Länkar 

http://hemikids.org/hydrocephalus.htm

En stor sajt om hydrocephalus 

http://www.su-plaza.com/Trejos/Hydrocefalus.stm

Bra sida med frågor och svar om hydrocephalus 

http://www.geocities.com/TimesSquare/Dungeon/6214/hydro.htm

Kort förklaring om hydrocephalus 

http://www.geocities.com/HotSprings/4000/

Om en liten flicka med hydrocephalus 

http://www.choa.org/library/conditions/hydro-systems.shtml

Om shuntar 

http://uk.groups.yahoo.com/group/hydrochat/?yguid=129058400

Ett diskussionsforum om hydro, kräver anmälan. 

http://www.wch.sa.gov.au/neurosurg/craniofacial.html

En omfattande och ingående sajt om craniosynostoser 

http://www.amershamhealth.com/medcyclopaedia/Volume%20III%201/craniosynostosis.asp

Om kortare info craniosynostos 

http://www.neurosurgery.org/health/patient/askaneuro.asp?disorderID=21

Bra sida med frågor och svar om craniosynostos 

http://www.hopeforkids.com/body_craniosynostosis.html

Sida om craniosynostoser med bilder på barn 

http://www.sos.se/smkh/1999-29-083/1999-29-083.htm

Om Crouzons syndrom 

http://www.sos.se/smkh/1999-29-093/1999-29-093.HTM

Om Pfeiffers syndrom 

http://www.handikappombudsmannen.se/start.asp?sida=804

Läs om vilka rättigheter du har som handikappad

 

Plan för sidan. Endast för It-kursdeltagare.