Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Nama : Wan Saiful Lizam B Wan Haron @ Ab Hamid
No. Matrik : HA 2003 - 1057
Program : Hubungan Industri
Sekolah : Sekolah Sains Sosial
Asal : Kuala Krai, Kelantan

Nama : Norayu Binti Rahimi
No. Matrik : HE 2004 - 6208
Program : Perbankan Dan Kewangan
Sekolah : Sekolah Perniagaan Dan Ekonomi
Asal : Likas, Sabah

Nama : Marianah Lunggeh
No. Matrik : HE 2004 - 3567
Program : Keusahawanan
Sekolah : Sekolah Peniagaan Dan Ekonomi
Asal : Tenom, Sabah

Nama : C. Barrenda Madiliouis
No. Matrik : HE 2004 – 3056
Program : Keusahawanan
Sekolah : Sekolah Peniagaan Dan Ekonomi
Asal : Ranau, Sabah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


My TEAM....My TEAM....My TEAM