Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OBJEKTIF SEKOLAH

Mendukung dasar Falsafah Pendidikan Negara

Mengekalkan status sebagai Sekolah Harapan Negeri

Mahukan kualiti dan kuantiti pencapaian akademik pelajar terus meningkat setiap tahun.

Meningkatkan prestasi kokurikulum sekolah & menang dalam sebarang pertandingan yang disertai

Mengurangkan masalah disiplin pelajar

Meningkatkan kemahiran belajar dan berfikir di kalangan pelajar

Mewujudkan suasana sekolah yang selamat, ceria dan indah, warga yang harmonis dan bersatu