Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Vietcombank Financial Leasing Company - VCB LEASING

 

 

Cho thuê tài chính - Thủ tục nhanh gọn
VCB Leasing tiến hành cho thuê tài chính trong thời gian ngắn nhất với thủ tục đơn giản và gọn nhẹ nhất.
Cho thuê tài chính - Lãi suất cho thuê linh hoạt 
VCB Leasing áp dụng một mức lãi suất linh hoạt theo sự biến động của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cộng biên độ theo thoả thuận.
Cho thuê tài chính - Không cần bảo lãnh, thế chấp
Đây là điểm khác biệt lớn giữa cho thuê tài chính và vay ngân hàng. Với lợi thế này cho thuê tài chính hoàn toàn phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vừa mới thành lập.
Cho thuê tài chính - Chủ động thanh toán tiền thuê 
  Khách hàng có thể chủ động lịch thanh toán phù hợp với luồng tiền và chu kỳ kinh doanh của mình. Việc thanh toán có thể tiến hành 1 tháng/lần, 3 tháng/lần hoặc lâu hơn tuỳ theo thoả thuận trong Hợp đồng cho thuê tài chính.
Cho thuê tài chính - Thời hạn cho thuê dài
  Thời gian cho thuê máy móc thiết bị có thể thoả thuận trực tiếp giữa VCB Leasing và khách hàng. Thời gian thuê dài nhất có thể bằng thời gian khấu hao của máy móc thiết bị.