Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SULH HUKUK MAHKEMESİ

KARAR VE MÜZEKKERELER

ÖRNEK 1: VASİ TAYİNİ TENSİP ZAPTI *

ÖRNEK 2: VASİ TAYİNİ-EMNİYETE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 3: VASİ TAYİNİ-İLAN *

ÖRNEK 4: VASİ TAYİNİ-HÜKÜMLÜ *

ÖRNEK 5: VASİ-DOSYANIN DENETİMDEN ÇIKARILMASI *

ÖRNEK 6: TEREKE-MİRASÇILARIN ARAŞTIRILMASI MÜZEKKERE *

ÖRNEK 7: VASİ-DEFTER ÖRNEĞİ *

ÖRNEK 8:VESAYET-CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ADRES SORULMASI *

ÖRNEK 9: VESAYET-CEZAEVİNE KARAR GÖNDERİLMESİ *

ÖRNEK 10:VASİ TAYİNİ-YÖNETİCİ KANUNİ MÜŞAVİR TAYİNİ *

ÖRNEK 11:VASİYE İZİN – EK KARAR *

ÖRNEK 12:VASİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-VESAYETİN KALDIRILMASI-EK KARAR *

ÖRNEK 13:VESAYETİN SON BULDUĞUNUN TESPİTİ-EK KARAR *

ÖRNEK 14:VESAYETİN KALDIRILMASI *

ÖRNEK 15: İZALE-İ ŞÜYU-İCRA SATIŞI-ŞİKAYET *

ÖRNEK 16:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI-HASTANEYE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 17: NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ – MÜZEKKERE *

ÖRNEK 18:İDDET MÜDDETİNİN KISALTILMASI *

ÖRNEK 19:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI *

ÖRNEK 20:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI *

ÖRNEK 21:VESAYET-KARARIN ONANMASI İÇİN AHM’NE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 22:EVLENMEYE İZİN-HASTANEYE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 23: EVLENMEYE İZİN *

ÖRNEK 24: TEREKEYE MÜMESSİL TAYİNİ *

ÖRNEK 25: KARININ TASARRUFUNA İZİN *

ÖRNEK 26: VERASET *

ÖRNEK 27: VERASET-DEVLET MİRASÇI *

ÖRNEK 28: AİLENİN KORUNMASI *

ÖRNEK 29: KAYYUM TAYİNİ-DEFTERDARLIK *

ÖRNEK 30: EVLAT EDİNMEYE İZİN-TAVZİH *

ÖRNEK 31: VESAYET-KÜÇÜK *

ÖRNEK 32: VASİ TAYİNİ – SAĞIR DİLSİZ *

ÖRNEK 33: VESAYET – EVLİLİK DIŞI ÇOCUK *

ÖRNEK 34: VASİ TAYİNİ – HÜKÜMLÜ *

ÖRNEK 35: İZALE-İ ŞÜYU *

ÖRNEK 36: İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 37: İTİRAZIN İPTALİ-YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 38: YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 39:KİRA TESPİTİ *

ÖRNEK 40: KİRA TESPİTİ *

ÖRNEK 41: TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 42: TAHLİYE *

ÖRNEK 43:MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 44:MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 45: RÜCUAN TAZMİNAT *

ÖRNEK 46: TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI TAŞINMAZIN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASINDAN DOLAYI ESKİ HALE İADE *

ÖRNEK 47: KAT MÜLKİYETİ KANUNU-KÖPEĞİN TAHLİYESİ *

ÖRNEK 48: KAT MÜLKİYETİ KANUNLARI GEREĞİNCE GEÇİT HAKKI TANINMASI *

ÖRNEK 49:TEREKENİN BORCA BATAK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN REDDİ *

ÖRNEK 50: MECURU GÖSTERMEYE İZİN *

ÖRNEK 51: HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI *

ÖRNEK 52: ŞİKAYET YOLUYLA TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ *

ÖRNEK 53: ÇEK İPTALİ *

ÖRNEK 54:VASİ TAYİNİ-YETKİSİZLİK *

ÖRNEK 55: SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ-GÖREVSİZLİK-MERCİ TAYİNİ *

ÖRNEK 56: KİRA BAŞLANGICININ TESPİTİ-GÖREVSİZLİK *

ÖRNEK 57: TAPU TASHİHİ-GÖREVSİZLİK *

ÖRNEK 58: TEREKE-GEÇİCİ YÖNETİCİ TAYİNİ *

ÖRNEK 59:GEÇİCİ HACİR ALTINA ALMA-EK KARAR *

ÖRNEK 60: TAŞINMAZ MALDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ *

ÖRNEK 61: İZALE-İ ŞÜYU *

ÖRNEK 62:TASFİYE MEMURU ATANMASI-EK KARAR *

ÖRNEK 63: KOCA LEHİNE KARININ MALINDA İPOTEĞE İZİN *

ÖRNEK 64: TEREKE-VASİYETNAME *

ÖRNEK 65: MANSUP MİRASÇILIK BELGESİ *

ÖRNEK 66: REDDİ MİRAS *

ÖRNEK 67: KAYYUM TAYİNİ *

ÖRNEK 68: KAYYUMLARIN GÖREVİNE SON VERİLMESİ *

ÖRNEK 69: MAL REJİMİ TESPİTİ *

ÖRNEK 70:EVLAT EDİNMEYE İZİN *

ÖRNEK 71: İHALENİN FESHİ *

ÖRNEK 72:VESAYET – İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN – EK KARAR *

ÖRNEK 73: ÇEK İPTALİ-İHTİYATİ TEDBİR KARARI *

ÖRNEK 74: KİRA TESPİTİ *

ÖRNEK 75: İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE *

ÖRNEK 76: TEREKENİN TASFİYESİ *

ÖRNEK 77: VERASET *

ÖRNEK 78: TENSİP ZAPTI *

ÖRNEK 79: KEŞİF ZABIT VARAKASI *

ÖRNEK 80: TALİMAT TENSİP ZAPTI *

ÖRNEK 81: İLANIN MAHKEME DİVANHANESİNE ASILDIĞINA DAİR TUTANAK *

ÖRNEK 82: MUHTARLIK VASITASI İLE İLAN *

ÖRNEK 83: BİLİRKİŞİ YEMİN ZAPTI *

ÖRNEK 84: İZALE-İ ŞÜYU – BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 85: BASIN İLAN KURUMU – İLAN YAPILMASI İÇİN MÜZEKKERE *

ÖRNEK 86: İZALE-İ ŞÜYU-BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 87:İZALE-İ ŞÜYU-TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 88: VASİ TAYİNİ- HASTANEYE MÜZEKKERE *

ÖRNEK 89: TEREKE – TENSİP ZAPTI *

ÖRNEK 90: VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASINA DAİR TENSİP ZAPTI *

 

 

ÖRNEK 1: VASİ TAYİNİ TENSİP ZAPTI

MATBU EVRAK

ESAS NO

Hakim

Katip

Davacı : KH

Davalı : Hasımsız

Hükümlü

Dava : Vasi tayini

............. C. Başsavcılığının ..... tarih ve ........ sayılı evrakın hakimliğimize intikal ettirilmesiyle esasa kaydı icra kılındı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  1. Vasi adayına duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmasına, çıkartılacak davetiyeye duruşma günü beyanda bulunmadığı takdirde vasiliği kabul etmiş sayılacağının meşruhat verilmesine.
  2. vesayet altına alınması istenilen nüfus kaydının celbi için ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmasına.
  3. emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılarak vesayet altına alınması istenilen ile vasi adayı arasında çıkar çatışması olup olmadığının, vasiliğe engelinin bulunup bulunmadığının ve vesayet altına alınması istenilenin taşınır ve taşınmaz mallarının araştırılarak bildirilmesinin istenilmesine.
  4. ilgi ceza mahkemesinden hükümlüye ait ilamın tasdikli bir suretinin istenilmesine.
  5. diğer hususların bilahare düşünülmesine, bu sebeplerle duruşmanın ....... günü saat ....... bırakılmasına tensiben karar verildi.

 

k. hakim ......

 

( x ) davetiye çıktı

( x ) müzekkere yazıldı.

------------------------------------------------------------

ÖRNEK 2: VASİ TAYİNİ-EMNİYETE MÜZEKKERE

TC

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ MATBU EVRAK

SAYI:

 

EMNİYET 2. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Hakimliğimizde görülmekte olan hükümlü ............. ‘a vasi tayini davasının yapılan duruşma hazırlığında verilen ara kararı uyarınca;

Aşağıda açık adresi yazılı bulunan vasi adayının hakimliğimizde duruşmanın bırakıldığı ...... günü ......... saat ........ de hazır bulunması için davetiye tebliğine, tebellüğ belgesinin hakimliğimize gönderilmesine,

Hükümlü .............’a vasi olmayı kabul edip etmediğinin, aralarında çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının, kendisinin de vasiliğe engel ve sui halinin bulunup bulunmadığının araştırılarak bu hususta düzenlenecek tutanağın hakimliğimize gönderilmesi rica olunur.

 

  1. hakim ......

VASİ ADAYI:

 

------------------------------------------------------------

ÖRNEK 3: VASİ TAYİNİ-İLAN

TC MATBU EVRAK

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO

HAKİM

KATİP

 

ANKARA 16. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

 

TMK.’nun ....... maddesi gereğince TALEBİN KABULÜNE,

....................... ili, ............ ilçesi, ...................... mahallesi, cilt ............, sayfa ..........., kütük ................ de nüfusa kayıtlı ....................... oğlu, ..................... den olma, ............. doğumlu hükümlü ...................... nun HACİR ALTINA ALINARAK, kendisine ................ oğlu, .................. den olma................... doğumlu .............................. VASİ ATANMASINA karar verilmiştir.

İlan olunur.

 

  1. hakim .....

 

ÖRNEK 4: VASİ TAYİNİ-HÜKÜMLÜ

TC MATBU

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ KARAR

 

ESAS NO

KARAR NO

HAKİM

KATİP

DAVACI : KH

DAVALI : HASIMSIZ

HÜKÜMLÜ

VASİ ADAYI

DAVA : VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

..............Cezaevi müdürlüğünün .... tarih ve ......... havale sayılı yazılarının Ankara C. Başsavcılığının ....... gün ve ....... havale sayılı yazıları üzerine mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda;

GEREKÇE:

Dava 357. maddesi uyarınca .................... vasi tayin edilmesi isteminden ibarettir.

Ankara C. Başsavcılığının ........ gün ve ......sayısı ile hakimliğimize intikal eden ............. Cezaevi müdürlüğünün ............ tarih ............. sayılı yazısının incelenmesinden .................. ceza mahkemesinin ......... tarih ve ..................... ............... sayılı ilamı ile .............. hapis cezasına mahkum olan hükümlü ................ oğlu .......... doğumlu........................ a, .................... vasi olarak atanması istenilmiştir.

