Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Calbournen Hallitsijat

Calbournella on pitkän historiansa aikana ollut yhteensä 17 hallitsijaa, hallitsijoista seitsemän on ollut miehiä ja kymmenen naisia. Idän muissa kuningaskunnissa paheksuttiin pitkään Calbournen naishallitsijoita, mutta vaikka virallisena hallitsijana onkin nainen, päätökset tehtiin kuitenkin aina miesten johtamassa neuvostossa ja siksi Idässä annettiin Calbournen pitää naishallitsijansa. Syy lukuisiin naishallitsijoihin on yksinkertainen, kun Idän kuningas lahjoitti Calbournen maakunnan Georgelle ja tämän tuleville jälkeläisille, säädettiin laki, jonka mukaan Calbournen seuraava hallitsija olisi aina edellisen hallitsijan esikoinen, välittämättä lapsen sukupuolesta. Tästä laista nousi valtaisa kohu aikanaan, mutta neuvoston muodostaminen varsinaisiksi päättäjiksi hiljensi aateliston vastalauseet. Seuraavassa listassa on esitelty kaikki Calbournen kreivit ja kreivittäret, jotka on virallisesti julistettu Calbournen hallitsijoiksi.

Calbournen kreivi George Calbourn
Calbournen kreivi Facon Calbourn
Calbournen kreivitär Nina Matrix
Calbournen kreivi Erik II Calbourn
Calbournen kreivitär Sandra Calbourn
Calbournen kreivitär Katarina Calbourn
Calbournen kreivitär Maryann Calbourn
Calbournen kreivitär Mary Calbourn
Calbournen kreivi Donatello Calbourn
Calbournen kreivitär Catharine Calbourn
Calbournen kreivitär Alyssa Calbourn
Calbournen kreivi George II Calbourn
Calbournen kreivitär Susanne Calbourn
Calbournen kreivi Mathew McRayers
Calbournen kreivitär Xandra Calbourn
Calbournen kreivi Jackson Lionsoul
Calbournen kreivitär Cerine Calbourn