Hamidiye Kruvazörü, Balkan Savaşı sırasındaki başarılı deniz çarpışmalarıyla ünlenen Osmanlı savaş gemisi. İngiltere'de yaptırılarak 1905'te İstanbul'a getirildi. II nci Abdülhamid'in donanmaya duyduğu kuşku nedeniyle 1908'e değin Haliç'te demirli kaldı. Balkan Savaşı başlayınca Hüseyin Rauf Bey (ORBAY) komutasında Karadeniz'de görevlendirildi. Aralık 1912'de Varna'yı ve öteki Bulgar limanlarını bombaladı. 20 - 21 Aralık 1912 gecesi bir Bulgar torpil gemisince vuruldu. Baş tarafı tümüyle suya gömülü olarak İstanbul'a gelmeyi başardı ve Haliç'te onarıma alındı. Ocak 1913'te bu kez Ege Denizi'ne açıldı. Yunanistan'ın Syrus Adası'ndaki barut ve dinamit fabrikasını yok ettikten sonra Yunan donanmasının ünlü "Makedonya" kruvazörünü ve 11 Mart 1913'te Adriya Denizi'ne girerek bir Yunan kuru yük gemisini batırdı. Dıraç'taki (Durres) Sırp kuvvetlerinin karargâhlarını bombaladı ve büyük kayıplar verdirdi. Shëngjin'de beş Sırp nakliye gemisini batırdı.


HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ
"Hamidiye" Kruvazörü

Londra Antlaşması'nın imzalandığı 30 Mayıs 1913'e değin Ege ve Akdeniz'de 11,200 mil kat eden ve çok sayıda yara alan "Hamidiye", 7 Eylül 1913'te Yeşilköy'de büyük törenle karşılandı. Başarıları nedeniyle "Kahraman" unvanını aldı. Askeri başarıları büyük olmamakla birlikte "Hamidiye" kruvazörü Balkan Savaşları'nın ağır yenilgi koşullarında halk ve askerin gözünde bir umut ışığı oldu.

1 NCİ DÜNYA HARBİ'NDE HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ

HAMİDİYE'NİN TUAPSE BOMBARDIMANI ( Harita : 1 )
18 Kasım 1914 tarihinde Tuapse'yi bombardıman görevini alan Hamidiye, 20 gün sonra saat 06.00'da bu limanın önünde bulundu. Bir saat kadar 1500 - 2000 metre mesafeden 80'e yakın mermi atmak suretiyle petrol tanklarını, diğer tesisleri ve telsiz istasyonunu tahrip etti. Bu arada bir yangının çıkmaması, petrol tanklarının boş olduğunu göstermişti.