Vasi adayına çıkarılan meşruhatlı davetiye tebliğ edildiği duruşmaya gelerek (duruşmaya gelmediğinden duruşma yokluğunda), duruşmada vasiliği kabul ettiğini aralarında çıkar çatışmasının bulunmadığını, beyanı ile okunan beyanını imzası ile onaylamıştır.

Dosyaya istenilen evrakların ve zabıta araştırma yazılarının ve nüfus kayıt örneği ile mahkumiyet ilamının dosyaya gelmiş olduğu görülmüştür.

Dosyaya mübrez tüm belge ve bilgilerin bir bütün olarak incelenmesinden talep mahkememizce de benimsenerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

MK.mm.357 gereğince TALEBİN KABULÜNE,

......... ili, ............... ilçesi, ................ mah./köyü, c............., S. .........., K......... ‘de nüfusa kayıtlı .................. ve .................... ‘dan olma ............. doğumlu hükümlü .................... ‘nın VESAYET ALTINA ALINARAK, kendisine ................ ‘dan olma .......... doğumlu .............’nun VASİ TAYİNİNE,

Keyfiyetin vesayet ad defterine işlenmesine,

Kararın adları geçenlerin nüfusa kayıtlı oldukları mahal, ikametgah muhtarlıkları ile hakimliğin divanhanesinde ve Resmi Gazetede ilanına, ilana havi tutanakların dosyaya eklenilmesine,

Kararın vasiye tebliğinden itibaren hükümlüye ait mal varlığı ile gelir durumunu bildirir örnek 3 numaralı defteri 1 ay içerisinde mahkemeye ibrazına, vesayetin kontrol altına alınıp alınmayacağının bundan sonra değerlendirilmesine,

Karardan bir örneğin ilgili cezaevi müdürlüğüne gönderilmesine,

Davanın mahiyeti itibarı ile harç alınmasına yer olmadığına,

Giderlerin Hazine üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Tarih

 

  1. hakim

 

ÖRNEK 5: VASİ-DOSYANIN DENETİMDEN ÇIKARILMASI

TC

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO MATBU

HAKİM

KATİP

Vasi olarak tayin edilen tarafından hakimliğimize verilen Örnek 3 nolu defter gereğince dosya ele alındı.

Dosya mevcudu ile Örnek 3 nolu formun incelenmesinden mahcurun herhangi bir mal varlığı ile gelir dökümünün bulunmadığı anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GD.: mahcurun herhangi bir mal varlığı ile gelir durumuna rastlanılmadığından dosyanın denetimden çıkartılmasına dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.

 

..............

  1. hakim....

 

ÖRNEK 6: TEREKE-MİRASÇILARIN ARAŞTIRILMASI MÜZEKKERE

TC

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMEMATBU

ESAS NO

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

 

Hakimliğimizde görülmekte bulunan muris ................’a ait tereke davası ile ilgili olarak;

Aşağıda yazılı adreste bulunan muris ................ mirasçılarının araştırılarak tebliğe elverişli adreslerinin hakimliğimize bildirilmesi, tespit edilecek mirasçılarına duruşma günü olan .......... günü saat ....... ‘ın tebliğ edilerek veraset ilamı ile birlikte hakimliğimize müracaat etmelerinin istenilmesi ve sonucun duruşmanın atılı bulunduğu ........... tarihinden önce mahkememize bildirilmesinin temini rica olunur. ...............

 

  1. hakim .......

 

MURİS:

 

ÖRNEK 7: VASİ-DEFTER ÖRNEĞİ

ÖRNEK3 Sahife 1:

 

Kanunu Medeninin 382. Maddesi Mucibince

Vasi Tarafından Yapılan Defter

 

Esas defteri no : ............

Dosya no : ............

Vesayet altına alınan adı, sanı ve ikametgahı .....................................

Vasi, kayyum ve müşavirin adı, sanı ve ikametgahı ........................

 

Vesayetim altında bulunan yukarıda adı yazılı ............................ ‘ın sulh hakimi (mümessili) huzur ile tespit edilen;

Nakit, esham, tahvilat, senetleri.

Kıymetleri

 

Lira kuruş adedi nevi cinsi

 

 

Sahife 2

 

Kıymetli eşyası

Muhammen Kıymeti

 

Lira kuruş adedi nevi cinsi vasfı

 

 

Sahife 3

 

Sair menkul malları

Muhammen kıymeti

 

Lira kuruş adedi nevi cinsi vasfı

 

 

Sahife 4

Alacağı (rehinli ve ipotekli olanlar tasrih edilecektir)

 

Lira kuruş

 

Sahife 5

Borcu (Rehinli ve ipotekli olanlar tasrih edilecektir)

 

Lira kuruş

 

 

Sahife 6

 

Gayrımenkul malların tapu kayıtları

 

Sahife 7

 

Gayrımenkul malların gelirleri

 

Lira kuruş

 

 

Müfredatın mübeyyin defter ............... sulh hakimliğine tevdi kılındı.

Tarih velinin imzası

 

ÖRNEK 8:VESAYET-CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ADRES SORULMASI

TC

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO

 

........................ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

..................................

Hakimliğimizde görülmekte olan hükümlü ............... ait vasi tayini davası nedeniyle;

 

  1. mahkumiyet ilanı,
  2. hükümlüye ait nüfus kayıt örneği,
  3. hükümlüye ait bihakkın tahliye tarihi,
  4. hükümlünün cezaevine girmeden önceki son ikametgah adresinin çıkartılarak duruşmanın atılı bulunduğu .......... tarihinden önce hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur.

 

 1. hakim .....

 

ÖRNEK 9: VESAYET-CEZAEVİNE KARAR GÖNDERİLMESİ

TC

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESASA NO

 

..................... CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

.........................

Cezaevinizde hükümlü .............. hakkında verilen vasi tayinine ilişkin karar örneği ilişikte gönderilmiştir.

Karar örneğinin hükümlünün infaz dosyasına eklenmesi rica olunur.

 

  1. hakim .......

 

EKİ: Karar örneği.

 

ÖRNEK 10:VASİ TAYİNİ-YÖNETİCİ KANUNİ MÜŞAVİR TAYİNİ

KARAR

Davacı

Vekili

Davalı

Ves. Alt. Alın. İst.

Dava : Vasi tayini

Dava tarihi

Karar tarihi

Hakimliğimizde görülmekte olan vasi tayini davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREKÇE:

 

......... vekili beyin kanaması sonucunda felç geçiren, hafıza kaybına uğrayan müvekkilinin kardeşi ............. ‘nun hacir altına alınmasını ve müvekkilinin vasi atanmasını dilemiştir.

Dilekçe ekinde GATA komutanlığının ...... gün ve .... sayılı mahcur adayına ilişkin rapor fotokopisi ve ekleri ibraz edilmiştir.

Hastahane raporu yeterli açıklığı taşımadığından .......... ayrıca Ankara Numune Hastahanesine sevkedilmiş, bu hastahane sağlık kurulunun ....... gün, ............. sayılı raporunda tümüyle hacir altına alınmasının gerekli bulunmadığı, ancak özürüne ve rahatsızlık derecesine göre kendisine yasal danışman atanmasının yerinde olacağı bildirilmiştir.

Savcılık araştırmasında ............ vasiliğe engelinin bulunmadığı bildirilmiştir.

Mahcurun kardeşi .......... danışman atanmasına karar verilmesini oturumda vekili ile birlikte talep etmiştir.

....... günlü oturumda raporda ifadesine hakimliğin başvurmasına engel bulunmadığı belirtilen .................. saptanan kimliği ile birlikte dinlenmiş, ve kardeşi .............’nun kendisine yasal danışman atanmasına rıza gösterdiğini ve talep ettiğini bildirmiştir.

Tahkiki mucip cihet kalmadığından sıhhi rapor ve beyanlar çerçevesinde vasi yerine ...........’na yasal danışman atanmasına karar verilmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlere;

......., ....... ilçesi, ............ mahallesinin nüfus kütüğünün ...... cilt, .... aile, ... sırasında kayıtlı., ..... ve ...... den olma ....... doğumlu ..................’nun tümüyle vesayet altına alınmasına MAHAL BULUNMADIĞINA, bu yönlü istemin REDDİNE, ancak raporu ışığında adı geçenin TMK.m.379 gereğince kısmen hacir altına alınmasına kendisine aynı kütüğün .... cilt, ..... sayfa, ...... sırasında kayıtlı kardeşi ...... doğumlu ...........’nun YÖNETİCİ- TEMSİLCİ YASAL DANIŞMAN ATANMASINA,

Danışmanın mahcurun malvarlığı ve gelir durumu hakkında Medeni Kanunun Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün esi talimatname uyarınca örnek 3 numaralı defteri 1 ay zarfında tanzim ve ibraz etmesine, kararın mahcurun nüfusa kayıtlı olduğu muhtarlık, ayrıca ikametgah muhtarlığı ve hakimlik divanhanesinde 10 ar gün süreyle askı ilanına çıkarılmasına, ayrıca günlük gazetelerden birisinde ilanına, ilana tutanak ve nüshalarının danışman tarafından dosyaya ibrazına,

Danışmanın anılan yasa hükmü uyarınca reyi alınmak koşulu ile mahcurun husumet ve sulh, taşınmaz alım ve satımı ve onlar üzerinde rehin ve sair ayni bir hak tesisi, kıymetli evrak alım satımı ve terhini, alelade idare ihtiyaçları haricinde inşaat, ödünç verme ve alma, sermayeyi alma, bağışlamak, kambiyo taahhütleri altına girmek, kefalet işlemlerini yerine getirmekle serbest olduğuna, bu suretle medeni haklarının kullanmak yetkisinden mahcurun kısmen mahrum edilmesine, ancak gelirinde dilediği veçhile tasarrufta bulunma hakkının saklı olduğuna, mallarını idare hususunda ise bu tür haklarını kullanmaktan mahcurun mahrum kılınmasına,

Örnek 3 numaralı defter içeriğine göre dosyanın hesabatının denetim altına alınıp alınmayacağının düşünülmesine,

Harç ve masraf konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

İtirazı ve temyizi kabil olmak üzere dilekçe ve vekili ile kısmen mahcurunu yüzünde sonuçlanan oturumda karar verilip usulen okundu. ..........

  1. hakim.....

