Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

                                                  FOR TEACHERS   

                                                           

 

1 ESO : ANGLÈS

TEMES

 

1)       Present simple

http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase6.htm : Conté una explicació del present simple mig en castellà i mig en anglès de forma que els alumnes  poden comprendre-ho fàcilment. Hi ha també varis exercicis auto correctius per a practicar. A més, hi ha links a exercicis i explicacions de temes més fàcils en cas de què algun alumne/a necessiti repassar el verb TO BE o TO HAVE GOT. De AulaFacil.com

http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html : Explicació del present simple amb links amb un joc per a practicar-lo i amb altres links per ampliar més la informació. De British Council

 

2)       Present continuous

http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase7.htm : Conté una explicació del present simple mig en castellà i mig en anglès de forma que els alumnes  poden comprendre-ho fàcilment. Hi ha també diversos exercicis auto correctius per a practicar. A més hi ha links a exercicis i explicacions de temes més fàcils i més difícils. De AulaFacil.com

 

http://www.mansioningles.com/gram39.htm : Explicació en castellà i en anglès del present. Hi ha exercicis auto correctius per a practicar. De mansion del Inglés

 

3)       Past simple

 http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase8.htm : Conté una explicació del past simple mig en castellà i mig en anglès de forma que els alumnes ho poden comprendre fàcilment. Hi ha també varis exercicis auto correctius per a practicar. A més hi ha links a exercicis i explicacions de temes més fàcils i més difícils. De AulaFacil.com

http://www.pedrofelipe.es.org/verbs1.html Hi ha 4 exàmens de la llista dels verbs irregulars. Són exercicis auto correctius i posen nota. De Pedro Felipe.

http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html : Explicació del passat simple amb links amb un joc per a practicar el passat i amb altres links per a ampliar més la informació. De British Council

 

            4) Adjectives

http://www.xtec.es/~dpermany/projecte/webreview4/indexadjective.html  : Varis exercicis per a practicar el funcionament dels adjectius en anglès. Hi ha links a explicacions. De Dolors Permanyer

http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase22.htm : Conté una explicació dels adjectius, mig en castellà i mig en anglès, de manera que els alumnes ho poden comprendre fàcilment. Hi ha també varis exercicis auto correctius per a practicar. A més hi ha links a exercicis i explicacions de temes més fàcils. De AulaFacil

 

5) Imperatives

http://www.edu365.com/eso/muds/angles/mobiles/index.htm : Pàgina molt divertida per a practicar els imperatius. Conté imatges, es pot escoltar, hi ha exercicis variats per a practicar,  l’alumne es pot auto-avaluar. De Edu365

 

http://www.better-english.com/grammar/imperative1.htm : Un test per a practicar els imperatius. Els exercicis són auto correctius i hi ha una nota al final. De Better English.

 

            6) Future

http://www.mansioningles.com/gram41.htm : Explicació molt detallada del futur: will, la explicació està mig en anglès i en espanyol. A més conté exercicis auto correctius. De la Maison del inglés

http://www.ciudadfutura.com/ingles/grama/futuro.htm : Explicació molt detallada del futur: be going to. Conté molts exemples però no té exercicis per a practicar. De Ciudad Futura

 

7)       Question Tags

http://www.english4us.com/grammar/: Explicació de les question tags de forma clara, amb color i ben esquematizada. A més hi ha molts exemples que fan la explicació més clara i també es pot escoltar. De English4

http://www.aulafacil.net/CursoIngles/Clase32.htm : :Conté una explicació de les question tags mig en castellà i mig en anglès de manera que els alumnes poden comprendre-ho fàcilment. Hi ha també varis exercicis auto correctius per a practicar. A més hi ha links a exercicis i explicacions de temes més fàcils i més difícils. De AulaFacil.com

 

8)       Comparatives - Superlatives

http://www.edu365.com/eso/muds/angles/comparison/index.htm : Pàgina molt divertida per a practicar els comparatius. Conté imatges, es pot escoltar, hi ha exercicis variats per a practicar, el alumne es pot auto-avaluar. De Edu365

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/regcom.htm : Es una pàgina web molt interessant perquè l’alumne troba primer la explicació dels comparatius i els superlatius amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizat. A més conté diversos exercicis auto correctius i a cada exercici s’obté una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

