Verklarende woordenlijst van termen uit de Informatie Technologie
Glossary of IT terms (in Dutch)


Deze webstek bevat een overzicht van de definities en beschrijvingen van begrippen, termen en woorden die in de Informatie Technologie)zoals deze werd toegepast in industriele ondernemingen, worden (werden) gebruikt. Dit overzicht is ingedeeld in zes hoofdstukken: CAD/CAM, Logistiek, Kunstmatige Intelligentie, Grafische Informatieverwerking, Software Engineering, Elektronica en Telecommunicatie. Het geheel is samengesteld in de jaren dat de auteur betrokken was bij de samenstelling van een Lexicon van IT-termen dat indertijd (in de jaren 1992 tot 2000) door Samsom's Uitgeverij (Alphen a/d Rijn) is gepubliceerd.

De eerste drie hoofdstukken zijn zodanig georgansieerd dat ze aanvangen met de vetgedrukte Nederlandse term, gevolgd door de daarmee overeenkomende cursief weergegeven Engelse benaming. De definitie of een beschrijving (mogelijk een aantal van elkaar verschillende definities) volgen daarna. Voor de laatste drie hoofdstukken is de volgorde van de Nederlandse en Engelse benamingen omgekeerd. Dit is gedaan omdat er vaak geen normaal voorkomende Nederlandse vertaling van de Engelse termen aanwezig was en in veel gevallen de auteur daarin heeft moeten voorzien.

Men dient er zich bewust van te zijn dat de gebezigde termen en de verklaringen daarvan tenminste tien jaar oud zijn en daarna niet meer zijn bijgehouden.

De in deze webstek opgenomen hoofdstukken kunnen vrijelijk worden overgenomen (gedownload) en naar behoeven gebruikt. De auteur stelt echter grote prijs van een bronvermelding bij het gebruik van de verklaring van de termen in nationale en internationale publicaties.
 1. CAD/CAM
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing (1.85Mb).
 2. Logistics
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Logistiek (0.78 Mb).
 3. Kunstmatige Intelligentie
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Kunstmatige Intelligentie (0.87 Mb).
 4. Computergrafiek
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Grafische Informatieverwerking (Computergrafiek) (1.08 Mb).
 5. Software Engineering
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Software Engineering (1.02 Mb).
 6. Electronica
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Electronica (1.12 Mb).
 7. Telecommunicatie
  Terminologielijst voor termen en begrippen die worden toegepast in de Telecommunicatie (1.39 Mb).

Jakob Vlietstra, Willits CA, december 2001

Email: jakobvlietstra@gmail.com