 

ÖRNEK 11:VASİYE İZİN – EK KARAR

EK KARAR

HÜKÜMLÜ

VASİ

KONU : İZİN

TALİP TARİHİ

EK KARAR TARİHİ

Mahkememizde görülmekte olan vasi tayini davasında vasi ............. vermiş olduğu ...... tarihli dilekçesinde izin istediğinden dosya ele alındı, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Vasi ........ mahkememize vermiş olduğu .......... tarihli dilekçesi ile ......................... mahkemesinin .......... sayılı dosyası için Avukat ............. ‘a vekalet vereceğini bu nedenle izin verilmesini dilemiştir.

Vasiye gereken izin tanınmıştır.

Buna göre,

TMKmn.405/8 uyarınca ............ mahkemesinin ...... esaslı dosyasında Avukat ........ ‘a vekalet vermek üzere vasiye izin ve yetki tanınmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. ...........

 

  1. hakim .....

 

ÖRNEK 12:VASİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-VESAYETİN KALDIRILMASI-EK KARAR

EK KARAR

İZİN İSTEYEN VASİ

DAVALI : HASIMSIZ

TALEP : Vasinin değiştirilmesi, vesayetin kaldırılması

TALEP TARİHİ

KARAR TARİHİ

 

İzin isteyen vasi tarafından hakimliğimize verilen ........... tarihli dilekçesi üzerine;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Vasi tarafından verilen dilekçesinde mahkememizce verilen karar ile kardeşleri .....A... ile ..B......’ya vasi tayin edildiğini, .A...........’nun reşit olduğunu vesayetinin kaldırılması ve küçük kardeşi ......B....’ye A’nın vasi tayin edilmesini talep etmiştir.

Dosyanın tetkikinde mahkememizce verilen ...... gün ve ......................... sayılı kararı ile A ile B ‘ye küçüklükleri sebebiyle MK.m.354 uyarınca vesayet altına alınarak Memur’nin vasi tayin edildiği görülmüştür.

Küçüklerden A’nın 1979 doğumlu olduğu reşit olduğu, nüfus kaydının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Küçüklerden A’nın reşit olduğundan vesayetinin kaldırılmasına, bu küçük yönünden vasinin vasilik görevinden affına, küçük B’nin vesayetinin ve vasinin bu küçük yönünden vasilik görevinin devamına ve küçük yönündeki talebin reddine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

HÜKÜM:

  1. ......... doğumlu reşit olan A’nın vesayetinin kaldırılmasına bu küçük yönünden vasinin vasilik görevinin affına,
  2. küçük B’nin vesayetinin ve vasinin vasilik görevinin devamına, vasi değiştirilmesi talebinin reddine,
  3. harç alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan giderlerin vasi üzerinde bırakılmasına,

ilişkin ve Yargıtay yolu açık dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. ...............

 

  1. hakim ...........

ÖRNEK 13:VESAYETİN SON BULDUĞUNUN TESPİTİ-EK KARAR

EK KARAR

DAVACI : KH

DAVALI : HASIMSIZ

HÜKÜMLÜ

VASİ

TALEP : Vesayetin son bulduğunun tespiti

TALEP TARİHİ

EK KARAR TARİHİ

Vasi ....... mahkememize verdiği ....... tarihli dilekçesi üzerine dosya ele alındı. Yapılan duruşmalı inceleme sonunda;

GEREKÇE:

Mahkememizin ........ tarih ve ..........esas, ........... sayılı kararı ile hükümlü .........’a Avukat stajyeri ........’ın vasi atandığı anlaşıldı.

Vasi mahkememize verdiği .......... havale tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanında, hükümlü ..........’e mahkemece vasi atandığını, vesayetle ilgili herhangi bir işlem ve tasarrufta bulunmadığını, hükümlünün bihakkın tahliye tarihinin ........ tarihinde dolduğunu, bu nedenle vesayetin son bulduğunun tespitine karar verilerek kendisinin vasilik görevinden aklanmasını beyan ederek, beyanını imzası ile onaylamıştır.

Dosyanın incelenmesinden hükümlünün bihakkın tahliye tarihinin ....... tarihinde dolduğu anlaşılmıştır.

Bihakkın tahliye tarihinin dolduğu anlaşıldığından vesayetin son bulduğunun tespitine karar vermek gerekmiştir.

KARAR: yukarıda açıklanan nedenlerle;

Hükümlü .......’ün bihakkın tahliye tarihinin ...... tarihinde dolduğu anlaşıldığından VESAYETİN SON BULDUĞUNUN TESBİTİNE, vasinin bu görevinden aklanmasına,

Harç ve masraf alınmasına yer olmadığına

Kararın bir örneğinin cezaevi müdürlüğüne gönderilmesine,

Vasinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. ............

 

  1. hakim ........

 

ÖRNEK 14:VESAYETİN KALDIRILMASI

KARAR

DAVACI-VASİ

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : VESAYETİN KALDIRILMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı-vasi tarafından mahkememize verilen dilekçe üzerine mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda;

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talepçi-vasi dilekçesinde .......... mahkemesinin ....... esas sayılı dosyasında mahcur .................’un akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınarak kendisinin vasi tayin edildiğini, vesayet altında bulunan ..........’un ........... tarihinde vefat ettiğini, mirasçı olarak kendisi ile kız kardeşi .........’ın kaldığını, vasilik görevine son verilmesini talep etmiştir.

Dosyanın tetkikinde ......... mahkemesince verilen ..... gün ve ......... sayılı karar ile .....’un akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınarak kendisine kardeşi ........’in vasi tayin edildiği, mahkemeler arasındaki iş bölümü uyarınca ....... mahkemesinin vesayetle ilgili davalarının hakimliğimize devredildiği görülmüştür. Ayrıca mahzen cevabına göre dosyanın imha edildiği saptanılmıştır.

Vesayet altında bulunan ......’un vesayetinin devamı sırasında ...... tarihinde vefat ettiği, geride mirasçı olarak vasi .......ile kardeşi ..... ‘un kaldığı ibraz edilen nüfus kaydının incelenmesinden saptanılmıştır.

Mirasçı ....... katıldığı ..... tarihli oturumda vesayet altında bulunan ..........., kendisinin kız kardeşi olduğunu, ...... yılında vefat ettiğini, vasi olan kardeşi .....’un harcamalarını bütünüyle kabul ettiğini, rapor istemediğini, vasiyi akladığını ve ibra ettiğini, taşınmaz üzerinde konulu bulunan vesayet tedbirinin kaldırılmasını, vasiliğin kaldırılmasını istemiş vasi ise vasilik görevinden affına karar verilmesini tereke esası açılmasını istemediğini, tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini istemişler okunan beyanlarını imzalarıyla onayladıkları görülmüştür.

Bu durum karşısında dosya kapsamına göre vesayet altında bulunan ...........’un vefat etmesi nedeni ile vesayetin kaldırılmasına, vasinin vasilik görevinden affına, tapu üzerine konulu bulunan vesayet tedbir şerhinin kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılmakla aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

Buna göre;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. vesayet altında bulunan ........’un vefat etmesi nedeni ile VESAYETİN KALDIRILMASINA, vasinin vasilik görevinden AFFINA,
  2. Başvuru halinde vesayet tedbir şerhinin kaldırılması için tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılmasına,
  3. Tarafların istemi gibi tereke esasına alınmasına gerek olmadığına,
  4. Yapılan giderlerin vasi üzerinde bırakılmasına, davanın mahiyeti icabı harç alınmasına mahal olmadığına ilişkin karar vasi ile mirasçının yüzünde yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. ............

 

 1. hakim .......

 

ÖRNEK 15: İZALE-İ ŞÜYU-İCRA SATIŞI-ŞİKAYET

KARAR

DAVACI-ŞİKAYET EDEN

VEKİLİ

DAVALILAR

VEKİLİ

DAVA : ŞİKAYET

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından hakimliğimize açılan şikayet davasının dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda:

GEREKÇE:

Dilekçe vekili ....... hakimliğinin .... esaslı izale-i şüyu kararının ........ icra müdürlüğünde satışının .... tarihinde gerçekleştirildiğini, ancak icra müdürlüğü nezdindeki itirazlarına karşı 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu m.68 hükmünün satış memuru tarafından gözetilmediğini taleplerinin reddolunduğunu, satışın selameti ve geçerliliğinin korunması amacıyla .......... lira tellaliye ücretinin müvekkil ve iştirakçi-mirasçı malik ......... tarafından bütünüyle ........ belediyesi başkanlığı nezdinde ödenip makbuzunun dosyaya iliştirildiğini, anılan özel belediye yasası hükmünün gereği müvekkilinin yersiz ödediği tellaliyenin satıcı konumundaki diğer mirasçı iştirakçilerden tahsilini ve tediyesini talep etmiştir.

İstek İİK.m.67’ye yönelik icra müdürünün muamelesine karşı şikayeti içermektedir.

.......... icra müdürlüğünün ... iş sayılı dosyası ekte incelenmiştir.

Yasa hükmüne aykırılığı kapsayan şikayet bağlamında süresiz dile getirilebilecek isteğe karşı süreye uyulduğu saptanmıştır.

İcra satış dosyasında .... tarihli tutanakla da karar altına alındığı üzere tarafların iştirakçi-miras malik göründükleri izale-i şüyu ilamının konusu, ....... ili, ........ ilçesi 2. Bölge tapusuna kayıtlı .. ada .. parsel nolu taşınmazın muhtesatıyla beraber .... tarihinde yapılan ihalede en yüksek payı süren şikayetçi-alıcı .......... tarafından satın alındığı ............. bedelle ihalenin karara bağlandığı, aynı günlü şikayetini tutanağa dercettiren satış isteyen vekilinin belediye gelirleri yasası m.68 e göre tellaliye ücreti açısından mükellefin satan kişiler olması gerektiğini, icra satış müdürlüğü nezdinde dile getirdiği, müvekkilinin ¾ nispetinde taşınmazı kendi hissesi gözetildiğinde satın almış göründüğünü, buna göre tellaliyenin de diğer satıcı konumuna düşen iştirakçi mirasçılardan tahsili gerektiğini dile getirdiği ancak satış şartnamesi ve ilan tutanağının örnek formunda (örnek 62) 12 nci bend altında tellaliyede dahil giderlerin alıcıya aidiyeti ilan olunduğu gerekçesiyle icra satış müdürünün .... tarihli kararıyla bu itiraz ve istemin reddolunduğu buna yönelik .... vekilinin şikayet yoluna başvurduğu saptanmıştır.