9) Readings

http://www.xtec.es/~dpermany/projecte/news/news.htm : Practicar una lectura d’un diari. Hi ha diferents tasques per a fer i els exercicis són auto correctius. De Dolors Permanyer

http://www.xtec.es/~psanz/gueb/exers/dolorsperm/index.htm :  Llegir a 1ESO el llibre Lost in a Jungle. Hi ha diversos exercicis auto correctius. De Dolors Permanyer

 

http://www.xtec.es/~dpermany/projecte/hotpotatoes/indexhot.html : És una pàgina web per a practicar un reading titulat White Death de Tim Vicary de l’editorial Longman. Hi ha informació sobre la historia, diversos exercicis auto correctius, nou vocabulari amb exercicis auto correctius. De Dolors Permanyer

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/reading/index.htm : Diferents lectures amb exercicis auto correctius i imatges. De University of Victoria, British Columbia Canada.

           

10) Vocabulary

http://www.mansioningles.com/Vocabulario.htm : Un ampli conjunt de paraules agrupades per temes, amb la seva pronunciació i corresponent traducció més usual al espanyol. De la Mansion de Inglés.

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm : Un ampli conjunt de paraules agrupades per temes. A més hi ha diferents exercicis auto correctius amb imatges.  De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

11) Speaking, Writing, Listening.

http://www.xtec.es/~dpermany/projecte/cdrom/ancientlands/tutankhamen.html : Hi ha diferents tasques molt divertides  per a practicar el listening, el writing y el reading.  És una manera divertida d’aprendre més sobre les Ancient Lands. De Dolors Permanyer

http://www.mansioningles.com/listening00.htm : Consta de diferents listening molt fàcils d’utlitzar. Cada listening consta d’exercicis auto correctius. De la Mansion del Inglés.

 

http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html : Varis jocs per als alumnes. De British Council

 

http://www.pedrofelipe.es.org/enlacesIngles.html : Hi ha una gran quantitat de links a pàgines de recursos d’anglès. De Pedro Felipe.

4 ESO:  ANGLÈS

 

TEMES:

1)       Present simple and Present continuous:

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/simcon.htm : És una pàgina web molt interesant perquè l’alumne troba primer l’explicació del present simple i present continuous amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté varis exercicis auto correctius i a cada exercici s’obté una nota. De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.englishforjapanese.com/exercises/verb%20forms/05%20present%20intermediate.html : Hi ha exercicis auto correctius per a completar sobre el present simple i el present continuous. I conté un índex en el costat on es poden escollir altres exercicis del present simple o continuous en cas de què no els hi hagi quedat gaire clar en cursos anteriors. De Englishforjapanese.com

 

 

2)       Past simple and past continuous

http://www.xtec.es/~dpermany/projecte/webreviewpast/4esopast.htm  : Una pàgina molt interessant on hi ha una revisió del past simple i del past continuous. Una revisió dels verbs irregulars. Hi ha tasques per a practicar el vocabulari, el listening, el writing, el reading  relacionat amb el passat. És una pàgina web molt ben esquematizada i tots els exercicis són auto correctius. De Dolor Permanyer

 

http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html : Pàgina web on es troba una explicació breu, clara i senzilla del passat simple i passat continuous. En la explicació hi ha algun dibuix i la fa més amena. A més hi ha exercicis auto correctius que l’alumne pot escollir segons el seu nivell o segons els seus objectius. De English page

 

http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses10.cfm: Esquema amb molt color i molt clar sobre el past continous. De Edufind.com

 

http://valenciaenglish.netfirms.com/past.htm : Esquema clar del past simple i del past continuous amb exercicis auto correctius. A més hi ha explicacions d’aspectes més difícils en cas de què  l’alumne vulgui saber més. Hi ha també molts links a altres pàgines web d’interès per al alumne; per exemple sobre altres aspectes gramaticals. De Peter Hall

 

3)       Present perfect

http://www.englishpage.com/verbpage/presentperfect.html : Sobre el present perfect

