Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[PERKAKASAN] [JENIS RANGKAIAN] [TOPOLOGI] [SISTEM PENGOPERASIAN] [KOMUNIKASI] [PERISIAN APLIKASI] [PROTOKOL] [KEBAIKAN INTERNET] [PERISIAN EDITOR] [WEB BROWSER] [KOMPONEN] [KESAN PENGGUNAAN INTERNET]

SISTEM PENGOPERASIAN

        Sistem pengoperasian rangkaian membolehkan beberapa PC dalam satu LAN berkongsi maklumat seperti fail dan sumber seperti pencetak dan pemacu CD. Dalam sistem ini, PC yang mengawal maklumat atau sumber dikenali sebagai PC pelayan, manakala Pc yang menggunakan maklumat atau sumber dikenali sebagai pelanggan.

Terdapat beberapa jenis pelayan:-

        Pelayan biasanya adalah PC biasa yang mempunyai beberapa kelebihan tambahan misalnya saiz ingatan dan saiz cakera yang lebih besar. Dalam kebanyakan sistem, PC pelayan juga boleh digunakan sebagai pelayan.

        Tugas utama sistem pengoperasian rangkaian ialah untuk menyediakan kemudahan perpindahan antara pelbagai komputer dalam satu LAN. Selain daripada kebanyakan sistem pengoperasian rangkaian juga menyediakan kawalan keselamatan, iaitu dengan mengawal hak capaian kepada sistem dikawal dengan menggunakan ID dan password dan hak capaian kepada fail atau pangkalan data.

Jenis-jenis sistem pengoperasian:-

        LINUX

        UNIX

        WINDOWS NT