Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Calbournen linna

Calbournen linnaa aloitettiin rakentamaan vuonna 1298 ja se valmistui noin kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1309. Linna on valmistumisestaan saakka ollut Calbournen kreivisuvun asuntona ja Calbournen hallinnollisena keskuksena. Linnassa on neljä pää kerrosta, kaksi kellarikerrosta, sekä korkeammalle kohoavat tornit. Ensimmäinen kerros ja kellarikerrokset ovat sotilas- ja palvelusväen käytössä, toisessa kerroksessa sijaitsevat kirjasto, linnan sali, ruokailutilat ja muut yleiset tilat. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat kreivisuvun jäsenten huoneet ja neljännessä kerroksessa ovat vierashuoneet ja pienempi kirjasto. Tornihuoneet ovat yleisesti ottaen olleet tyhjiä, käytössä ne ovat olleet viimeksi Calbournen edes menneen kreivi Jacksonin aikana, joka käytti vanhuusvuosinaan torneja oleskelupaikkanaan. Linnaan ympäröivät muurit ja linnan alueelle pääsee vain vartioiduista porteista. Yleisesti portit ovat auki ja kulku linnan piha-alueelle on vapaata, linnan sisäpiha toimii usein kauppa ja tapaamispaikkana. Useilla linnan työntekijöillä on perhe tai jopa oma asunto linnan alapuolella levittäytyvässä Calbournen kaupungissa. Linnan yhteydessä sijaitsevat myös tallit. Lähestulkoon kaikki Calbournen hevoset majoitetaan linnan talleihin, sillä pienessä laaksossa hevosilla ei ole järkevää liikkua, ainoastaan maatöihin käytettävät hevoset sijoitetaan maalaistalojen omiin talleihin.