Uyuşmazlık tellaliye harcının alıcıya iade edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

5237 SK.m.25/5de, resmi dairelerin satışlarında şartname ve sözleşmeler icabı olarak harcın müşteriye veya müteahhide yüklenebileceği daha evvel öngörülmesine karşın daha sonra yürürlüğe giren ve anılan yasayı yürürlükten kaldıran 2464 SKm.68’de tellallık harcının mal ve ürünlerini satan gerçek veya tüzel kişilerin ödemekle yükümlü olduğu hükmü getirilmiştir. Yasanın bu emredici hükmüne göre mükellef; mal ve mahsüllerini satan gerçek veya tüzel kişilerdir. Şartnamede, tellaliye harcının alıcıya ait olacağı kabul edildiğinde, alıcı tellaliye harcının şartname ve yasa gereği mükellef mal sahibi adına yatırmış bulunmaktadır. Aynı yasanın 69. Maddesinde matrahın, harcın konusuna giren satışların gayrı safi tutarı üzerinden hesaplanacağı ve alınacağı belirtilmiştir. Öte yandan tellaliye harcında matrah ilgililerin ya da satın alanın satış konusu mülkte ayrıca payı olduğuna bakılmaksızın brüt değerini teşkil etmektedir. Sonuç olarak 2464 SK ile malını satan gerçek veya tüzel kişinin tellaliye harcı mükellefi kabul edilmesi, bu konuda getirilen hükmün emredici nitelikte bulunması, matrahının da satışa konu malın bütün değerinin oluşturması sebebiyle şikayet nedeni yerinde kabul edilmiştir. (Y.12.HD. 1993/15692-20139 sayılı içtihadı).

Ancak ihale konusu taşınmazın bütün değeri matrah olarak tellaliye harcına esas kabul edildiğinden alıcı iştirakçinin payının tellaliyenin hesabında tenziline olanak bulunmamıştır. Böylece şikayet bütünüyle değerlendirildiğinde kısmen haklı ve yerinde kabul edilmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yukarıda anılan yasa hükümleri gereğince şikayetin KISMEN KABULÜNE,

İcra satış dosyasında tellaliye harcının mükellefi açısından icra satış müdürünün .... günlü kabulünün ve uygulamasının İPTALİNE,

Taşınmaz ilgililerin irsen ve miras yolu ile 4 toplam pay üzerinde 1’er pay itibariyle iştirak halinde mülkiyetlerine konu olduğundan izale-i şüyu davasının karşılıklı dava niteliğiyle her bir iştirakçinin alıcı ve satıcı konumunu ayrıca taşıdıkları yüzünden yukarıda miktarı belirlenmiş ve şikayetçi tarafından bütünüyle ödenmiş tellaliye harcının da bu nispetler dahilinde taşınmaz iştirakçilerine (alıcı ve satıcılara) pay edilmesi, satış sonrası işlemlerin tamamlanması taktirinde hazırlanacak dağıtım tablosunda şikayetçi alıcının fazladan ödediği miktarın diğerlerinden payları oranında tenziline ve şikayetçi alıcıya iadesine,

492 sayılı Harçlar yasasının 1 sayılı tarifesi A, III uyarınca maktu harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

icra dairesinin kusuru yüzünden yanlış işlem iptal olunduğundan lehine karar verilen şikayetçi vekili yararına vekalet ücreti hükmolunmasına yer olmadığına,

dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda temyizi kabil olmak üzere karar verilip usulen okundu. ............

 

  1. hakim......

 

ÖRNEK 16:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI-HASTANEYE MÜZEKKERE

TC.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ MATBU

ESAS NO

 

 

................ HASTANESİ

BAŞTABİBLİĞİNE

ANKARA

 

Mahkememizde görülmekte olan iddetin kaldırılması davası nedeniyle;

Yukarıda resmi bulunan ve sol kolu mühürlü olarak gönderilen ................, gerekli muayenesinin yapılarak hamile olup olmadığına dair düzenlenecek raporun mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur. ...........

 

  1. hakim .......

 

NOT: müzekkere elden takiplidir

 

ÖRNEK 17: NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ – MÜZEKKERE

TC.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ MATBU

ESAS NO

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE

Mahkememizde görülmekte olan ............. davası nedeniyle aşağıda açık kimliği yazılı bulunan .............’a ait tam tekmil aile nüfus kayıt tablosunun çıkartılarak duruşmanın atılı bulunduğu ........... gününden önce mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur. .......

 

Hakim.......

 

ÖRNEK 18:İDDET MÜDDETİNİN KISALTILMASI

KARAR

DAVACI

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : İDDET MÜDDETİNİN KISALTILMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Hakimliğimizde görülmekte bulunan iddet müddetinin kısaltılmasına ilişkin davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREKÇE:

Davacı tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile; eşinden mahkeme kararı ile boşandığını, boşanma ilamının kesinleştiğini, şimdi ise tekrar bir başka şahısla evleneceği nedeniyle iddet müddetinin kısaltılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Boşanma ilamı sureti dosyaya eklenmiş, kararın ........ tarihinde kesinleştiği belirlenmiştir.

............... hastanesi tarafından düzenlenmiş rapor dosyaya eklenmiş, dilekçinin gebe olmadığının bildirildiği görülmüştür.

Dilekçi talebini oturumda aynen tekrarlamıştır.

Tüm belge ve bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden istemin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

TMK.m.95 uyarınca İSTEMİN KABULÜNE

...... ili, ....... ilçesi, ....... mahallesi, ...... cilt, ....... sayfa, ...... kütük sırada nüfusa kayıtlı .......... ve ...........’den olma ........ doğumlu ................’ın yeniden evlenebileceği şekilde İDDET MÜDDETİNİN KISALTILMASINA,

harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

ilgilinin yüzünde verilen karar duruşmalı inceleme sonunda açıkça okundu. .......

 

  1. hakim .......

 

ÖRNEK 19:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI

KARAR

DAVACI

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Hakimliğimizde görülmekte olan iddet müddetinin kaldırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREKÇE:

Davacı hakimliğimize verdiği dava dilekçesi ile, eşinden boşandığını, şimdi ise bir başkası ile evleneceğinden dolayı, boşanmadan doğan iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

........... hastanesinin ...... tarih ve .... sayılı raporu dosyaya eklenmiş, raporun incelenmesinden davasının hamile olmadığı anlaşılmıştır.

Dosyaya ekli .............. asliye hukuk mahkemesinin ..... tarih ve ....... esas, ..... karar sayılı boşanma ilamının incelenmesinden, davacının davasını kanıtlayamadığından davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Dosyaya ekli tüm belge ve bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden istemin reddine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

İstemin REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına mahal olmadığına,

Yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacının yüzüne karşı verilen karar itirazı ve temyizi kabil olmak üzere açıkça okunup anlatıldı. .........

 

  1. hakim ......

 

ÖRNEK 20:İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI

KARAR

DAVACI

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Mahkememizde görülmekte olan iddet müddetinin kaldırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREKÇE:

Davacı mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; ..... mahkemesi kararı ile .......’den boşandığını, kararın kesinleştiğini ve şimdi ise boşandığı eşi ile tekrar evleneceğini, bu nedenle boşanmadan doğan iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyada mübrez ....... mahkemesinin ........ tarih, ....... esas sayılı kararının ..... tarihinde kesinleştiği anlaşıldı.

Davacı talebini oturumda aynen tekrarlamıştır.

Dosyaya ekli tüm belge ve bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden istemin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

TMK.m.95 uyarınca İSTEMİN KABULÜNE,

.... ili, ...... ilçesi, ...... köyünün .... cilt, ... sayfa, .... kütük sırasında nüfusa kayıtlı .... ve .......’den olma ...... doğumlu..........’in boşandığı eşi ........ ile yeniden evlenebileceği şekilde boşanmadan doğan İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASINA,

harç peşin alındığından yeniden alınmasına mahal olmadığına,

yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. .......

 

  1. hakim ......

 

ÖRNEK 21:VESAYET-KARARIN ONANMASI İÇİN AHM’NE MÜZEKKERE

TC.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ MATBU

ESAS NO

 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

..........

Ekte gönderilen kararın onayı hususunda bir karar verilerek dosyanın hakimliğimize iadesinin temini rica olunur.

 

Hakim .....

EKİ: 1 adet dosya ve ekleri

 

ÖRNEK 22:EVLENMEYE İZİN-HASTANEYE MÜZEKKERE

TC.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ MATBU

ESAS NO

 

NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNE

..............

 

Hakimliğimizde görülmekte olan evlenmeye izin davasının yapılan tensibi sırasında verilen ara kararı gereğince;

Yukarıda resmi bulunan ve sol kolu mühürlü olarak gönderilen ............ gerekli muayenesinin yapılarak akli ve ruhi durumu ile fiziksel durumu itibariyle evlenmeye engel halinin bulunup bulunmadığı hususunda düzenlenecek raporun mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur. ...........

Hakim ......

 

ÖRNEK 23: EVLENMEYE İZİN

KARAR

DAVACILAR : BABA VE ANNE BİRLİKTE

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : EVLENMEYE İZİN

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar tarafından hakimliğimize verilen ..... tarihli dava dilekçeleri üzerine mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda;

Dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  1. Talep MK.m.88 uyarınca evlenmeye izin verilmesi isteminden ibarettir.
  2. Davacılar tarafından verilen dilekçede kızları .... doğumlu .......’ın kendi isteğiyle ........ ile kaçtığını, ......’nın tutuklu olduğunu, kızlarının da evlenmek istediğini bu nedenlerle bir an önce evlendirmek istediğini gerekli iznin verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Dosyaya istenilen evrakların ............ hastanesince verilen (küçüğe)..... ait ... gün ve ... sayılı sağlık kurulu raporunun, iddianamenin, hazırlık tutanaklarının, ......’ın bakire olmadığına dair Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca verilen .... gün ve ....... sayılı raporunun, dosyada mevcut olduğu görülmüştür.

Davacılar katıldıkları .... tarihli oturumda dilekçelerinin kapsamını tekrar ettiklerini, müşterek kızları ..........’ın .......... ile kaçtığını, ........hakkında dava açıldığını, ve halen tutuklu olduğunu, kızlarını bir an önce evlendirmek istediklerini beyan etmişler beyanları tutanağa geçirilerek imzaları alınmıştır.

Evlenmesi istenilen ........’da aynı oturumda açılan davayı kabul ettiğini, .. ile kendi rızasıyla kaçtığını, ..... hakkında dava açıldığını, evlenmek istediğini beyan etmiş imzası alınmıştır.

Dosya içeriğine göre bu durum karşısında;

MK.m.88’de aranan şartlar bu dosyada mevcut olduğundan ......’ın evlenmesine izin verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

Buna göre;

HÜKÜM:

  1. ..... ili, ....... ilçesi, ........ köyü, cilt no ...., sayfa no ......, kütük sıra no ....da nüfusa kayıtlı ......... ve ........’den olma ..... doğumlu .....’ın MK.m.88 uyarınca EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİNE,
  2. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

İlişkin ve Yargıtay yolu açık davacıların yüzünde açıkça ve yöntemince okunup karar verildi. ........

