Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
House of morecock
The loai film hoat hình duoc tác gia hình tuong hóa cuc ki vui nhon và de thuong và tràn ngap ý tuong .Các ban hãy xem chuyen du hành ki thú nhu gap "chàng tiên cá gay" và làm tình voi nguoi ngoài hành tinh...Film rõ dep,tính giai trí cao.
Trick
Mot câu chuyen vui nhon, lãng man và ngot ngào. Bo phim Trick cho thay tình yêu có the xuat hien trong nhung hoàn canh tuong chung nhu không the, nhu trong phim, 2 chàng trai dáng yêu nam tay nhau di dao qua the gioi gay nhop nhúa o trung tâm Manhattan (My).....
Happy together
Song chat vat trong 1 can phòng nho hep, và de kiem tien tro lai HK, Yiu Fai dã phai làm moi nghe tu phu bep trong nhà hàng hay giu cua quán khiêu vu Tango. Trong lúc dó, Po Wing song thác loan trong nhung dêm vui, bán luôn thân mình de ton tai. Cho den 1 hôm, tình co Fai gap Wing bi dánh chay máu trên duong pho. Anh dem Wing ve nhà cham sóc và "làm lai tu dau"........
Get Real
That là không tuong khi "loi trái tim muon nói" cua Steven dành cho John dã duoc John dáp lai "YESSSSSSSS!" (hoac "OUI!"hoac "TÔI CUNG YÊU B?N"...) Nhung John muon giu kín tình yêu "ngang trái" này trong khi Steven lai muon la hét nhu diên khap dau duong xó cho cho moi nguoi biet niem hanh phúc vô biên cua "tâm tình hien dâng"!........
Bishonen
Jet là mot chàng trai chuyên di bán thân cho nhung nguoi dàn ông giàu có. Nhung anh ta van luôn thay mot khoang trong trong lòng. Anh biet tình yêu van chua den voi mình.
Queer as Folks
Tap trung miêu ta cuoc song cua 3 chàng trai ÐTLA : Michael, Brian, Justin và ban bè cua ho.
Iron Ladies
Ðây là mot bo phim hài huoc dung trên mot câu chuyen có that ke ve mot doi bóng chuyen het suc "dac biet": các dau thu deu là nhung chàng trai...giàu "nu tính" ;) chân yeu tay mem, ngai va cham khi thi dau vì so...do ban
Total Eclipse

Bo phim ke ve moi quan he giua nhà tho Pháp Arthur Rimbaud (Leonardo DiCaprio) và nhà van Paul Verlaine (David Thewlis). Sau khi Rimbaud goi cho Verlaine mot chùm tho, Verlaine moi Rimbaud den Paris. Khi den nhà cua gia dình bên vo (Mathilde - Romance Bohringer) cua Rimbaud, Verlaine bi soc khi biet rang Rimbaud chi moi 16 tuoi.....

Ba Vuong Biet Co
Phim duoc bat dau bang canh tap luyen cua doàn hát boi. Mot nguoi me dáng thuong tu bo dua con nho dai cua mình cho doàn hát boi, goi gam van menh dua bé vào tay nhung nhà nghe si. Ðua bé dó là Cheng Deiyi, mot cau bé manh khanh thích hop voi các vai nu..............
{ Hot. Hot. Hot }VCD trên 10.000 hình
Khuyên mai : mua 2 VCD giá 50.000 d