Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
กายบริหารลดหน้าท้อง
 • ท่าที่ 1 นอนหงายราบ ยกศีรษะและไหล่ขึ้นช้าๆ ให้สูงจากพื้นประมาณ 8 นิ้ว พร้อมกับชันเข่าขึ้นเหยียดแขนไปที่
  เข่าพลิกมือให้ฝ่ามือประกบกัน สลับกับให้หลังมือชนกัน นับ1-4 ค่อยๆ ลดศีรษะและไหล่ลงสู่พื้นช้าๆ
  ขณะแขนยังเหยียดตรงและก้มหน้าไว้ ทำซ้ำ 10 ครั้ง
 • ท่าที่ 2 นอนหงายราบ ทอดแขนแนบไปกับศีรษะ หงายฝ่ามือขึ้นขาเหยียดตรง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อ
  ยกร่างกายท่อนบนขึ้น ยกขาให้อยู่ในลักษณะตัว V อยู่ในท่านี้ 2-3 วินาที นอนราบลงใหม่ ทำประมาณ 4 ครั้ง

กายบริหารอกสวย
 • ท่าที่ 1 นอนหงายราบกับพื้น ประสานมือไว้ที่หลังศีรษะพยายามยกข้อศอกทั้งสองข้าง
  ให้เข้ามาหากันให้มากที่สุด ปล่อยข้อศอกลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง
 • ท่าที่ 2 ยืนตรง ปลายเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย ยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า
  ออกแรงแกว่งแขนไปข้างหลัง จากนั้นแกว่งมาข้างหน้าให้แขนทั้งสองไขว้กัน ทำ 10 ครั้ง
 • ท่าที่ 3 ยืนตรง ยกไหล่ กางแขนออกไปด้านข้างในระดับอก กำหมัดหลวมๆ งอข้อศอกโดยให้กำปั่น
  ทั้งสองข้างมาชนกันในระดับอก พุ่งข้อศอกไปข้างหลังเร็วๆ แรงๆ 20 ครั้ง

การบริหารลดน่อง
 • ท่าที่ 1 ยืนตรง แขนแนบลำตัว เขย่งเท้าให้ส้นสูงจากพื้นให้มากที่สุด นับ 1-2 แล้วลดลงทำช้าๆ
  10 ครั้ง เร็วๆ 10 ครั้ง
 • ท่าที่ 2 ยืนกางขาออกกว้างๆ หันปลายเท้าออกด้านข้าง ใช้มือขวาจับศอกด้านซ้าย มือซ้ายจับศอก
  ด้านขวาในระดับหน้าอก ค่อยๆ ย่อตัวลงโดยหลังตั้งตรง เข่ากางออกจากกันให้ได้มากที่สุด
  ยืดตัวกลับท่าเดิม ทำซ้ำ 10 ครั้ง
 • ท่าที่ 3 นอนตะแคงข้างโดยวางเก้าอี้ไว้ที่ปลายเท้า มือหนึ่งเท้าศีรษะอีกมือหนึ่งเท้าพื้น
  ยกขาโดยใช้เท้าสองข้างหนีบเก้าอี้ เหยียดขาให้ตึง ค่อยๆ วางขาล่างลงพื้นช้าๆ ยกขึ้นยกลง
  แต่ละข้าง 10-20 ครั้ง

HOME