Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Eigen ervaring

Ik vond de ICT eindopdracht een moeilijke opdracht, omdat ik hiervoor weinig met computers gewerkt heb waardoor ik denk ik nog te weinig kennis bezat om deze opdracht te maken, Vandaar ook dat ik tijdens de lessen veel moest vragen aan leraar en medeleerlingen. Wat ik ook iets minder vond is dat de leraar zonder dat ik het wist de eerste les helemaal niet op kwam dagen en de les daarna een half uur te laat kwam. Ik vond ook dat we te weinig lessen hebben gehad om de opdracht af te maken, omdat dat bij mij zonder hulp eigenlijk niet lukte. Als laatste vond ik de opdracht al met al erg leerzaam en ik hoop dat ik in de toekomst nog wat aan de opgedane kennis heb.