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/prperf.htm : És una pàgina web molt interessant perquè l’alumne trobi primer l’explicació del present perfect amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté diversos exercicis que són auto correctius i a cada exercici s’obté una nota.http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/upperf.htm : Aquesta pàgina està connectada amb l’anterior i es pot trobar una explicació molt clara de l’ús del present perfect, mentre que la primera ens explica més la formació . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

 

http://www.yellowallet.com.br/word/Present%20Perfect%20X%20Simple%20Past.doc És una pàgina web molt esquemàtica on hi ha una informació molt breu però concisa sobre el present perfect. També hi ha exercicis auto correctius. De Yellowallet

 

http://www.better-english.com/grammar.htm : Diferents exercicis de diferents nivells de manera que cada alumne escull els que vol. Els exercicis són variats, és a dir, d’omplir buits, d’escollir la resposta correcta, tipus test. Són auto correctius i a cada exercici s’obtenen punts. De Better English

 

4)       Future ( will- be going to – present continous)

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/futwil.htm : Es una pàgina web molt interessant perquè l’alumne troba primer l’explicació del will amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté varis exercicis que són auto correctius i a cada exercici s’obté una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/gofut.htm  : És pàgina web molt interessant perquè l’alumne troba primer l’explicación del be going to amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté varis exercicis que són auto correctius i a cada exercici s’obté una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/4fut.htm : És una pàgina web molt interessant perquè l’alumne trobi primer l’explicació del be going to i will amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté diversos exercicis que són auto correctius i a cada exercici  s’obté una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.better-english.com/grammar.htm  : Diferents exercicis de diferents nivells de manera que cada alumne esculli els que vulgui. Els exercicis són variats, és dir, d’omplir buits, d’escollir la resposta correcta. Són auto correctius i a cada exercici s’obtenen punts. De Better English

 

 

 

5)       Conditionals

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/0cond.htm i http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/1cond.htm : Són dues pàgines webs molt interessants perquè   l’alumne trobi primer l’explicació del primer condicional  amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizat. A més conté diversos exercicis que són auto correctius i a cada exercici s’obté una nota. De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.edu365.com/eso/muds/angles/conditional1/index.htm i

http://www.edu365.com/eso/muds/angles/conditional2/index.htm  : Pàgines molt divertides per a practicar el condicional primer i segon. És molt divertit perquè hi ha imatge, es pot escoltar, hi ha exercicis variats per a practicar, l’alumne es pot avaluar.  De Edu365

http://www.english4us.com/grammar/ : Explicació dels condicionals de manera clara, amb color i ben esquematizada. A més hi ha molts exemples que fan l’explicació més clara y també es poden escoltar. De English4

http://www.better-english.com/grammar.htm  : Diferents exercicis de diferents nivells de manera que cada alumne esculli el que vulgui. Els exercicis són variats, és a dir, d’omplir, d’escollir la resposta correcta. Són auto correctius i a cada exercici s’obtenen punts. De Better English

 

 

6)       Passive

http://www.englishpage.com/verbpage/activepassive.html : Pàgina web on es troba una explicació breu, clara y senzilla de les passives. En l’explicació hi ha algun dibuix i queda molt clar. A més hi ha exercicis auto correctius que l’alumne pot escollir segons el seu nivell o segons els seus objectius. De English Page

 

 

http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase30.htm  : Explicació de les passives amb bons exemples i de forma molt clara. A més hi ha exercicis auto correctius i hi ha exercicis de pronunciació també. De AulaFacil

 

http://www.english4us.com/grammar/ : Explicació de les passives de forma clara, amb color i ben esquematizat. A més hi ha molts exemples que fan l’explicació més clara i també es pot escoltar. De English4

 

7)       Indirect speech

http://www.edu365.com/eso/muds/angles/indspeech/index.htm :  Pàgina molt divertida per a practicar el indirect speech. És molt divertida perquè hi ha imatges, es pot escoltar, hi ha exercicis variats per a practicar, l’alumne es pot auto-avaluar.  De Edu365

 

http://www.yellowallet.com.br/word/ReportedSpeech.doc : És una pàgina web molt esquemàtica on hi ha una informació molt breu però concisa sobre les passives. També hi ha exercicis auto correctius. De Yellowallet.

