Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« November 2008 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Entries by Topic
All topics  «
You are not logged in. Log in
solemio
Monday, 14 August 2006

My Song

Posted by blog/solemio at 6:48 AM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
elle dailleur
My Song

Posted by blog/solemio at 6:39 AM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Sunday, 13 August 2006
test
My Video

Posted by blog/solemio at 10:43 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post

My Song

Posted by blog/solemio at 10:37 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Tuesday, 1 August 2006
An effort to change the face of my blog with Front page
New Page 1

 

Hello! My name is Silly goose ! :-)

I love ice-cream!

Am I cute? ? ?


Posted by blog/solemio at 1:15 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Sunday, 9 July 2006

Posted by blog/solemio at 8:51 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
stay up late tonight, just becos somebody else may be watching the game tonignt too...
at least i know what you are doing now...

Posted by blog/solemio at 8:33 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Wednesday, 5 July 2006
London moved up another $30. Am now pushing myself to finish the experiment with VPN,VNC and the Reuters
Whatever happens, will invest my money on this business! Becos that my only chance to do wat I really want to.

Posted by blog/solemio at 2:24 AM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Saturday, 24 June 2006

excerpt:


The Flower Burial Song


Meanwhile Tai-yi had disappeared and Pao-yi knew she was avoiding him. He decided to wait a couple of days for the storm to blow over before approaching her again. Then lowering his head he noticed the ground was strewn with balsam and pomegranate petals.


"She's too angry even to gather up the blossoms," he sighed. He gathered up the fallen flowers in his gown and made his way over to the small hill across a stream and through an orchard towards the mound where Tai-yi had buried the peach blossoms. Just before rounding the hill by the flowers' grave he caught the sound of sobs on the other side. Someone was weeping there in a heart-rending fashion. He paused to listen and this is the song he heard:


As the flowers fall and scatter across the sky
Who pities the faded colours and the vanished fragrance?
A girl in her room mourns the passing of spring.
No relief from anxiety her poor heart knows.
With a hoe in her hand she steps across the doorway
To bury the fallen petals.


When spring is over, beauty too must wane and die.
Who then will care for the fallen flowers?


Posted by blog/solemio at 2:53 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Thursday, 15 June 2006
Burrying petals
Đại bi bạch đầu ông
Lạc Dương thành đông đào lý hoa
Phi lai phi khứ lạc thùy gia
Lạc Dương nhi nữ hảo nhan sắc
Hành phùng lạc hoa trường thán tức
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải
Minh niên hoa khai phục thùy tại
Dĩ kiến tùng bách tôì vi tân
Cánh văn tang điền biến thanh hải
Cố nhân vô phục lạc thành đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tư.
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tư?
Tu lân bán tử bạch đầu ông
Thử ông bạch đầu chân khả lân
Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên
Công tử vương tôn phương thụ ha.
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền
Quang lục trì đài giao cẩm tú
Tướng quân lâu các họa thần tiên
Nhất triêu ngọa bệnh vô tương thức
Tam xuân hành lạc tại thùy biên
Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì
Tu du hạc phát loạn như ty
Đản khán cổ lai hoan vũ địa
Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi
Lưu Hy Di


Dịch Nghĩa
Đông thành Lạc Dương hoa đào hoa mận nở
Bay qua bay lại, rơi xuống nhà ai
Con gái Lạc Dương thật xinh đẹp
Đi đường thấy hoa rụng, than thở khôn nguôi
Năm nay hoa rụng, nhan sắc đổi
Sang năm hoa nở, người ở nơi đâu
Chỉ thấy tùng bách nát thành củi khô
Lại nghe ruộng dâu hóa thành biển cả
Cổ nhân không về lại phía đông Lạc thành
Người nay vẫn đứng trước ngọn gió thổi hoa rơi
Năm qua năm lại, hoa vẫn thế
Năm đến năm đi, người đâu còn như xưa
Gửi đến người má hồng tươi thắm mấy lời
Hãy xót thương ông già đầu bạc sắp chết này
Ông già đầu bạc ấy thực đáng thương
Xưa kia cũng là một trang thiếu niên tuấn tú
Cũng là hạng công tử vương tôn dưới cây thơm
Giọng hát thanh, điệu múa đẹp trước cảnh hoa rụng
Ao đài của quan quang lộc đẹp như gấm vóc
Lầu gác của bậc tướng quân đầy hình vẽ thần tiên
Một sớm mắc bệnh nằm đó, không ai biết
Những ngày xuân hành lạc giờ ở đâu
Mày ngài mềm mại biết được bao lâu
Tóc hạc bỗng chốc rối như tơ
Nhìn nơi ca vũ xưa nay
Giờ chỉ còn bóng sẻ bay dưới hoàng hôn


Dịch Thơ
Thương thay lão bạc đầu

Lạc Dương thành đông đào lý bay
Dập dìu qua lại, rụng nhà ai?
Cô gái Lạc Dương xinh biết mấy
Gặp những hoa rơi cứ tiếc hoài.

Năm nay hoa rụng, dung nhan đổi
Năm sau hoa nở còn ai đợi?
Mấy độ ruộng dâu hóa biển xanh
Bao lần tùng bách khô thành củi.

Thành đông người cũ vắng xa rồi
Người nay trong gió ngắm hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi dời
Nhắn kẻ trẻ trung tươi má thắm
Thương lão già nua tóc bạc thôi.

Ông lão thương thay tóc trắng ngần
Vốn má đào xưa lúc tuổi xuân
Cây thơm công tử vương tôn hội
Hoa rơi múa hát đẹp quây quần
Ao đài gấm vóc dinh quang lộc
Lầu gác thần tiên phủ tướng quân
Ai biết bệnh nằm trong một sớm
Còn đâu vui thú những ba xuân?

Mày ngài mềm mại dễ bao thời?
Tóc rối như tơ một thoắt thôi
Chốn xưa múa hát nay nhìn lại
Chỉ còn chim liệng bóng chiều rơi.Posted by blog/solemio at 7:12 PM MEST
Updated: Thursday, 15 June 2006 8:09 PM MEST
Post Comment | Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older