 

  1. hakim .....

 

ÖRNEK 24: TEREKEYE MÜMESSİL TAYİNİ

KARAR

DAVACI

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : MÜMESSİL TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından hakimliğimize verilen ...... tarihli dava dilekçesi üzerine mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda;

Dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından hakimliğimize verilen dilekçesinde muris babası .....’ın .... tarihinde vefat ettiğini, geriye annesi ...... ile kendisi ve .... ile ......’ı bıraktığını, başka mirasçısının olmadığını, murisin terekesinin taksim edilmeyip mirasçılar arasında iştirak halinde olduğunu, taksim yapılıncaya kadar mevcut davaların ve açılması muhtemel davaları ve hukuki işleri takip edebilmek üzere tereke mümessili olarak atanmasına kara verilmesini talep ve dava etmiştir.

Muris ..........’ın ....... tarihinde vefat ettiği, mirasçılarının ve paylarının .............. mahkemesinin .... gün ve ....... sayılı ilamı ile belirlendiği görülmüştür.

Dosyaya istenilen evrakların mevcut olduğu görüldü.

Davacı katıldığı .... tarihli oturumda dava dilekçesini tekrar ettiğini, taraflar arasında herhangi bir husumet ve menfaat uyuşmazlığı olmadığını talebi gibi karar verilmesini istediğini beyan etmiş imzası alınmıştır.

Dosya içeriğine göre bu durum karşısında;

Muris ...... terekesine ......’ın mümessil tayin edilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

Buna göre;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

  1. ..... ili, ..... ilçesi, ...... mahallesi, cilt no ....., sayfa no ......., kütük sıra no ......da nüfusa kayıtlı ... ve ....’dan olma ..... doğumlu ........., ....... tarihinde vefat ettiğinden muris ........ terekesine aynı yer nüfusuna kayıtlı ...... ve ......’den olma ...... doğumlu .........’ın MK.m.581 uyarınca MÜMESSİL TAYİN EDİLMESİNE,
  2. Mümessile murisin adına açılmış mevcut davaları, açılacak davaları ve murisin hukuki işlerini takip etmek üzere İZİN VE YETKİ VERİLMESİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

İlişkin ve Yargıtay yolu açık olmak üzere ....... tarihinde verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça ve yöntemince okunup karar verildi. ........

 

  1. hakim .......

ÖRNEK 25: KARININ TASARRUFUNA İZİN

KARAR MATBU

DAVACILAR : KARI VE KOCA BİRLİKTE

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : TASARRUFA İZİN

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar tarafından verilen dilekçe üzerine mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda:

GEREKÇE:

Dava MK.m.169 uyarınca tasarrufa izin verilmesi isteminden ibarettir.

Davacılar yukarıda anılan dava dilekçelerinde davacının kocası, .........bank’dan kredi almak için başvurduklarını lehine borç yüklenilmek istenilen ve davacının karı koca olduklarını, karısının kendi rızası ile borç yüklenmek istediğini ve bu amaçla gayrımenkul üzerine ............... bank adına muvafakat ettiğini, ipotek işlemlerinin yerine getirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacılar katıldıkları oturumda dilekçelerini tekrar ettiklerini bildirmişler beyanları tutanağa geçilerek imzaları alınmıştır.

Sayılan gerekçe ile talebin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

Davacılardan ........ adına kayıtlı ..... ili, ....... ilçesi, 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün .... mahallesi, .. ada ... parselde kayıtıl gayrımenkulün .....arsa paylı .... nolu bağımsız bölümünün ...... derecede ipotek işlemlerinin .............. TL bedel üzerinden yapılabilmesi için .......... bank adına müşterek ve kefil sıfatıyla MK.m.169 uyarınca ve HGK.6.4.l960 gün ve 33/31 sayılı kararları uyarınca TASARRUFUN İZNİNE,

Harç alınmış olduğundan yeniden alınmasına mahal olmadığına,

Yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

İlişkin ve Yargıtay yolu açık olmak üzere davacıların yüzünde açıkça karar verildi. ................

 

  1. hakim .......

 

ÖRNEK 26: VERASET

KARAR

DAVACI

DAVA : VERASET

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından mahkememizde ikame olunan veraset davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

...... ili, ......ilçesi, .........köyü, cilt ......., sayfa ...... ve kütük sıra ... de nüfusa kayıtlı muris, .....ile ......’dan ........ doğumlu ............., ........ tarihinde evli olarak vefat ederek geriye mirasçı olarak eşi ....... ile bundan olma müşterek çocukları ....... ve ...........ın kaldıkları murisin başkaca sağ ve kanuni mirasçısının bulunmadığı celp olunan nüfus aile kayıt tablosu, tanık beyanı ve dosya kapsamı ile anlaşıldığından;

muris ...........in miras meselesi 8 pay kabul edilerek;

2 payın eşi ......... doğumlu ...........e

3 payın çocuğu ............. doğumlu ..............a

3 payın çocuğu ................. doğumlu ................. a İSABET VE İNTİKALİNE,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ........ TL ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, yapılan masrafların davanın mahiyeti icabı davacı üzerinde bırakılmasına kanun yolu açık ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılmak üzere davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .......................

 

  1. hakim .............

 

ÖRNEK 27: VERASET-DEVLET MİRASÇI

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAHİLİ DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ

DAVA : Veraset

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından, mahkememizin ...... esas sayılı vasiyetnamenin açılıp okunması dava dosyası üzerinden verilen yetki belgesine istinaden açmış bulunduğu veraset davasında, muris ..............ın vefat ettiğinden bahisle mirasçılarının ve miras hisselerinin gösterildiği veraset belgesi verilmesini talep etmiş olmakla, buna göre mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

.........., ...... ilçesi, ............mahallesi, eski cilt......, sayfa ...., kütük sıra no ..... da yeni cilt ......., sayfa ......, kütük sıra no..... da nüfusa kayıtlı muris, ....... ve .......... kızı ....... doğumlu ...............ın ...... tarihinde boşanmış dul ve çocuksuz olarak vefat ettiği, murisin boşandığı birinci eş ve ikinci eşlerinden çocuğu olmadığı, murisin babası ........in kendisinden evvel ......... tarihinde, annesi ..............ın da keza kendisinden evvel .............. tarihinde vefat ettikleri, murisin gerek anne ve baba yönündün ve gerekse büyük anne ve büyük baba yönünden hiç mirasçısının bulunmadığı, dosyada mevcut nüfus aile kayıtları, ........, ....... ve ............ ilçeleri nüfus müdürlüklerinden alınan cevabi yazılar, huzurda yeminle dinlenen tanık beyanları ve tekmil dosya münderecatıyla anlaşılmış olmakla, yasal mirasçısının MK.m.448 gereğince Hazine olduğuna karar verilmesi gerekmiştir.

Bu itibarla ve MKm.448 gereğince muris ........ ve ............. kızı .........doğumlu ...............ın mirasının tamamının yasal mirasçısı HAZİNEYE AİDİYETİNE,

Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli .......... ilam harcından, peşin olarak yatırılan .... harcın tenzili ile bakiye ........ ilam harcının davacıdan tahsiline,

Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin, davanın mahiyeti icabı üzerinde bırakılmasına,

Kanun yolları açık olmak ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılmak üzere davacı vekili ile dahili davalı hazine vekili ...............in yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ................

 

  1. hakim ..........

 

ÖRNEK 28: AİLENİN KORUNMASI

TC

BAKIRKÖY

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO KARAR NO

KARAR

 

HAKİM

KATİP

İHBAR EDEN : BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MÜŞTEKİ

SANIK

DAVA : AİLENİN KORUNMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

İhbar eden makam tarafından mahkememize ikame olunan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhbar eden makam ......... C. Başsavcılığının .. sayılı ve ..... karar numaralı talep müzekkeresi ile 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun 1. Maddesi gereğince gereğinin taktir ve ifası istenmiş olmakla;

Davalı ........ adına çıkarılan meşruhatlı davetiyeye rağmen duruşmaya gelmediği, adına çıkarılan davetiyenin bizzat kendisine tebliğ edildiği, C. Savcılığı kanalı ile yapılan adres araştırmasında, davalının yukarıda belli edilen adreste ikamen ettiği, kendisinin elektrikçi yanında gündelikçi olarak çalıştığı, eşinin üzerine kayıtlı bulunan dairede oturduğu bildirilmiş, davalı bu araştırma ve davetiyeye karşı her hangi bir beyanda bulunmadığından duruşma yokluğunda bitirilmiştir.

Davacı ............. mahkememizce hazır edilmiş alınan imzalı beyanında, davalı işinin devamlı olarak kendisine ve müşterek çocuklarına eziyet ettiğini, ölümle tehdit ettiğini, olay günü de aynı şekilde dövüp ölümle tehdit ettiğinden annesinin yanına gittiğini, alkol aldığını, geçimlerini sağlayamadığını, bu nedenlerle 4320 sayılı kanun hükümleri gereğince gerekli tedbir kararının verilmesini istemiştir.

Bu duruma toplanan delillere, davalı ile davacının evlilik nüfus kayıtlarına, davacının davacı şahitlerinin huzurdaki beyanları, talep müzekkeresi, karakol ve savcılık tutanakları ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Talebin kabulü ile Ailenin korunması ile ilgili 4320 Sayılı Kanun gereğince koca .........in şikayetçi eşe veya çocuklarına veya aynı çatı altındaki diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunması nedeni ile, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların olduğu eve yaklaşmaması,
  2. Şikayetçi eşin, çocukların eşyalarına zarar vermemesi,
  3. Eşi veya çocuklarına iletişim vasıtaları ile rahatsız etmemesi,
  4. Varsa silah ve benzeri araçları zabıtaya teslim etmesi, alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya konutta bu maddeleri kullanmaması hususlarında UYARILMASINA,
  5. Bu hususlarda kendisine (davalı .......) 6 ay süre tanınmasına, şayet kararda belirtilen kurallara uymaz ise tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedileceğinin kendisine bildirilmesine,
  6. Kararın bir suretinin C. Savcılığına gönderilmesine,
  7. Kararın taraflara tebliğine,
  8. Davanın mahiyeti icabı haç alınmasına yer olmadığına,

Kanun yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ................

  1. hakim .......