 

 

 

8)       Modals

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/negmod.htm : Es una pàgina web molt interessant perquè l’alumne troba primer l’explicació del primer conditional  amb molt color, de forma curta i molt ben esquematizada. A més conté varis exercicis que són auto correctius i a cada exercici s’obté una nota.. De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

 

http://www.better-english.com/grammar.htm  : Diferents exercicis de diferents nivells de manera que cada alumne escull els que vol. Els exercicis són variats, és dir, d’omplir, d’escollir la resposta correcta, de tipus test. Són auto correctius i a cada exercici s’obtenen punts. De Better English

 

http://www.angelfire.com/ca7/carol2000/ex-modals1.htm i

http://www.angelfire.com/ca7/carol2000/ex-modals2.htm i

http://www.angelfire.com/ca7/carol2000/ex-modals3.htm : Tres tipus d’exercicis de modals auto correctius els quals són molt clars i breus. De Carol Sitges

 

9)       Readings

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/reading/index.htm : Lectures per a alumnes de 4 ESO amb un nivell baix. Hi ha una lectura, uns exercicis auto correctius sobre la lectura i un exercici final que pot consistir en un petit writing que pot enviar al professor. Les lectures contenen dibuixos divertits.  De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/reading/index.htm  : Lectures per a alumnes de 4 ESO amb un bon nivell d’anglès. Hi ha una lectura, uns exercicis auto correctius sobre la lectura i un exercici final que pot consistir en un petit writing que pot enviar al professor. Les lectures i els exercicis estàn controlats per temps i així és més divertit . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.fsu.edu/~CandI/ENGLISH/fsuwebquest3/annef.htm : És un treball per a fer amb els alumnes després de haver llegit el diari d’Anne Frank. El treball conté diferents tasques i són els propis alumnes que escullen i s’ho monten com a ells més els agrada. Com molt bé diu el títol és “a timeline adventure”. De Edu365

 

 

10)    Vocabulary and listening

 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html : Hi ha vocabulari fàcil, intermig i difícil. L’alumne pot escollir el tema que més l’interessa. Conté varis exercicis auto correctius i divertits.  De Internet TESL JOURNAL

 

http://www.better-english.com/vocabulary.htm  : Hi ha diferents temes i l’alumne pot escollir el vocabulari que més li interessa de diversos temes. Conté diversos exercicis auto correctius molt interessants i divertits. De Better English

 

http://www.esl-lab.com/index.htm : És un petit laboratori que conté diferents històries que es poden escoltar. Alguns d’ells contenen exercicis, altre mini-videos, etc. De Randall. S. Davis.

 

11)   Speakings and Others

http://www.angelfire.com/ca7/carol2000/fotopage.htm : Diferents fotografies que els alumnes poden escollir per a descriure en la classe i el professor o els alumnes li posen preguntes. De Carol Sitges

 

http://www.xtec.es/~dpermany/creditvirt/index1.htm : És un crèdit d’anglès d’ESO. Conté el llibre del professor i el llibre de l’alumne. És molt interessant per fer en classe o sinó per utilitzar alguna lliçó. S’anomena Virtual English: Web pages versus Text books. De Dolors Permanyer


http://www.xtec.es/aulanet/virtualschool/home.htm: Cada alumne ha de ser usuari de Edu365. En aquesta pàgina web, els exercicis del nivell 1 estàn destinats a alumnes de 4 d’ESO i tots ells són molt interessants. De Edu365

 

http://www.pedrofelipe.es.org/enlacesIngles.html : Hi ha una gran quantitat de links a pàgines de recursos d’anglès. De Pedro Felipe.

 

5è o 6è DE PRIMÀRIA

1 .- VOCABULARIO.

http://www.angles365.com/software/soft00.htm : Es una página web muy interesante donde hay 7 programas que te puedes instalar en los ordenadores. Son juegos donde el alumno puede escuchar (listening) y practicar vocabulario de diferentes maneras. Todas las actividades son muy activas. Está en inglés pero los alumnos pueden entender las órdenes sin dificultad. De anglès365 (Generalitat de Catalunya)

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm : Es una página web muy interesante porqué el alumno encuentra ejercicios variados de vocabulario básico donde hay imágenes y color. Son ejercicios auto correctivos y a cada ejercicio se obtiene una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.mansioningles.com/Vocabulario.htm : Un amplio conjunto de vocabulario agrupado por temas, con su pronunciación y correspondiente traducción más usual al español. De la Mansión de Inglés.

