Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

VNI FONT

   

    Đây là những font được chuyển mã từ những font có bảng mã khác như unicode, vn ... và một số font Tiếng Anh. Trong đó có những font đặc biệt đòi hỏi bạn phải kết hợp giữa chữ hoa và chữ thường nên bạn cần phải đọc kỷ phần hướng dẫn ở đây trước khi sử dụng.

   

    Bạn chọn dowload cho mỗi font chử bên dưới, sau đó dùng trình giải nén Winzar giải nén vài cài đặt.

 

 

DANH SÁCH FONT TIẾNG VIỆT UPDATE

 

Danh sách Danh sách Danh sách
VNI - Digital VNI - Lucida VNI - Pira
VNI - DNSG VNI - Mobil Games VNI - Russel
VNI - Dot VNI - American VNI - Tango
VNI - Libere VNI - Arial VNI - Vedena
VNI - PT Colection VNI - Nokia
VNI - PT Greeting VNI - Rock
VNI - PT Interloc VNI - Square
VNI - PT Kabelon VNI - Tahoma
VNI - PT Shelly
VNI - PT TruyenTranh
VNI - PT Zicon
VNI - Arruss
VNI - Garamon
Thời gian: 05/07/2006 Thời gian: 15/07/2006 Thời gian: 20/07/2006

 

VNI - Digital

 

Dowload

 

VNI - DNSG

 

Dowload

 

VNI - Dot

 

Dowload

 

VNI - Libera

 

Dowload

 

VNI - PT Amazone

 

Dowload

 

VNI - PT Colection

 

Dowload

 

VNI - PT Greeting

 

Dowload

 

VNI - PT Interloc

 

Dowload

 

VNI - PT Kebelon

 

Dowload

 

VNI - PT Russel

 

Dowload

 

VNI - PT Shelly

 

Dowload

 

VNI - PT Truyen Tranh

 

Dowload

 

VNI - PT Zicon

 

Dowload

 

VNI - Arrus

 

Dowload

 

VNI - Garamon

 

Dowload

 

VNI - Line

 

Dowload

 

VNI - Lucida

 

Dowload

 

VNI - Mobil Games

 

Dowload

 

VNI - American

 

Dowload

 

VNI - Arial

 

Dowload

 

VNI - Nokia

 

Dowload

 

VNI - Rock

 

Dowload

 

VNI - Pira

 

Dowload

 

 

VNI - Square

 

Dowload

 

VNI - Tohoma

 

Dowload

 

VNI - Tango

 

Dowload

 

VNI - Vedena

Dowload

 

 

 

 

 

 

   

email: nguyen_huynhthai@yahoo.com - phongthinhart@yahoo.co.uk

http://thai1980.zidean.com