Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

THAUM KUV NTSIA RAU KOJ

Ntsia saum lub ntuj
Qhia kuv koj xav dab tsi
Yog txoj kev hlub ua koj hais tsej thaum is
Txoj kev hlub koj xav yuav tsis nrog nyob ib txim
Thaum kuv tig ntsia tuaj rau koj
Hnov koj lub suab
Zoo li cov huab cua
Hnov koj lub siab hu los rau kuv dua
Es ua rau kuv rov qab vwm rau txoj kev hlub
Thaum kuv tig ntsia tuaj rau koj

Hnov koj lub suab
Hnov koj cov lus
Hu los tuaj rau kuv ib zaug ntxiv dua
Yuav nrhiav ib txoj kev kom tau nyob ua kev raws li hais
Tias txoj kev hlub mus raws li hais
Thaum kuv ntsia rau koj

Qhib koj lub siab
Qhia kuv txoj kev hlub thiab
Txhob cia lub siab nco kev hlub tsis tsawj tag
Txoj kev hlub koj xav yog txoj kev yuav tig los
Thaum kuv tig ntsia tuaj rau koj

Vim txoj kev hlub wb tso tsis tau
Vim yog lub sij hawm hloov tsis tau
Cia li yuav nrhiav txoj kev raws li hais
Tsis muaj hnub wb yuav sib ncaim
Sib hlub mus ib tximBACK