 

2.- FESTIVITIES

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/halloween/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos conozcan más sobre la fiesta de Halloween. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/easter/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos conozcan más sobre la fiesta de pascua. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/christmas/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos conozcan más sobre la fiesta de navidad. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

3 .- READING

http://www.sutton.lincs.sch.uk/pages/zone/story/start.html : Página muy interactiva. Los alumnos pueden escoger un tema, hacer su propia historia y leer la de sus compañeros. Es un texto donde faltan palabras y ellos se las pueden inventar para hacer su historia. De Seagull’s Nest

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/reading/index.htm : Diferentes lecturas con ejercicios auto correctivos e imágenes. De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

 

 

4 .- WRTING

http://www.sutton.lincs.sch.uk/pages/zone/story/start.html : Página muy interactiva. Los alumnos pueden escoger un tema y hacer su propia historia. Es un texto donde faltan palabras y ellos se las pueden inventar para hacer su historia. De Seagull’s Nest

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/people/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos puedan llegar a hacer una descripción física de una persona. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

5 .- LISTENING

http://www.mansioningles.com/listening00.htm : Consta de diferentes listening muy fáciles de manejar. Cada listening tiene varios ejercicios auto correctivos. De la Mansión del Inglés.

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos escuchen frases sobre la vida de cada día. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/autumn/index.htm : Página muy divertida para que los alumnos escuchen un poema. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

6 .- TO BE and TO HAVE

http://www.mansioningles.com/gram37.htm : Explicación muy detallada del TO BE, la explicación está medio en inglés y en español. Además contiene ejercicios auto correctivos. De la Maison del inglés

 

http://www.mansioningles.com/gram38.htm :Explicación muy detallada del TO HAVE, la explicación está medio en inglés y en español. Además contiene ejercicios auto correctivos. De la Maison del inglés

 

7 .- PRESENT SIMPLE

http://www.mansioningles.com/gram39.htm : Explicación muy detallada del presente, la explicación está medio en inglés y en español. Además contiene ejercicios auto correctivos. De la Maison del inglés

 

http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase6.htm : Contiene una explicación del presente simple medio en castellano y medio en inglés de forma que los alumnos  pueden comprenderlo fácilmente. Hay también varios ejercicios auto correctivos para practicar. Además hay links a ejercicios y explicaciones de temas más fáciles en caso de que algún alumno necesite repasar el verbo TO BE o TO HAVE GOT. De AulaFacil.com

http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html : Explicación del presente simple con links con un juego para practicarlo y con otros links para ampliar más la información. De British Council

 

8 .- FUTURE Y PASADO

http://www.mansioningles.com/gram41.htm : Explicación muy detallada del futuro: will, la explicación está medio en inglés y en español. Además contiene ejercicios auto correctivos. De la Maison del inglés

 

http://www.mansioningles.com/gram40.htm : Explicación muy detallada del pasado, la explicación está medio en inglés y en español. Además contiene ejercicios auto correctivos. De la Maison del inglés

 

 

9 .- ADJECTIVOS

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/adjectives/ :  Página muy divertida para que los alumnos puedan saber más sobre los adjetivos. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/grammar/adjadv.htm : Es una página web muy interesante porqué el alumno encuentra primero la explicación de los adjetivos y los adverbios con mucho color, de forma corta y muy bien esquematizada. Además contiene varios ejercicios auto correctivos y a cada ejercicio se obtiene una nota. . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/feelings/index.htm: Página muy divertida para que los alumnos puedan aprender más adjetivo. Contiene imágenes, se puede escuchar, hay ejercicios variados para practicar, el alumno se puede auto avaluar. De Edu365

 

10 .- JUEGOS Y PUZZLES

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/puzzles/index.htm : Es una página web muy interesante porqué el alumno encuentra fotos y las tiene que relacionar con frases muy cortas. Son ejercicios auto correctivos . De University of Victoria, British Columbia Canada.

