Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Mendilo al Al-fab-et-o

Bonvolu plenigi la formularon kaj alklaku la butonon "Sendu al Al-fab-et-o" sube.

Ĉe mendo de minimume tri ekzempleroj de la sama titolo ni donas 30 % rabaton.

Sendkostoj ekde la 5-a de aprilo 2003 En 2003 la sveda poŝto, kiu jam estis ĉampiono pri afranko-kostoj, draste altigis la prezojn de sendaĵoj al eksterlando. Tial ni devas enkonduki novan sistemon kun procenta aldono por kovri la altigon de la sendkostoj. Ekde la 5-a de aprilo 2003 vi do pagos aldonon laŭ la suba tabelo:
Aĉetsumo EUR Al Svedio Al Eŭropo Ekster Eŭropon
0-50 EUR (0-400 SEK) 5 % 15 % 20 %
50-100 EUR - 10 % 15 %
100-150 EUR - 5 % 10 %
150-200 EUR - - 5 %
200-- EUR - - -

Vi povas pagi post ricevo de la libroj al:
sveda poŝt-ĝira konto numero 280609-6117 (Carl-Erik Ohlsson)
aŭ al la UEA-konto afeo-o (Al-fab-et-o)
aŭ al la FEL-konto (Flandra Esperanto-Ligo) stjo-u (Sten Johansson)


Mi mendas la jenajn librojn:

Ekzempleroj: Amparolo (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: Denaska kongresano (4 EUR - 32 SEK).
Ekzempleroj: Doktoro Glas (7 EUR - 56 SEK).
Ekzempleroj: En la realo troviĝas truo (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: Er ar o (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Falĉita kiel fojno (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Ĝis revido, krokodilido! (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Inter tero kaj ĉielo (4 EUR - 32 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Interkona mateno (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Katrina malfruas (4,50 EUR - 36 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o. Dua eldono aperis ĉe Japana Esperanta Libro-kooperativo.
Ekzempleroj: Kvinpinta Kantaro 2000 (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: La beleco de Merab (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: La fermita konko (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: La kiso (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: La krimo de Katrina (4 EUR - 32 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o. Dua eldono aperis ĉe Japana Esperanta Libro-kooperativo.
Ekzempleroj: La orpantalono (4 EUR - 32 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: La pelto (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: La vojo de serpento sur roko (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: Mariamne (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Memor' mortiga (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Mistero ĉe Nigra Lago (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Mokrokalvo (7 EUR - 56 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Musono (7 EUR - 56 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Neĝo kaŝas nur... (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Nobela novelaro (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Padanaj rakontoj (4 EUR - 32 SEK).
Ekzempleroj: Serĉu, kaj vi trovos! (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: Sonĝodramo (7 EUR - 56 SEK).
Ekzempleroj: Tio konvenas! (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: Trans maro kaj morto (7 EUR - 56 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Vojaĝo kun Katrina (5 EUR - 40 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o. Dua eldono aperis ĉe Japana Esperanta Libro-kooperativo.


Ekzempleroj: Sveda Floraro (5 EUR - 40 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.

LIBROJ DE ELDONEJO PROGRESO:
Ekzempleroj: Pipi Ŝtrumpolonga (9 EUR - 72 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Emilo de Smolando (6 EUR - 48 SEK).
Ekzempleroj: La knabino kiu ne volis iri al la infanejo (6 EUR - 48 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Ture Sventon en Londono (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Plupo en la grandarbaro (3 EUR - 24 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Plupo kaj la ursidoj (3 EUR - 24 SEK). Elĉerpita ĉe Al-fab-et-o.
Ekzempleroj: Plupo kaj la gruoj (3 EUR - 24 SEK).
Ekzempleroj: Plupo kaj la lupoj (3 EUR - 24 SEK).
Ekzempleroj: Plupo kaj la maro (3 EUR - 24 SEK).
Ekzempleroj: Somera tago kaj aŭtuna vespero (5 EUR - 40 SEK).
Ekzempleroj: Roseanna (7 EUR - 56 SEK).

La prezoj estas en svedaj kronoj (SEK) por mendoj el Svedio kaj en eŭroj (EUR) por mendoj el aliaj landoj.

Mi volas pagi al:
Pliaj informoj:
Nomo de mendanto:
Adreso, linio 1:
Adreso, linio 2:
Poŝta kodo:
Urbo:
Lando:
Telefono:
Fakso:
Retpoŝta adreso:


Bonvolu noti, ke vi ricevos retpoŝtan konfirmon pri via mendo. Se vi ne ricevos konfirmon post du-tri tagoj, eble via "retumilo" ne sukcesis sendi la mendilon. Tiuokaze, bonvolu ripeti vian mendon per ordinara retmesaĝo al stenjo@hotmail.com