Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

PETUAH ILAHI

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Pakaian yang paling teguh adalah kalimat takwa. Sebaik_baik jalan hidup adalah jalan Nabi Ibrahim AS. Sebaik_baik sunah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang yang paling mulia adalah dzikir kepada Allah. Sebaik-baik kisah adalah Al Quran. Urusan-urusan yang paling baik adalah urusan-urusan yang telah dimusyawarahkan. Urusan_urusan yang paling buruk adalah isu_isu (yang tidak jelas asal_usulnya). Petunjuk paling baik adalah petunjuk para nabi. Kematian yang paling mulia adalah matinya para syahid Kebutaan yang paling buta adalah kesesatan setelah datangnya petunjuk. Sebaik_baik perbuatan adalah hal-hal yang memberi manfaat. Petunjuk yang paling berguna adalah petunjuk yang diikuti. Tangan diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sesuatu yang sedikit , akan tetapi mencukupi, adalah lebih baik daripada sesuatu yang banyak tetapi melalaikan. Taubat yang paling buruk adalah ketika hadirnya kematian. Penyesalan yang paling buruk adalah penyesalan pada hari kiamat.

Diantara manusia ada yang hanya menyebut nama Allah ketika ia dalam keadaan mengigau (panik). Diantara dosa yang paling besar adalah jiwa yang pendusta. Kekayaan yang paling baik adalah kaya jiwa. Sebaik-baik bekal adalah ketaqwaan. Puncak sekalian hikmah adalah rasa takut kepada Allah Swt. Sebaik-baik hal yang tertanam dalam hati adalah keyakinan dan lengah dari kekufuran, serta menghindari perbuatan Jahiliyah. Pengkhianatan berasal dari panasnya neraka Jahannam. Mabuk adalah berasal dari setrikaan api neraka. Minum tuak adalah kumpulan dosa. Makanan yang paling buruk adalah harta anak yatim. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang sengsara adalah orang yang sengsara jiwanya. Semua manusia akan kembali ke tempat yang berukuran sepanjang empat hasta (kubur). Segala perbuatan akan kembali ke akhirat. Pokok amal adalah penutupnya. Mimpi yang paling buruk adalah mimpi dusta. Segala sesuatu yang akan datang adalah dekat. Mencaci orang Mu`min adalah suatu kefasikan. Memerangi (membunuh) orang Mu`min adalah suatu kekafiran. Dan mempergunjingkan seorang Mu`min adalah sama dengan memakan dagingnya, dimana itu adalah suatu kemaksiatan terhadap Allah Swt.

Kehormatan harta seorang Mu`min adalah sama dengan kehormatan darahnya. Barang siapa yang bersumpah dusta dengan menggunakan nama Allah, maka Allah akan mendustakannya. Barang siapa yang suka mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Barangsiapa yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah akan memaafkan kesalahan dan dosanya (kepada Allah). Barangsiapa dapat mengendalikan amarahnya, maka Allah akan memberinya balasan kebaikan. Barang siapa yang bersabar atas musibah yang menimpanya, maka Allah akan memberi gantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Barangsiapa yang berlaku riya` (ingin dipuji), maka Allah akan memperdengarkan hal itu kepadanya. Barangsiapa yang berlaku sabar, maka Allah akan melipatgandakan kesabaran tersebut kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan mengadzabnya.