Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Sten tabanca Helikopter Kamera Beyaz Show Koyun Optik köşk maketi Körüklü fotoğraf 
makinesi Kavun ve 
patlıcan Optik apartman 
maketi Titanik Küheylan Çakmaktaş Kavak ağacı Karton araba
Butaforluk ve maketçilik; onun en çok uzmanlaştığı sahtekârlık türleri.
Gerçi; gençlik yıllarında, bir hayli heykel çalışması yapmış,
Akademide İç mimarlık tahsil ettiği için de, maket yapımında oldukça tecrübe edinmişti.
Ancak, bu dallarda en verimli çalışmalarını,
1992 yılında "Olacak o kadar" kadrosunda görev yapmaya başlayınca gerçekleştirdi.
Bununla birlikte, pek çok dizide butafor olarak çalıştı ve maket yaptı.

OPTİK MAKET

Maket; bilindiği gibi, bir cismin, belirli ölçekte küçültülmüş benzeridir.
Ancak; sinema sanatında maket, asla istenilen sonucu veremez.
Zira; ölçüler küçülünce, cismin çeşitli noktalarının gözümüze,
yani kamera objektifine olan uzaklık farkları,
gerçek noktaların uzaklık farklarıyla aynı olamadığından ötürü,
gözümüz bu maketi gerçeği gibi algılayamaz.
Bunu göz önüne alan sahtekâr;
bu farkların, perspektif kaçışa bağımlı eşitliğini sağlayan Optik maket sistemini geliştirdi.
Ne var ki; bu sistem, kamera açısını kısıtlıyor.
Yani kamera, cismin gerçeğine hangi açıdan bakmışsa, maketine de aynı açıdan bakmak zorunda.
Ama bu açıdan bakıldığında, maketi gerçeğinden ayırt etmek imkânsız.
Bu konuyla ilgili örnekleri ve daha ayrıntılı bilgiyi, optik maketle ilgili sayfalarımızda görebilirsiniz.