004  3K1 juni 2004 Kollegor 2004 RIR galleri tillfälligt borta  Styrk2 hösten 2004
aki okt 2004
Mejrem och Ruvejda höstfest i oktober 2004 Kjellsson    Thera&Anna    Altgruppen 2005


Grupper Avslutningar Aktiviteter Annan verksamhet
Grupp 1:12
maj 1999
Avslutningsfester:
februari-00
maj-00
Bordtennis i Baltiska Hallen
april 2000   juni 2000
januari 2002   september 2002
juni 2003
Utflykt till
Dalby hage sept-99
Fem världsdelar i en och samma grupp
Grupp 1:35 april-00
Sommarfest 30.6-00 Boulebilder mars-00
Badminton februari 2002
Badminton maj 2002
Badminton  augusti 2002
Fotboll på Dalhems idrottsplats juni-00
Fotboll juni 2002
Fotbollsbilder 2003
Bilder 2004
bilder april 2001

Elevers presentation och porträtt
 Bilder februari 2001
våren 2002:
Grupp 1:15
Grupp 1:54
Grupp 1:85
Grupp 2:38
Aki 2:2 
Grupp 3:15
Grupp H3:05
Grupp H4:75 Kollegor

 sommaren 2002:
Grupp 1:54 Grupp 2:18 Grupp 3:38 Aki 1:1 slutfest  
Aki 5:1 Skyddsombud  

 hösten 2002:
 Naturvetare - fördjupning  Elever Trevliga elever i december  Inges&Lisbeths julfest  

2003

datakolleger
 avslutning februari 2003

 H23b och H13d
valborg 2003
 Yuta och Lina  Åkersberg
påsken 2003

Naturvetare/tekniker 2003
 Datasalen 2003  S123a dec 2003  S13g dec 2003  Lucia 2003
Glada elever med sfibetyg  Fördjupning dec-jan 03-04  S13b januari 2004  aki 9:1 februari 2004  FH 1 mars 2004
 FH3 juni 2004  3K1 juni 2004 Kollegor 2004 RIR galleri  Styrk2 hösten 2004