Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

(PENGENALAN KEPADA KOMPUTER)


    Sifat-Sifat Komputer

  1. Kelajuan- Tidak dapat dinafikan kerja-kerja yang melibatkan komputer dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.
  2. Dipercayai- Komputer lebih senang dipercayai.
  3. Keupayaan Storannya- Sistem komputer boleh menyimpan bilangan data yang begitu bayak, boleh dicapai dengan lebih cepat dan lebih cekap.
  4. Produktiviti- Komputer boleh melaksanakan kerja-kerja yang membosankan dan merbahaya.
  5. Membuat Keputusan- Untuk membuat samada keputusan perniagaan, pihak atasan menimbang faktor-faktor seperti kewangan, geografi, logistik dan lain-lain.
  6. Pengurangan Kos- akhir sekali, untuk kesemua sebab-sebab tadi komputer mengurangkan pembaziran kerja dan menjimatkan kos untuk pekerja dan tenaga. Oleh itu, komputer meningkatkan lagi produktiviti dan mengurangakan kos barangan dan perkhidmatan.