Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

น้ำหนักเท่าไรจึงดูสวย


ผู้หญิงทุกคนควรจะได้ทราบว่าน้ำหนักของตัวเองสัมพันธ์กับส่วนสูงหรือไม่
เพราะน้ำหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูงหมายถึงสุขภาพที่ดีประสิทะภาพในการทำงาน
และรูปร่างที่สวยงามชวนมอง ลองใช้ตารางนี้เทียบดูนะคะว่าได้สัดส่วนแล้วหรือยัง
ความสูง น้ำหนักที่ได้สัดส่วน (กิโลกรัม)
147-149 42-51
150-151 43-53
152-154 44-54
155-156 45-56
157-159 47-57
160-161 48-59
162-164 50-62
165-166 51-63
167-169 53-65
170-171 56-67
172-174 57-69
175-177 58-71

HOME