HAMİDİYE VE MİDİLLİ'NİN HAREKATI ( Harita : 2 )
Ruslar, kendi bölgelerindeki deniz gidiş gelişini sürdürmeleri dışında, Batum'da üslenmiş olan muhripleriyle de Hopa - Rize kıyılarını topa tutmaktaydılar. Bunlara karşı harekatta bulunmak üzere 2 Ocak 1915'te, öğleden sonra Midilli, Hamidiye ve Berkisatvet, bir mayın arama - tarama takımının arkasından denize çıktılar. Bunlar aynı zamanda, Zonguldak'a yerleştirilecek olan topları taşıyan, Yeşilırmak vapuruna da eşlik edeceklerdi. Saat 18.40'ta, havanın karardığı bu saatte, mayın arama - tarama takımı, bir mayın patlatmış ve durmak zorunda kalmıştı. Bu sırada yoluna devam eden taşıt gemisine bindirme tehlikesiyle karşılaşan Berkisatvet, izlenen yolun dışına çıkmasıyla bir mayına çarptı ve iki mayın arama - tarama gemisiyle Boğaz'a getirildi. Midilli ve Hamidiye ise harekata devam emrini aldılar. Olaydan sonra Boğaz'a dönmüş olan taşıt gemisi, ertesi günü korumasız olarak Boğaz'dan çıktı; dört adet 120 mm.lik top ile cephane ve personelini Zonguldak'a bıraktıktan sonra yine aynı şekilde geri döndü.
Yaralı Berkisatvet'i çekerek götüren iki mayın arama - tarama gemisi geri dönünceye kadar demirli kalan Hamidiye, 3 Ocak'ta tekrar denize açıldı. Ertesi gün öğleyin Sinop'un batısında bulunduğu sırada, batıya seyreden Kagul kruvazörü ve dört muhriple karşılaştı. Bunların ardında görülen düşman harp gemilerinin duman bulutlarını Rus ana kuvveti sanan Hamidiye, Rus kruvazörü ve muhriplerini bir keşif hattı kabul ederek önlerine geçti ve batı rotasına seyre başlayarak bunları ana kuvvetlerinden ayırmaya çalıştı. Büyük hızla seyreden Kagul, mesafe 11,000 metreye inince, ateş açtı. Buna katılan muhripler de Hamidiye tarafından karşılık görmeye başladı. Düşman etkili olan atışıyla mermilerini Hamidiye üzerinde toplamaya başlamıştı. Bu arada kıç tarafına, zırh güverte üstüne isabet eden bir 150 mm.lik mermi, diğer bordadan çıkıp gitmiş, su altında da mermi saçıntıları küçük yaralar açmıştı. Buna karşılık, bir Rus muhribine bir mermi isabet ettirilmişti. Saat 16.00'ya doğru kuzeybatı rotasına dönen düşman, biraz sonra bir yağmur sağnağı içinde kayboldu. Rusların bu harekatının nedeni anlaşılamadı.
Saat 17.00'de doğu rotasına dönen Hamidiye, kıyıya yakın seyrine devam etti. Bu sırada Kerç boğazı güneyinde Novorosiski hizalarında buluşulmasını isteyen Midilli'nin telsizi üzerine buraya yönelerek 6 Ocak saat 07.00'de randevu yerinde Midilli'ye ulaştı. Bir süre beraber seyrettikten sonra ayrılarak saat 15.00'te tekrar buluştular. Saat 18.30'da Yalta önlerinde iken, sancak tarafından şiddetli bir ateş baskınına uğrayınca hemen karşılık verdiler. Bu sırada 60 derece kadar iskeleye gelen Hamidiye, sancak tarafından yine aynı şekilde karşılandı. Tekrar eski rotasına dönerek Midilli'nin peşine takıldıysa da hızının azlığından ötürü bir süre sonra kaybetti. Anlaşılan her iki kruvazör, bunların harekatını haber alarak denize çıkmış olan Rus filosunun içine düşmüştü. Karanlıktan yararlanarak düşmandan kurtulabilen her iki kruvazör, 7 Ocak saat 13.00'e doğru Şile önlerinde buluşarak Boğaz'dan girdiler. Ertesi günü Haliç'te kömür almakta olan Hamidiye'yi ziyaret eden Amiral Suşon, bu son muharebedeki başarılı hareketinden ötürü gemi personelini kutladı. 10 Ocak'ta havuza giren gemi, 21 Ocak'a kadar burada kaldı.
Bundan sonra, yine düşmanın yaptığı kıyı bombardımanlarına bir karşılık olmak ve aynı zamanda ticaret harbi yapmak üzere, Midilli ve Hamidiye kruvazörleri Doğu Karadeniz'e ve filotilla da Odesa - Romanya kıyıları arasına gönderildi. Kruvazörler 24 Ocak, Peykişevket, Yadigarımillet ve Numune'den ibaret olan filotilla da 26 Ocak'ta Boğaz'dan çıktılar. Kruvazörler, 26 Ocak sabahı Poti'yi bombardımandan sonra Trabzon'a gelecekler, Hamidiye Sinop'a giderek burada telsiz istasyonunu kuracak personeli alacak ve 27 Ocak sabahı Sinop önlerinde Midilli ile buluşacaktı.
Hamidiye, 26 Ocak saat 08.00'de Midilli'den ayrılarak Sinop'a yollandı. Midilli Trabzon'a gelirken, beş muharebe gemisi, iki kruvazör ve üç muhripten kurulu Rus filosunun batı ve karayel rotalarında seyretmekte olduklarının Anadolu kıyılarından görüldüğü hakkında haberler almış bundan, düşmanın Midilli ve Hamidiye'nin Boğaz'a dönüş yollarını kesmek isteyeceği anlamını çıkarmıştı. 26 / 27 Ocak gece yarısı Sinop önlerine gelen gelen Hamidiye, Rus filosunun öğleden evvel Sinop açıklarında görüldüğü ve batı rotasıyla gözden kaybolduğu haberini aldı. Bunun üzerine Sinop'un doğusunda kalarak, Rus filosunun nerede bulunduğunu kesin olarak öğrendikten sonra, batıya geçmek kararını verdi.
Hamidiye, 27 Ocak saat 07.00'de Midilli'yi görüp üzerine döndüğü zaman bunun gerisinde, teması muhafaza eden düşman gemisine ait olduğu anlaşılan dumanlar gördü. 1.5 saat sonra dumanların artmasıyla her iki kruvazör, Rus ana kuvveti karşısında olduklarını anladılar. Bu sırada Amasra'nın altı mil batısında bulunuyorlardı.
İki Rus kruvazöründen biri, hemen Hamidiye'nin peşine takıldı. Midilli sürati az olan Hamidiye'yi bu iki Rus kruvazöründen kurtarmak için, bunları üzerine çekmek girişiminde bulunduysa da başarı sağlayamadı. İki düşman gemisinin takibi ile, Hamidiye'nin durumu önem kazanmıştı. Ancak 20.5 mil hızla seyredebilen Hamidiye'yi düşman bir mil fazla hızla takibini sürdürüyordu. 6.5 saat süren bir kovalamadan sonra, düşmanın, güneş batmadan önce 18,000 metrelik bir mesafeye yanaşacağı hesaplanmıştı.
Hamidiye öğleyin, kritik durumunu Yavuz'a bildirdi. Saat 15.00'te Boğaz'dan çıkan Yavuz, Hamidiye ve Midilli ile karşılaşacağı bölgeye geldi. Hamidiye, saat 14.50'de takipten kurtulmuştu. Anlaşılan Rus kruvazörleri, yapılan telsiz konuşmasından Yavuz'un gelmekte olduğunu anlamışlar, onunla veya filotilla ile karşılaşmamak için takipten vazgeçmişlerdi. Hamidiye, 28 Ocak saat 06.50'de ve Midilli de bundan bir saat sonra Yavuz'la buluştular.
Midilli, Hamidiye'nin takibi sırasında, onu bu durumdan kurtarmak girişimi sonuçsuz kalınca, Rus muhriplerini Hamidiye'den uzak tutmak yoluna gittiyse de, buna gerek kalmadan düşman saat 15.45'te gözden kaybolmuştu.
Saat 18.20'de Numune ve Yadigar muhripleriyle karşılaşılmış, bunların mehtaplı bir gecede Rus Filosu üzerine hücum etmeleri uygun görülmediğinden, Peykişevket'te bulunan Komodor'un emrine geri verilmişlerdi. Bundan sonra, Midilli ve Hamidiye Yavuz'la birlikte Boğaz'dan girmişlerdi.

