Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Home  |  VNI Font  |  Software  | About

   

    Đy l những font được chuyển m từ những font c bảng m khc như unicode, vn ... v một số font Tiếng Anh. Trong đ c những font đặc biệt đi hỏi bạn phải kết hợp giữa chữ hoa v chữ thường nn bạn cần phải đọc kỷ phần hướng dẫn ở đy trước khi sử dụng.

   

    Bạn chọn dowload cho mỗi font chử bn dưới, sau đ dng trnh giải nn Winzar giải nn vi ci đặt.

 

 

 

VNI - Digital

 

Dowload

 

VNI - DNSG

 

Dowload

 

VNI - Dot

 

Dowload

 

VNI - Libera

 

Dowload

 

VNI - PT Amazone

 

Dowload

 

VNI - PT Colection

 

Dowload

 

VNI - PT Greeting

 

Dowload

 

VNI - PT Interloc

 

Dowload

 

VNI - PT Kebelon

 

Dowload

 

VNI - PT Russel

 

Dowload

 

VNI - PT Shelly

 

Dowload

 

VNI - PT Truyen Tranh

 

Dowload

 

VNI - PT Zicon

 

Dowload

 

VNI - Arrus

 

Dowload

 

VNI - Garamon

 

Dowload

 

VNI - Line

 

Dowload

 

VNI - Lucida

 

Dowload

 

VNI - Mobil Games

 

Dowload

 

VNI - American

 

Dowload

 

VNI - Arial

 

Dowload

 

VNI - Nokia

 

Dowload

 

VNI - Rock

 

Dowload

 

VNI - Pira

 

Dowload

 

 

VNI - Square

 

Dowload

 

VNI - Tohoma

 

Dowload

 

VNI - Tango

 

Dowload

 

VNI - Vedena

Dowload

 

 

 

 

 

 

   

email: nguyen_huynhthai@yahoo.com - phongthinhart@yahoo.co.uk

http://thai1980.zidean.com