 

 

http://www.angelfire.com/blues/cristiarnau/games.html y http://www.angelfire.com/blues/cristiarnau/endevinalles.htm : Es una página web que contiene crosswords, cuestionarios, y más direcciones para encontrar juegos. De Cristina Arnau.

 

 

http://www.angles365.com/games/gam.htm: Es una página web muy interesante donde hay 4 programas que te puedes instalar en los ordenadores. Son juegos donde el alumno puede escuchar (listening) y practicar vocabulario de diferentes maneras. Todas las actividades son muy activas. Está en inglés pero los alumnos pueden entender las órdenes sin dificultad. De anglès365 (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

11 .- PARA LOS PROFESORES

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/ep.htm ,

http://www.angles365.com/ ,

http://www.xtec.es/crle/05/05_4.htm y

http://www.xtec.es/serveis/crp/e3900034/adreces.html : : Hay gran cantidad de links a páginas de recursos de inglés. De Generalitat de Catalunya

http://www.pedrofelipe.es.org/enlacesIngles.html : Hay una gran cantidad de links a páginas de recursos de inglés. De Pedro Felipe.

 

 

 

  1. Disney: http//www.disney.com

PER PROFESSORS

INTERCANVIS

http://bscw.gmd.de

És una plataforma de treball cooperatiu en xarxa. Permet que els menbres
d'un grup de treball es comuniquin, comparteixin documents, etc

 

ALTRES INFORMACIONS

  1. EIM (Escola D'idiomes Moderns): http://www.eim.ub.es
  2. Cambridge University Exams: http://www.cambridge-efl.org.uk/exams/general.htm
  3. APAC: http://www.apac.es
  4. Universitat de Barcelona: http://www.ub.es
  5. Generalitat de Catalunya: http://www.gentcat.es
  6. Commenius (Projectes per a fer entre escoles): http://www.teaching.com/iecc

 

 

LINKS A PÀGINES ON ES TROBEN MATERIALS D’ANGLÈS

http://www.aeic.es/php/link3/index0.php

http://www.angelfire/blues/cristiarnau/teaching.html

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/index.htm

http://www.pedrofelipe.es.org/enlacesIngles.html  (***)

http://members.shaw.ca/jack-higa/prototype/SB11.htm

http://www.geocities.com/nsarsanedas2002/links_pr.htm

 

PROFES AMB LA SEVA PRÒPIA PÀGINA:

-           Núria BRICHS  http://www.xtec.es/~nbrichs/

-           Carmen CORONADO. http://www.ctv.es/USERS/carmen/home.html

-           Diego GÁLVEZ. Anglès. http://roble.pntic.mec.es/~dgalvez/index.htm

-            Amparo GIL ZUARA http://www.educa.aragob.es/craarino/ingles/index.htm 

-            Sadurní GIRONA. Francès. http://www.xtec.es/~sgirona/

-            Antonio Luis LALLENA. Anglès. http://www.supercable.es/~lallena/

-           Tom MAGUIRE. Anglès http://www.xtec.es/~jmaguire/

-            Joan SERRA. Anglès. http://www.angles365.com/ (*** Per primària)

-            Cristina TORRENT. Francès. http://www.xtec.es/~ctorrent/

-            José TRONCOSO. Anglès http://usuarios.tripod.es/troncosoweb/

-           Cristina Arnau. Anglès http://angelfire.com/blues/cristiarnau/teaching.html

-           Carol Sitger. Anglès: http://angelfire.com/ca7/carol2000

 

- ESO en general

- José Antonio BLESA http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/
- J. A. CORDERO. Matemàtiques. http://www.xtec.es/~jcorder1/index.htm
- Gaspar FERRER http://roble.pntic.mec.es/~gferrer/
- Francisco GONZÁLEZ. Ciències Naturals, adolescents, valors. http://profeciencia.iespana.es/profeciencia/index.htm;
- Beatriz MARÍN. Llengua .
http://www.actilingua.net/Bea/
- Eulàlia NAVARRO. Matemàtiques, orientació, avaluació materials http://www.xtec.es/~enavarro/
- Ramon SALA (Súnion). Física i matemàtiques http://www.sunion.net/professors/rsala.htm
- Pablo SANZ. Exercicis d’idiomeshttp://www.xtec.es/~psanz/gueb/index.htm