ÖRNEK 29: KAYYUM TAYİNİ-DEFTERDARLIK

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA : KAYYUM TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Mahkememizde açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dilekçesi ile, davalı ......nın ......ilçesi, ...... köyü, .........mevkiinde kain ........pafta, ..... ada ve ..... parselde kayıtlı ......m2 miktarlı taşınmazın ......hissesine sahip olduğunu, .....hissesinde ...(davacının)..........sahip olduğunu, davalının yunan uyruklu olup, nerede olduğunun bilinmediğini, adı geçen davalının başka mahkemelerde de izale-i şüyu davasının bulunduğunu, ..........mahkemesindeki izale-i şüyu davasında davalının hak ve menfaatlerini temsil etmek üzere kendisine yetki verildiğini, kayyum tayin edilmesi için yetki belgesi ile bu davayı açtığını, dava ve talep etmiş, duruşmada alınan beyanında bu beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Dosyamız içine celp edilen tapu kaydının tetkikinden ........, ...............mevkiinde kain .............. pafta, ..... ada, ..... parsel sayılı .....m2 miktarındaki arsanın ..... hissesinin .........(davacı) adına ........... hissesinin de yunan tabiyetli ...............adlarına kayıtlı olduğu bildirilmiştir.

.............mahkemesinin .......esas ........ karar sayılı kayyum tayini dava dosyasının tetkikinde ..........nın ilan yapılmasına rağmen bulunamadığından bahisle kendisine bu dosyada İstanbul barosu avukatlarından ...ın kayyum tayin edildiği görülmüştür.

Bu duruma toplanan delillere, gayrımenkulün idaresi için 3561 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi gereğince .......... mahkemesinde açılmış olan ....... esas sayılı izale-i şüyu davasında ......yı temsil etmek üzere en büyük MAL MEMURU İSTANBUL DEFTERDARININ KAYYUM TAYİNİNE karar verilmesi gerekli görülmüştür.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. gayrımenkulün idaresi için 3561 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi gereğince ........ mahkemesinde açılmış olan .... esas sayılı izale-i şüyu davasında .......temsil etmek üzere en büyük MAL MEMURU İSTANBUL DEFTERDAININ KAYYUM OLARAK TAYİNİNE,
  2. harç peşin alındığından başkaca alınmasına yer olmadığına,
  3. yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

Kanun yolları açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ........

  1. hakim .......

 

 

ÖRNEK 30: EVLAT EDİNMEYE İZİN-TAVZİH

KARAR

DAVACILAR

DAVALI-VASİ

DAVA : Evlat edinmeye izin

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar tarafından davalı-vasi aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

Davacılar dilekçesinde ve huzurda 1980 yılından beri resmen evli olup, bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmadığını, evlat hasreti içinde olduklarını, evlat edinmek istedikleri ve davalının vesayeti altında bulunan küçük ........doğumlu ........nün sokağa terk edilen çocuklardan olup, İstanbul il sosyal hizmetler müdürlüğünce koruyucu aile olarak kendilerine bırakıldığını, 4 aydan beri kendi yanlarında kaldığını, tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarının kendileri tarafından giderildiğini aralarında adeta anne-baba ve kız ilişkisi oluştuğunu, MK.m.253 ve müteakip maddelerindeki şartlarda gerçekleştiğinden bu nedenlerle küçük .......doğumlu ........ü birlikte evlat edinmelerine izin verilmesini, ayrıca resmen karı koca olarak ve karşılıklı şekilde küçüğü evlat edinmeye rıza ve muvafakat ettiklerini talep ve beyan etmişler, huzurdaki beyanlarını imzaları ile doğrulamışlardır.

Davalı-vasi huzurda açılan davaya bir itirazı olmadığını, vasisi bulunduğu ve evlat edinmek istenen küçük ..... ve ........ kızı ......doğumlu ..........ün sokağa terkedilen çocuklardan olup koruyucu aile olarak davacılara bırakıldığını, 4 aydır davacıların bakım ve gözetimi altında bulunduğunu,bu hususta yaptıkları kontroller de davacıların küçüğe en iyi şekilde ve kendi öz evlatları gibi baktıklarını ve tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını layıkı veçhile giderdiklerini tespit ettiklerin, davacıların çocuksuz olmaları ve evlat hasreti içinde bulunmaları göz önünde tutulduğunda, evlat edinmeye izin verilmesinde her iki tarafın da menfaati olduğunu, bu nedenlerle ve mahkemece kendisine verilen yetkiye istinaden vasisi bulunduğu küçüğün davacılar tarafından birlikte evlat edinilmesine muvafakat ettiğini ve buna göre davayı da aynen kabul ettiğini beyan etmiş bu beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalı ve İstanbul il sosyal hizmetle müdürlüğünde sosyal hizmet uzmanı ........ın anne ve babası ortada olmadığı anlaşılan küçük .......e MK.m354 gereğince vasi olarak tayin edilmesi , vasiye davacılar tarafından mahkememize açılan ve mahkememizin ....... esasında kayıtıl evlat edinmeye izin davasında küçüğü temsil etmek üzere yetki ve izin verilmesi ile ilgili .......mahkemesinin ...... tarih ve ........ sayılı kararı ile, keza bu kararın tasdik ve tasvibi ile ilgili ............. mahkemesinin ....... tarih ve ........... sayılı kararı dosyada mevcut olup ayrı ayrı incelenmiştir.

Celp ve tetkik edilen nüfus aile kaydından davacı ... oğlu......... un .... doğumlu., diğer davacı ..... kızı ........un ..... doğumlu olup, dava tarihi itibariyle 35 yaşını ikmal ettikleri, ......... tarihinden beri resmen evli olup bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığı, keza evlat edinmek istenen küçük .........ün ........ ve ....... kızı ......... doğumlu olarak nüfusa kayıtlı bulunduğu anlaşılmıştır.

Huzurda yeminle dinlenen davacı tanığı ...... davacılardan ........ın teyzesinin oğlu olup, davacıları bu nedenle yakinen tanıdığını, davacıların 18 senedir resmen evli olup, bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmadığını, evlat hasreti içinde olduklarını evlat edinmek istenen küçük ......ın sokağa terkedilen çocuklardan olup 4 aydır koruyucu aile olarak davacıların bakım ve gözetimi altında bulunduğunu, bu süre içinde aralarında adeta anne, baba kız ilişkisinin oluştuğunu, polis memuru olan davacı ....... ile ev kadını olan diğer davacı .....un küçüğü en iyi şekilde yetiştirecek, eğitimini yaptıracak ve tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderecek maddi ve kültürel güce sahip olduklarını, evlat edinmeye izin verilmesinde her iki tarafın da menfaati bulunduğunu beyan etmiştir.

Bu duruma toplanan delillere, davacılar ile davalı vasinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyanlarına vasi tayin kararı ile bu kararın tasdik ve tasvibi ile ilgili karar, nüfus aile kayıtları, tanık beyanı ve tekmil dosya kapsamına göre, TMK.m253 ve müteakip maddelerinde belli edilen şartlar davacılar yönünden gerçekleşmiş olduğundan ve evlat edinmeye izin verilmesinde her iki tarafın menfaatinin bulunduğu anlaşılmış olmakla., davanın buna göre kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlere;:

  1. Davanın kabulü ile ...... ili, ....... ilçesi, ...... köyü, cilt...., sayfa ...., kütük sıra no...... da nüfusa kayıtlı ve resmen karı koca olan davacılar ............ ve ......... oğlu .......... doğumlu ............... ile ................... ve ....... kızı .......... doğumlu ..........un davalının vesayeti altında bulunan küçük, .......... ili, ........ ilçesi, .............mahallesi, cilt ...., safa ..., kütük sıra no ...... da nüfusa kayıtlı, ...... ve .......... kızı, ......... doğumlu .......u TMK.m.253 ve müteakip maddesi gereğince birlikte evlat edinmelerine izin verilmesine,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ....... ilan harcının peşin olarak yatırılan harçtan mahsubu ile başkaca harç alınmasın yer olmadığına,
  3. Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin, davanın mahiyeti icabı üzerlerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere, davacılar ile davalı-vasinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ..............

 

  1. hakim.............

 

Kararda vasi .................ın ..... olan baba adının ...... olarak, davacıların nüfus kayıtlarındaki cilt ......in cilt ........... olarak ve evlat edinilmesine izin istenen .........ün nüfus kaydındaki sayfa ...... un sıra no .... olarak düzeltildiği tasdik olunur. ..............

k. hakim. ..........

 

ÖRNEK 31: VESAYET-KÜÇÜK

KARAR

DAVACI

DAVA :VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

 

Mahkememizde açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesinde ve huzurda alınan imzalı beyanında anne ve babalarının ölümü nedeni ile velayet altında bulunmayan küçük ve anne yönünden torunları ......... doğumlu ....... ile ...... doğumlu ......ün velayet altına alınmalarına, kendilerine vasi tayinine karar verilmesini, küçüklerin devamlı olarak kendisinin yanında kaldıklarını, tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını, küçük torunlarına vasi olmayı kabul ettiğini, küçüklerin hak ve menfaatlerini korumak için kendisinin vasi olarak tayin edilmesini talep etmiş beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Mahkememizde yapılan savcılık tahkikatında ve verilen cevabi yazıda küçükler ile vasi adayı arasında bir menfaat çatışması bulunmadığını, vasi adayı .....ın küçüklerin anneannesi olduğu vasiliğe engel bir halinin bulunmadığı, celbolunan aile nüfus kayıt tablosunda, vesayet altına alınması istenen ...........in ..... doğumlu, bekar ve ...........in ....... doğumlu ve bekar olduğu, babaları ...... ile anneleri .....in .......... tarihinde vefat ettikleri anlaşılmıştır.

Bu duruma toplanan delillere, vasi adayının huzurda kabul beyanına savcılık tahkikatı ve aile nüfus tablosuna göre davacının talebinin kabulüne, karar verilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kabulü ile, anne ve babalarının ölümleri nedeni ile halen velayet altında bulunmayan küçükler .... ili, ........ ilçesi, .......... mahallesi, cilt ..... , sayfa...., kütük sıra no...... da nüfusa kayıtlı, halen ......................adresinde ikamet eden, ............. ve ........ kızı ......... doğumlu ...... ile, ............... ve ......... kızı ........ doğumlu ........in vesayet altına alınmalarına, ve kendilerine ayın yerde mukim anne yönünden büyük anneleri ..... ve ...... kızı ....... doğumlu .........in tmk.M.354 gereğince vasi olarak nasp ve tayinine,

Kararın TMK.m.360 ve 371 gereğince ilanına,

Vasi vazifeye başladığında vesayet altına alınanlara ait menkul ve gayrımenkul malların defterini TMK.m382 gereğince tanzimine,

Vasinin yılda bir kez ve en geç Şubat ayı içinde hesap vermesine,

Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

Kabili itiraz ve itizar olmak üzere vasinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .............

  1. hakim ...............

