Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Character Listings--the Basara White Pages

Sarasa

Maa-kun (Makoto)

Kakujii

Nagi

Aka no Ou (Red Lord)

The old lady with the graves

Ageha

Maa-kun's mother

Ashou

Madame Butterfly

Elder (Ojiichan)

Kichou

Chigusa-dono

Yato

Mario

Tatara

Yunoka

Shidou

Sarasa & Tatara's father

Shuri

Shinbashi

Kazan-shougun

Hisha

Kagerou

Rashou

Hayato

Hayato's mother

Senju-hime

The pirates/sailors

Chacha

Zaki-san

The ugly pirate triplets

Matsushiro

Nanao

Matsuragi

Tachibana

Asagi

Hebi-ou (Snake Lord)

Raizou

Ao no Ou (Blue Lord)

Izumi

Nihombashi

Yanagibashi

Takebashi

Ranmaru

Umewaka

Miki

Nachi (Nacchan)

Shouta

Hijiri (Hii-chan)

Kikune

Shiro no Ou (White Lady)

Sakaki

Tarou-chan

Bashou-sensei

Yuuna

Momonoi

President Asato

Unten

Nakijin

Erik the Red (O.o;;;;)

Nakijin's mother

Captain Henry (again, O.o;;;;)

Kinari Gumo

Aira

Akuro-ou (Lord)

Anan

Ama Nokata

Arakaki

Wakagimi of Awaji

Ichijou

Iwatarou

Ukon Ou (the Emperor)

Utsugi

Oozaru (Big..Monkey O.o;;)

Osa

Oharu

Oribe

Oryuu

Kazuma Mitsunari

Kiyomasa of Kaga

Kakihito

Kagemusha

Kasane

The Three Harpies of the Wind

Fukurou

Karon

Ginko

Kinjou

Kuchinashi

Kuro no Ou (Black Lord)

Keibi Taichou

Kobushi

Sabo

Sakaiya

Sazanka

The Red Tiger

Sanjou

Ji-san

Shikimi

Shishiou

Shima

Juushoku

Shoujou Ichizoku

Shirasu (>.<)

Jiro

Rashou of Suzaku

The Chief of Suzaku

Sennin

Daishinkan

Takumi

Tatsumi

Tamon

Tara

Tsukishiro

Tsuchi no Kuma (Bear of the Earth)

Tsudzuki

Tsubaki (1)

Tsubaki (2)

Tekkamen (Steel Mask)

Tenma

Toshi

The Children of the Bird

The Nightingale

Nijou

Hachiya

Sakurada

Hisoka

Ichimatsu of Hida

Hiiragi

The Fire Wolf

Genshou

Futami

Hodzumi

Waka

Masunaga

Matsumushi

Marugame

Mizuki

The Water Stag

Hagiwara

Purple Lady

Muratake

Mogami

Motomichi

Monta

Yachiyo

Yuuzan

Yuba

Yuriwaka

Raita

Rika

Renko

Home