 

Didàctica

-           Cora AMORÍN. Estudiar per a aprendre http://personales.ciudad.com.ar/coramo

-           Carles DORADO. Aprendre a aprendre. http://www.xtec.es/~cdorado/

-            Paco REY Mapes conceptuals. http://www.pacorey.net/mapcon/indicemapas.htm

Organització educativa

- J. COLLADO. Gestió escolar http://www.xtec.es/~jcollado/
- Joan ESCUÉ. Web d'inspecció. http://www.xtec.es/~jescue/
- José Antonio MORENO. Orientaline http://www.orientaline.com/

- Portals educatius en general

- Javier ESCAJEDO http://www.terra.es/personal2/escajedo/ CP Forniés (Vitoria, Álava)
- Jesús JOVER. http://www.xtec.es/~jjover/portal Escola Lestonac (Badalona, BCN)
- Carlos OROZCO
http://www.orozco.cc/
- JL PARADA http://orbita.starmedia.com/jlparada/
- Joan SOLER Portal WICCAC. http://personal4.iddeo.es/joansolerm/

BUSCAR ESCOLES PER FER INTERNCANVIS


Cenre de Recursos de Llengües Estrangeres http://www.xtec.es/crle/05/05_3.htm

IECC, http://www.iecc.org/  (****)

Epals.com, http://www.epals.com/

Linguistic Fundland http://www.linguistic-funland.com/penpalpostings.html
,
Linguistic Fundland, http://www.linguistic-funland.com/teslpnpl.html
 

The European School Project http://www.esp.uva.nl/ ves a The image of the other (http://www.esp.uva.nl/ESPweb/materials.htm : intercanvis i projectes entre escoles

 

 

Escoles internacionals

http://www.xtec.es/crle/05/05_3.htm

 

GRUPS d'ENSENYAMENT

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/ : Grup de multimèdia de la UAB

http://sic.uji.es/ocit/grups/grup90.html : Grup d'ensenyament de UJI

http://www.uvic.es/recerca/pedagogia.html : Grup de pedagoia de UVic

 

 

 

The Educators Network: Where Teachers Come First
Finding Just the Right Educational Resource has never been Easier. If you are looking for Worksheets, Lesson Plans, Theme Units, Rubrics, Interactive Tools for the Classroom, then come and take a look at what we have to offer.

abcteach
A quality educational site offering 5000+FREE printable theme units, word puzzles, writing forms, book report forms,math, ideas, lessons and much more. Great for new teachers, student teachers , homeschooling and teachers who like creative ways to teach.

RHL School - Free Teaching Resources
What worksheets can be! We provide free worksheets that are truly unique. These include "ready to use" materials for reading comprehension, math, English, and research skills. Answer keys are supplied free by e-mail.

LessonPlans.com
Need a Lesson Plan Idea? Look no further... the name says it all... LESSONPLANS.COM

Free Lessons, Worksheets, Math, Spelling, and Vocabulary!
edHelper.com: The site designed for teachers. Thousands of free worksheets, over 10,000 searchable lesson plans, thousands of webquests educational programs, and more. Spelling and Vocabulary Tools! Critical Thinking Worksheets! Build Puzzles! Try edHelper.com, you'll like it!!!!!!!!!!

Shape Books
Free printable patterns and coloring pages including animals, nature, shapes, sports, traffic signs, and much more. Try our FREE ready-made skill books, poem forms, or make your own worksheets, word wall words, and report covers, etc. Members section offers more options.

LessonPlansPage.com: Free Printable Lesson Plans, Worksheets
Language Arts, Math, Science, & More! Here you will find the most original Lesson Plans in one place! The site has all subjects and all grade levels. Explore our NEW Science Experiments, Math Worksheets, Special Features, and Inspirational Teacher Stories!

A to Z Teacher Stuff - Lesson Plans, Printables, & More!
Online since 1997: More than 200 original lesson plans, 50+ teaching themes, resources for building thematic units & finding seasonal activities, teacher tips, discussion boards, articles, educational sites, printables, and more!

KidZone.ws
FREE printable worksheets for preK to Grade 6: math, geography, language arts & science (plus magic tricks & on-line jigsaw puzzles for fun and learning). Create CUSTOM TRACER PAGES in your choice of font (including CURSIVE). Use our dynamic math sheets for an endless supply of problems.