 

ÖRNEK 32: VASİ TAYİNİ – SAĞIR DİLSİZ

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

HACİR ALTINA ALINMASI İSTENEN

DAVA : VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Mahkememizde ikame olunan vasi tayini davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesi kapsamını aynen tekrar ederek huzurda, sağır ve dilsiz oluşu sebebiyle kendi işlerini görmekten aciz devamlı bakım ve yardıma muhtaç ve hukuki tasarrufa ehil olmayan müvekkili davacının öz kardeşi .. doğumlu ........ nın hacir altına alınmasına ve kendisine öz ağabeyi müvekkili davacı ......nın vasi olarak nasp ve tayinine karar verilmesini istediğini hacir altına alınmasını istediği ...... nın devamlı olarak ......... adresinde müvekkili davacı ağabeyi ile birlikte ikamet etmekte olup tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarının davacı tarafından giderildiğini beyan edip beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Davacı asil huzurda dava dilekçesini aynen tekrar ettiğini vekilinin huzurdaki beyanlarına iştirak ettiğini ayrıca öz kardeşi ... doğumlu .........ya vasi olmayı kabul ettiğini beyan edip beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Celbedilen nüfus aile kayıtlarının tetkikinde hacir altına alınması istenen ......nın ... ile .......den olma ........ doğumlu olduğu bekar olduğu ve davacı .........nın anne ve baba bir öz kardeşi olduğu anlaşılmıştır.

...............hastanesi baştabipliğinin ........... tarihli sağlık kurulu raporunda, hacir altına alınması istenen ............nın yapılan psikiyatrik muayenesi sonucunda iki taraflı işitme yitimi ve buna bağlı konuşma zorluğu (sağır ve dilsizlik) bulunduğu sözel iletişimini engelleyen ve bu durum yanı sıra okuma ve yazmasını da eğitime rağmen iletişimini sağlayacak düzeyde olmadığı, bu durum nedeniyle kendi işlerini göremediğini ve hukuki tasarrufa ehil olmadığını, vesayet altına alınması uygun olup mahkemede dinlenmesinde yarar bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.

Bu duruma toplanan delillere davacı vekili, davacı asilin huzurdaki beyanlarına, sağlık kurulu raporuna, nüfus aile kayıt tablosuna ve dosya kapsamına göre davanın kabulü ile aşağıdaki gibi hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM:. Yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın kabulü ile, ......... ili, ........ ilçesi, ....... köyü, cilt ........., sayfa ......... ve kütük sıra ......... da nüfusa kayıtlı halen .............. adresinde ikamet eden ...... ve ......... oğlu ..........doğumlu ..........nın hacir altına alınmasına, kendisine aynı yer ve hanede nüfusa kayıtlı keza aynı yerde mukim ağabeyi ....... oğlu........ doğumlu.............nın TMK.m.355 gereğince vasi olarak nasp ve tayinine

Kararın TMK.m.360 ve 371 gereğince ilanına,

Vasi vazifeye başladığında vesayet altına alınanlara ait menkul ve gayrımenkul malların defterini TMK.m382 gereğince tanzimine,

Vasinin yılda bir kez ve en geç Şubat ayı içinde hesap vermesine,

Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

Kabili itiraz ve itizar olmak üzere davacı vekili ile davacı asilin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .............

hakim ...............

k.

 

ÖRNEK 33: VESAYET – EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

KARAR

DAVACI

KÜÇÜK

DAVA : VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Mahkememizde açılan vasi tayini davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı ...... tarihli dilekçesinde ve huzurda alınan beyanında, resmi nikahlı eşi ve .. yılında vefat eden .......ın ........ isimli kadınla gayrı resmi evliliklerinden dünyaya gelen ve halen velayet altında bulunmayan ...... ve .......... kızı .......doğumlu ........ın vesayet altına alınmasına karar verilmesini istemiş, annesinin arayıp sormadığını, vesayet altına alınmasını istediği ......ın nesepli olarak babası, resmi nikahlı eşi ...........ın nüfusuna kayıtlı olduğunu, her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını, küçük ........a vasi olarak atanmasını , vasi olmayı da kabul ettiğini beyan etmiş huzurdaki beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Vesayet altına alınması istenen küçük ........, ........ tarihli celsede hazır bulunmuş, alınan beyanında, babası .......ın ölümünden itibaren devamlı olarak davacı anneliği ile birlikte kaldığını, tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılandığını, daha evvelce annesi .... ile birlikte kaldığını babasının ölümünden sonra kendisini davacı vasi adayı .......... yanında bıraktığını ve bir daha arayıp sormadığını, halen de kendisini aramadığını ve görüşmediklerini davacının kendisine çok iyi baktığını, kendisine vasi olmasını kabul ettiğini beyan etmiş beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Huzurda dinlenen tanık, davacı ve ailesini tanıdığını, 6 yıldır aynı binada oturduklarını, vesayet altına alınması istenen ......ın babası ......ın ..... isimli bir kadınla gayri meşru birleşmesinden evlilik dışı dünyaya geldiğini, devamlı olarak babasının resmi nikahlı eşi ...... ile birlikte aynı yerde ikamet ettiklerini, babasının ..... yılında vefat ettiğini, davacının küçük .......a öz kızı gibi baktığını, tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını devacının karşıladığını, davacının ev kadını olup vasiliğe engel bir halinin bulunmadığını, aralarında bir menfaat zıtlığı da olmadığını beyan ederek beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Celp edilen aile nüfus kayıt tablosundan, vesayet altına alınması istenen ......ın ........ ili, ......ilçesi, ...... köyü, cilt...... , sayfa........, kütük sıra no ...... da kayıtlı ....... ve ...... kızı ......... doğumlu olduğu, babası ........ ile annesi .........in resmi evliliklerinin bulunmadığı, 2526 sayılı af kanunu hükümleri gereğince nüfusa kayıt ve tescil edildiği, davacı .......ın , babası ........ın resmi nikahlı eşi olduğu anlaşılmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vasi ile vesayet altına alınması istenen küçüğün huzurda imzaları ile doğruladıkları beyanlarına, nüfus aile kaydı, nüfus kayıt ve tescil ile ilgili belgeler, C. Savcılığından alınan cevabi yazı, tanık beyanı ve tekmil dosya kapsamına göre, talep ve davanın kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

davanın kabulü ile evlilik dışı dünyaya geldiği ve halen velayet altında bulunmadığı anlaşılan ......... ili, ........ ilçesi, ....... köyü, cilt ......, sayfa.........., kütük sır .... da nüfusa kayıtlı ...........................adresinde ikamet eden ............... ve ....... kızı ....... doğumlu .......ın vesayet altına alınmasına, ve kendisine aynı yerde ve nüfusa kayıtlı keza aynı yerde ikamet eden ....... kızı .. doğumlu ...........ın TMK.m.354 gereğince vasi olarak nasp ve tayinine,

Kararın TMK.m.360 ve 371 gereğince ilanına,

Vasi vazifeye başladığında vesayet altına alınanlara ait menkul ve gayrımenkul malların defterini TMK.m382 gereğince tanzimine,

Vasinin yılda bir kez ve en geç Şubat ayı içinde hesap vermesine,

Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

Kabili itiraz ve itizar olmak üzere davacı vasinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .............

hakim ...............

k.

 

ÖRNEK 34: VASİ TAYİNİ – HÜKÜMLÜ

KARAR

DAVACI

HÜKÜMLÜ

DAVA :VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından mahkememize hasımsız olarak açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı ...... tarihli dava dilekçesinde ve huzurda ......... ili, ........ ilçesi, ........ mahallesi, cilt....... , sayfa ......., kütük sıra no....... da nüfusa kayıtlı ve resmi nikahlı eşi ......... aleyhine .......... mahkemesinin ....... esasında kayıtlı ve derdest dava dosyası ile boşanma davası açtığını, eşinin halen eroin kaçakçılığı suçundan dolayı İtalya da hükümlü bulunduğunu, kendisinin menfaatlerinin korunması ve bu arada aleyhine açmış bulunduğu bu davayı takip ve temsil etmek üzere hükümlü eşine vasi tayini gerektiğinden, bu nedenlerle hükümlü eşi .......... nin menfaatlerinin korunması yönünden mahkemece uygun görülecek bir kişinin vasi olarak nasp ve tayinine, keza vasiye, ......... mahkemesinin ...... esasında kayıtlı ve derdest boşanma davasını takip etmek üzere yetki ve izin verilmesini istemiştir.

Dosyada mevcut ve TC Napoli Başkonsolosluğunun .... tarih ve ........ sayılı cevabi yazılarına ekli olarak gönderilen inayet ve Adalet Bakanlığı Cezaevi İdaresi Sulmona Cezaevi Müdürlüğünün ........... tarih ve ....... sayılı yazılarında Port-Said (Mısır) .......... doğumlu, Türkiye’de ...............adresinde ikamet eden ve .......... ile evli .................in üstünde büyük miktarda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle .......... tarihinde (Cumhurbaşkanlığı kararı 309/90 sayı ve 78.80 maddesi) gereğince suçlu bulunarak 12 sene hapis ve 180.000.000.- liret para cezasına mahkum edildiği ve hakkında sınırdışı kararı alındığı, adı geçe mahkumun cezasını .......... tarihinde çekmeye başladığı, af kanunu gereğince yapılan ceza indirimleri çıkartılınca cezasının ......... tarihinde sona ereceği, adı geçen mahkumun ......... tarihinde San Remo Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı-İtalyan Hükümetinden sınırdışı edilmesi talebinde bulunduğu bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ... tarih ve ...... sayılı cevabi yazıda ................hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan İtalya da verilen mahkumiyet kararı dışında Türk mahkemelerinden verilmiş her hangi bir mahkumiyet ve vasi kararı bulunmadığı bildirilmiştir.

Dosyada mevcut nüfus aile kaydı ile C. Savcılığından alınan cevabi yazılardan kendisine vasi tayini istenen hükümlünün ...... ve .........oğlu, Port-Sait (Mısır) ........... doğumlu olarak nüfusa kayıtlı olduğu, Mısır Haylatmosu iken Bakanlar Kurulunun ....... gün ve ..... sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığından alınıp, eski uyruğunu kaybettiği, ......... tarihinden beri davacı ile resmen evli olduğu, müşterek çocuklarının bulunmadığı, cezaevine girmeden evvelki Türkiye’deki son ikametgah adresinin ................ olduğu anlaşılmıştır.