HAMİDİYE'NİN 1918 YILINDAKİ HAREKATI
Kerç'teki Alman harekatına yardım etmek üzere 15 Mayıs 1918'de Sivastopol'dan hareket eden Hamidiye, Yalta önlerindeyken Rus gemisi sanılarak yanlışlıkla kıyıdan ateşe uğradıktan sonra, Kefe'ye demirledi. 16 Mayıs'ta buradan ayrılan gemi, aynı gün öğleden sonra Kerç limanı dışına demirledi. Ertesi gün Muavenet ve Numune muhripleri Hamidiye'ye katıldılar.
20 Mayıs'ta Kerç'ten hareket eden gemiler, Kisala burnuna yol verdiler. Büyük çapta top taşıyan bir duba batırıldıktan sonra, muhriplerle birlikte Azak denizine girilirken Ruslar'ın ateşine uğranıldıysa da karşılık verilerek susturuldular. Yola devam eden gemiler, içinde beş Rus erinin bulunduğu üç direkli bir yelkenliyi müsadere ederek yedeğe aldıktan sonra, akşam üstü Mariupol'a demirlediler.
22 Mayıs'ta tekrar Kerç'e gelen Hamidiye'nin Azak'taki harekatı, haziran ortasına kadar sürdü. 11 Haziran'da Muavenet'le birlikte Deyski'nin 10 mil açığında iken, Muavenet'i, limandaki gemilere açılacak ateşi idare etmek üzere oraya gönderdi. Attığı 30 mermi ile beş gemi batıran Hamidiye Kova'ya giderken, Taygan'a gitmekte olan Muavenet'ten, düşman gemilerinin görüldüğü haberini alınca bunların üzerine yöneldi. Düşman gemileri, Muavenet'e ateş açtıkları sırada Hamidiye'nin gözükmesiyle, Azak denizi içerlerine doğru uzaklaştılar. Fazla su çektiğinden dolayı bunları kovalayamayan Hamidiye, akşamleyin Mariupol'a demirledi. Bundan sonraki günleri Kova, Başaltı Feneri ve Akuca önlerinde geçiren kruvazör, 16 Haziran'da tekrar Mariupol'a geldi. 22 Haziran'da beş şilebin himayesini alarak Kerç'e yolverdiği sırada, Nagatuf önünde Rus gemilerinin bulunduğu haber verilince, şileplere yalnız başlarına yollarına devam etmelerini bildirerek, adı geçen bölgeye gitti. 25 Haziran'a kadar burada dolaştıktan sonra aynı günde Kerç'e demirledi. 1 Temmuz'a kadar; Hamidiye, Basra ve Taşoz dışındaki muhripler ile Berk Kerç'ten bazı Azak denizi limanlarına yapılmakta olan nakliyatı korudular. Bu sırada Rus kıyı bataryalarıyla mücadele ettikleri gibi bazı gemileri de batırdılar. Yüklü bazı yelkenlileri de Kerç'e getirdiler. Bundan sonra muhripleri Kerç'e bırakan Hamidiye, 1 Temmuz'da Novrosiski önünde Yavuz'a katılmak emrini alarak aynı tarihte buraya vardı.

ÖZELLİKLER
GEMİNİN ADI: Hamidiye
SINIFI: Kruvazör
YAPILDIĞI YIL: 1904
TON: 3,800
SÜRAT: 22 mil
SİLAHLARI:
                 2 x 150 mm. top
                 8 x 120 mm. top
                 2 x 47 mm. top
                 2 x 37 mm. top
                 3 x 450 mm. torpido kovanı


Cem AVCI ( EDİRNE )
Son Değiştirilme : Şubat 21, 2005

Ana Britannica, Cilt 10, Sayfa 343
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, VIII nci Cilt " DENİZ HAREKATI "
Sayfa 84, 130-133, 386-387

RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN GALERİ YAZISININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ

GALERİ - 1

GALERİ - 2

 
 
 
 

ANA SAYFA