!! RESOURCES TO LEARN/TEACH ENGLISH !!
*** For ESL/EFL learners/teachers: Courses, documents, games, exercises, tests, interactive pages, plays, fonts, cliparts, photos, jokes, cartoons, chat rooms, forums... Recommended by dozens of famous sites.
***


DLTK's Educational Activities
Bulletin Board Ideas and printable mini-books. Plus printable resources for ABC's, 123's, shapes, colors, sentence sequencing, scissor skills and story sequencing. Also includes our popular Children's Book Breaks printables. Everything is FREE!!

Thinking Things from Snaith
2000 pages of resources, worksheets and lesson plans. Interactive!! Folk Tales , Aztecs, Ancient Greeks, Egyptians, Magnetic Poetry, Vikings, World War 2, Germany, Paris, India, Diwali, Water, Victorians, and Diversity . Read about Scruff the Eurodog. Now in the AWESOME library.

ABC babysit : Free Printable Activities for Young Children
This site offers free printable activity pages for pre-school and early elementary kids, babysitters, teachers, parents, and grandparents. Included are color pages, mazes, word puzzles, forms, holiday activities and many craft projects. Great for home, daycare, and school use.

Boggle's World TEACHER RESOURCE ROOM
FUN, FREE, and EFFECTIVE Kids ESL and K12 resources for teachers. Lots of FREE printable resources. Crosswords, Word Searches and Flash Cards. Animal habitat cards and more . . . A+ Site for Teachers.

First-School - Preschool Activities and Crafts
Free preschool and kindergarten resources for home schooling, educators, child care providers & baby-sitters. Lesson plans, themes, printable crafts, activity worksheets, coloring pages, holiday and events calendar.

LearningPage.com
New SPACE theme has been added to the site. Download 30 free printable Guided Reading and Phonics books! Learningpage.com provides thousands of professionally produced, learning materials for the elementary classroom. FREE printable worksheets, FREE ebooks, FREE clip art, activities and lesson plans for preschool, kindergarten, first, second, and third grade can be downloaded.

Resources for CATHOLIC EDUCATORS
5000+ links for religion teachers and catechists. Includes FREE lesson plans, religious CLIPART, coloring pages, worksheets, and information on hundreds of topics and issues relevant to religious education. Weekly CHRISTIAN COLORING PAGE now available.

Better English Exercises
ESL / EFL exercises and quizzes

30 Free Downloadable,Printable Books from Reading A-Z
The Online Reading Program. Download, print and assemble hundreds of books to help children learn to read. Leveled guided reading books, decodable phonics books, alphabet books - all with extensive lesson plans and worksheets. Preview 30 FREE books now.

www.SavingTeachersMoney.com
FREE Software, FREE Newsletter, FREE Units, FREE Worksheets, FREE Posters and MORE.. Teachers can't afford to pay for these items, so why not get them for FREE !!!!

Activity Idea Place
Over 1450 free theme based lesson plan ideas for preschool and kindergarten teachers. Featured fall themes include apples, meeting new friends, leaves and Halloween. Each theme page includes a variety of arts and crafts, games, songs, science, math and dramatic play activities.

Teacher Information Network
A wealth of resource links, many with reviews, links to teacher organizations, sites to recommend to parents, administrators, and students (by age-level), links to all 50 state departments of education, schools on the Internet, and more.

Teams Distance Learning
An extensive site packed-full of quality K-12 resources for teachers in all curricular areas including Internet tutorials, lesson plans, creative ideas, online projects, and thousands of helpful links.

FREE TEACHING MATERIALS at 'esl-lounge'
###Golden Web Award Winner 2002### Over 1000 FREE materials for teachers and homeschoolers. FREE board games, FREE grammar worksheets, EASILY Printable! All you need for communicative classes. Useful for ALL teachers.

Web English Teacher
Web English Teacher presents the best of online English/Language Arts teaching resources: lesson plans, WebQuests, videos, biography, e-texts, criticism, jokes, puzzles, and classroom activities.

 

 

 

MAIL

If you have any questions:

bustia3.gif (14358 bytes)