Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Bao cao su hien nay VietNam Sex Shop chi cap nhat 4 loai ma thoi do là : OK ; Just ; Yes ; Pleasure (3 mùi )
Neu cac ban nao co nhu cau su dung hoac ngai di ra nha thuoc tay mua...thi co the lien he voi VSS, VSS se goi den tat nha cho ban. (Ten , dia chi cua ban se tuyet doi duoc giu bi mat.)
Xin email ve : arronvn@yahoo.com
hoac email : vietnamshop2004@yahoo.com