Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[PERKAKASAN] [JENIS RANGKAIAN] [TOPOLOGI] [SISTEM PENGOPERASIAN] [KOMUNIKASI] [PERISIAN APLIKASI] [PROTOKOL] [KEBAIKAN INTERNET] [PERISIAN EDITOR] [WEB BROWSER] [KOMPONEN] [KESAN PENGGUNAAN INTERNET]

 

 

TOPOLOGI RANGKAIAN 

Rangkaian komputer merupakan satu sistem yang menggunakan talian komunikasi yang menghubungkan komputer antara satu sama lain. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digubakab bagi proses perhubungan dan ianya dikenali sebagai topologi. Terdapat 4 jenis topologi yang utama bagi rangkaian komputer iaitu:-

TOPOLOGI BINTANG

TOPOLOGI CINCIN

TOPOLOGI BAS