Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ketua Panitia Makmal Komputer : En. Johar Bin Abu

 

1 PENGENALAN

1.1 Perlaksanaan aktiviti literasi komputer di sekolah menengah dilaksanakan untuk memenuhi tiga keperluan :

* Pendedahan literasi komputer peringkat asas untuk semua pelajar tanpa pengecualian.

*Pendedahan literasi komputer peringkat sederhana untuk pelajar-pelajar yang berminat melalui aktiviti kokurikulum.

*Pendedahan literasi komputer peringkat peringkat lanjutan untuk pelajar-pelajar yang berminat dan berkebolehan melalui aktiviti kokurikulum.

1.2 Pendekatan yang berlainan perlu diambil untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar dengan kebolehan dan minat yang berbeza dapat memanfaatkan kemajuan teknologi maklumat dan berkebolehan menggunakan komputer sebagai alat untuk menyelesaikan.

1.3 Panduan ini digubal khas untuk sekolah- sekolah menengah yang dibekalkan dengan kemudahan komputer untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah Program Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.

1.4 Sekolah - sekolah yang belum menyertai Program Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan tetapi berkemudahan menjalankan aktiviti literasi komputer di sekolah adalah digalak menggunakan panduan ini dalam pelaksanaan aktiviti literasi di sekolah.

2.0 OBJEKTIF AKTIVITI LITERASI KOMPUTER

2.1 Memperolehi Pengetahuan Asas mengenai perkakasan dan perisian Komputer.

2.2 Memperolehi kemahiran asas penggunaan perisian aplikasi ,pengendalian perkakasan komputer serta berkebolehan menggunakan kemahiran ini untuk menyelesaikan masalah.

2.3 Mempunyai sikap positif terhadap penjagaan ,keselamatan dan etika penggunaan sistem komputer supaya pelajar dapat menggunakan teknologi maklumat dengan penuh tanggungjawab.

Sebuah makmal komputer terletak di Blok A untuk kegunaan pelajar Literasi Komputer.Berikut adalah antara kemudahan yang terdapat di makmal komputer SMKUJ.

Item Jumlah Jenama No. Siri
CPU  

15

 

NEC Powermate (Pentium 4)

01/KDP/SMKUJ/2003

02/KDP/SMKUJ/2003

03/KDP/SMKUJ/2003

04/KDP/SMKUJ/2003

05/KDP/SMKUJ/2003

06/KDP/SMKUJ/2003

07/KDP/SMKUJ/2003

08/KDP/SMKUJ/2003

09/KDP/SMKUJ/2003

10/KDP/SMKUJ/2003

11/KDP/SMKUJ/2003

12/KDP/SMKUJ/2003

13/KDP/SMKUJ/2003

14/KDP/SMKUJ/2003

15/KDP/SMKUJ/2003

1 Star Vision 09/PIBG/SMKUJ/2003
1 Samsung 02/PIBG/SMKUJ/03
1 Philips 10/PIBG/SMKUJ/03
Tetikus 15 NEC 01/KDP/SMKUJ/2003

02/KDP/SMKUJ/2003

03/KDP/SMKUJ/2003

04/KDP/SMKUJ/2003

05/KDP/SMKUJ/2003

06/KDP/SMKUJ/2003

07/KDP/SMKUJ/2003

08/KDP/SMKUJ/2003

09/KDP/SMKUJ/2003

10/KDP/SMKUJ/2003

11/KDP/SMKUJ/2003

12/KDP/SMKUJ/2003

13/KDP/SMKUJ/2003

14/KDP/SMKUJ/2003

15/KDP/SMKUJ/2003

 

4 Genius

-

Keyboard 15 NEC 01/KDP/SMKUJ/2003

02/KDP/SMKUJ/2003

03/KDP/SMKUJ/2003

04/KDP/SMKUJ/2003

05/KDP/SMKUJ/2003

06/KDP/SMKUJ/2003

07/KDP/SMKUJ/2003

08/KDP/SMKUJ/2003

09/KDP/SMKUJ/2003

10/KDP/SMKUJ/2003

11/KDP/SMKUJ/2003

12/KDP/SMKUJ/2003

13/KDP/SMKUJ/2003

14/KDP/SMKUJ/2003

15/KDP/SMKUJ/2003

 

1 RIS

-

AVR (Voltage Regulator) 15 Kinetiks 600 01/KDP/SMKUJ/2003

02/KDP/SMKUJ/2003

03/KDP/SMKUJ/2003

04/KDP/SMKUJ/2003

05/KDP/SMKUJ/2003

06/KDP/SMKUJ/2003

07/KDP/SMKUJ/2003

08/KDP/SMKUJ/2003

09/KDP/SMKUJ/2003

10/KDP/SMKUJ/2003

11/KDP/SMKUJ/2003

12/KDP/SMKUJ/2003

13/KDP/SMKUJ/2003

14/KDP/SMKUJ/2003

15/KDP/SMKUJ/2003

Monitor 15 NEC 01/KDP/SMKUJ/2003

02/KDP/SMKUJ/2003

03/KDP/SMKUJ/2003

04/KDP/SMKUJ/2003

05/KDP/SMKUJ/2003

06/KDP/SMKUJ/2003

07/KDP/SMKUJ/2003

08/KDP/SMKUJ/2003

09/KDP/SMKUJ/2003

10/KDP/SMKUJ/2003

11/KDP/SMKUJ/2003

12/KDP/SMKUJ/2003

13/KDP/SMKUJ/2003

14/KDP/SMKUJ/2003

15/KDP/SMKUJ/2003

Printer 1 Canon (BJC-1000SP) 1.P/0.1/KDP/SMKUJ/2003
Blackout Buster 1 SPK 1.B/01/KDP/SMKUJ/2003
Scanner 1 ACER ( S 2 W 3300V) 1.S/0.1/KDP/SMKUJ/2003