Tüm araştırmalara rağmen hükümlüye vasilik yapabilecek bir yakını temin edilemediğinden, İstanbul Barosu Başkanlığına müzekkere yazılarak hükümlüye vasilik yapabilecek bir baro mensubu avukat isminin bildirilmesi talep edilmiş, İstanbul Barosu Başkanlığının ....... tarih ve ..... gündem sayılı cevabi yazılarıyla vasi adayı olarak bildirilen Av. ............ huzurda yaptığı araştırmada hükümlü ve kendisine vasi tayini istenen ........... in İtalya’da bir cezaevinde cezasını çekmekte olduğunu öğrendiğini, vasiliği kabul edemeyeceğini, ancak bu husustaki takdiri mahkemeye bıraktığını beyan edip, bu beyanlarını imzası ile doğrulamış geçerli bir özür de ileri sürmemiştir.

.............. mahkemesinin ..... esas sayılı boşanma dava dosyası celp ve tetkik edilmiştir.

Bu duruma, toplanan delillere, Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile TC. Napoli Başkonsolosluğundan ve C. Başsavcılığından alınan cevabi yazılar, celp ve tetkik edilen nüfus aile kaydı, boşanma dava dosyası ile tekmil dosya kapsamına göre Türk Vatandaşı hükümlü ........ ve ........ oğlu ....... doğumlu .............a, TMK.m.357 gereğince, İstanbul Barosu Avukatlarından ............ın vasi olarak nasp ve tayinine karar verilmesi cihetine gidilip, buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  1. davanın kabulü ile, hükümlü ......... ili, ........ ilçesi, .......... mahallesi, cilt.........., sayfa ......., kütük sıra ....... da nüfusa kayıtlı ...... ve ......oğlu Port-Sait ............... doğumlu .............in vesayet altına alınmasına ve kendisine İstanbul Barosu Avukatlarından halen ................ adresinde avukatlık yapan ....... kızı ...... doğumlu ..............in TMK.m.357 gereğince vasi olarak nasp ve tayinine,
  2. Kararın MK.m.360 ve 371. Gereğince ilanına,
  3. Vasiye ........ mahkemesinin ...... esasında kayıtlı ve derdest boşanma davasını takip etmek üzere yetki ve izin verilmesine,
  4. Kararın bir suretinin vasiye tebliğine,
  5. Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti icabı davacı üzerinde bırakılmasına,

Kabili itiraz ve itizar olmak üzere davacının yüzüne karşı vasinin yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .........

  1. HAKİM ..........

 

ÖRNEK 35: İZALE-İ ŞÜYU

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALILAR

VEKİLLERİ

DAVA : İZALE-İ ŞÜYU

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde, davacı vekili duruşma ve keşif sırasındaki şifahi beyanlarında, tapuda tamamı müşterek muris ........ adına kayıtlı ve müvekkili davacı ile davalıların iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre malik bulundukları dava konusu ...... ili, ilçesi, ........ mahallesi,......... mevkiinde kain ... pafta ....... ada ...... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kargir apartmanın kat irtifaklı ....... arsa paylı 2 numaralı ve dükkan vasfındaki, bağımsız bölüm ile keza aynı yerde kain kat irtifaklı ...... arsa paylı 3 numaralı ve dükkan vasfındaki bağımsız bölümleri üzerinde ortak tasarruf imkanı bulunmadığından, bu nedenlerle ve taksimi mümkün olmayan dava konusu her iki taşınmazın açık artırma ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalarını iştirak halinde mirasçılardan .......nin ...... tarihinde vefat etmesi, mirasçıların da tümünün reddi miras talebinde bulunmaları ve alacaklılarının müracaatı üzerine mahkemesinin ....... tereke esas sayılı dosyası üzerinden başlatılan tereke tasfiye işlemlerinde, mahkemece tereke tasfiye memuru olarak atanmaları ve keza mahkemece verilen ...... tarih ve ......... sayılı yetki belgesine istinaden açtıklarını beyan etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalılar vekili huzurda, açılan davaya karşı bir itirazları olmadığını, dava konusu 2 ve 3 numaralı ve dükkan niteliğindeki bağımsız bölümler üzerinde ortak tasarruf imkanı bulunmadığı gibi, iştirak halindeki mirasçılardan .........nin terekesinin tasfiyesine de karar verildiğini, dava konusu her iki taşınmaz üzerindeki ortaklığın buna göre ve açık artırma ile satılmak suretiyle giderilmesine karar verilmesini beyan etmiş ve bu beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Celp ve tetkik edilen tapu kaydı ile ölçekli krokisinde, dava konusu, ...... ili, ...... ilçesi, ....... mahallesi, ............ mevkiinde kain ..... pafta, ........ada, ...... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kargir apartmanın kat irtifaklı .... arsa paylı 2 numaralı ve dükkan niteliğindeki bağımsız bölümü ile, keza aynı yerde kain kat irtifaklı .... arsa paylı 3 numaralı ve dükkan vasfındaki bağımsız bölümün tapuda tamamının ... ....... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Tapuda malik ...........e ait ...... mahkemesinin ..... tarih ve ......... karar sayılı veraset ilamı dosyada mevcuttur. Tetkikinden ........ tarihide vefatıyla geriye mirasçı olarak sağ eşi ...... ile bundan olan müşterek çocukları ..........,.......... ve .......yi mirasçı olarak bıraktığı, başkaca sağ ve kanuni mirasçısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tapuda malik ........ mirasçısı ve ....... tarihinde evli ve çocuksuz olarak vefat ettiği anlaşılan .........nin mirasçı eşi .........ile diğer mirasçı anne ve kardeşlerinin mirası reddetmeleri ve bu reddi mirasların kabul ve tesciline dair .......... mahkemesinin ......... tarih ve ............ sayılı keza aynı mahkemenin ...... tarih ve ........ sayılı kararları ile tereke tasfiye memuru olarak tayin edilen davacı .........a dava konusu her iki bağımsız bölüm ile ilgili olarak, diğer mirasçılar aleyhine izale-i şüyu davası açmak üzere .......... mahkemesinin ........ tereke esas sayılı dosyası üzerinden verilen ....... tarihli yetki belgesi de dosyada mevcuttur.

Mahallinde resen seçilen bilirkişi inşaat mühendisi ...... marifetiyle ve davacı vekilinin vicahında ..... tarihinde keşif yapılmış, dava konusu her iki bağımsız bölümün dosyada mevcut tapu kaydı ve ölçekli krokisi ile dosya kapsamına göre tüm vasıfları ayrı ayrı tespit edilmiş, bilirkişiden dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun .... tarihli rapor alınmıştır.

Davacı vekili ile davalılar vekilinin bilirkişi raporuna bir itirazları yoktur. Davacı vekili huzurda bilirkişi raporuna karşı bir itirazları olmadığını, davalılar vekili bu husustaki taktiri mahkemeye bıraktığını beyan etmişlerdir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalılar vekilinin huzurda imzaları ile beyan iddia ve savunmalarına, tapu kaydı, çap örneği, mahallinde yapılan keşif, bilirkişi tarafından tanzim olunan ve hükme esas alınmaya layık görülen rapor ve tekmil dosya kapsamına göre taksimi mümkün olmadığı anlaşılan dava konusu ve dükkan niteliğindeki her iki bağımsız bölümün tapu kayıtlarındaki tüm yükümlülükleri ile birlikte ve açık artırma ile satılmak suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi cihetine gidilip, buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile dava konusu ..... ili, ........ ilçesi, ......... mahallesi, ....... mevkiinde kain ..... pafta, ... ada, ..... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu, kargir apartmanın kat irtifaklı .. arsa paylı 2 numaralı ve dükkan vasfındaki bağımsız bölüm ile keza aynı yerde kain kat irtifaklı ... arsa paylı 3 numaralı ve dükkan vasfındaki bağımsız bölümlerinin tapu kayıtlarındaki tüm yükümlülükleri ile birlikte ve açık artırma ile satılmak suretiyle ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,
  2. Satış bedelinin dava konusu taşınmazlardaki payları oranında davacı ve davalı paydaşlar arasında bölüştürülmesine,
  3. Satış bedelleri üzerinden %o 6 harç alınmasına,
  4. Satış memuru olarak ......... icra müdürlüğünün görevlendirilmesine,
  5. Davacı tarafından yapılan ve aşağıda müfredatı gösterilen ......... yargılama gideri ile davacı vekili için taktir edilen ....... maktu ücreti vekaletin payları oranında davacı ve davalı hissedarlar arasında bölüştürülmesine,
  6. Davalılar vekili ............ için taktir edilen ......... maktu ücreti vekaletin payları oranında taraflar arasında bölüştürülmesine, davalı tarafça yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta bir karar ittihazın yer olmadığına,
  7. İİK.m.28 gereğince durumun ...... tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere, davacı vekili .......... ile davalılar vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .............

  1. hakim .......

davacı tarafından yapılan masraf müfredatı:

  1. ....... başvurma harcı
  2. ....... ilam harcı
  3. ....... keşifte harcanan
  4. ....... 4 davetiye, iki müzekkere posta masrafı.

Toplam:................

 

ÖRNEK 36: İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLLERİ

DAVALI

DAVA : İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda, ...... tarihli dava dilekçesini tekrarla, davalının bu nedenlerle müvekkili davacının malik ve kiralayanı bulunduğu ve kirası altındaki mecur daireden iki haklı ihtar nedeniyle ve 6570 S.K.m.7/E gereğince tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı huzurda ... tarihli cevap layihasını tekrarla, kira akdine, kiranın başlangıç tarihine, süresine ve aylık kira bedeline bir itirazı olmadığını, aylık kira bedellerinin kira sözleşmesi hilafına ve kira başlangıç tarihinden itibaren kendisi ve eşi devlet memuru olduklarından her ayın 15. Günü ödendiğini, davacı kiralayan ile aralarında bu hususta bir teamülün oluştuğunu, dava ve ihtar konusu aylara ait kira bedellerinin buna göre ve kira sözleşmesinin kiraya verene yapılan ödemeler sütununda gösterildiği gibi, davacı kiralayana imzası karşılığı ödendiğini, davada iki haklı ihtar şartlarının oluşmadığını savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tahkikat sırasında davacı vekili ile davalıya tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiştir.

Dava konusu mecurla ilgili olarak davacı kiralayan ile davalı kiracı arasında tanzim olunan ve taraflar arasında ihtilafsız ....... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli ilk kira sözleşmesi ile yenilenen ...... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi davaya esas teşkil eden ......... noterliğinin ...... tarih ve ..... sayılı, ....... tarih ve ......... sayılı ve ........ tarih ve ......... sayılı ihtarnameleri dosyada mevcut olup kira sözleşmeleri ile ihtarnameler ve davalı tarafça ibraz edilen ödeme belgeleri ayrı ayrı incelenmiştir.

Taraflar arasında ihtilafsız ..... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli ilk kira sözleşmesi ile yenilenen ......... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümünün 6. Maddesinde kira bedellerinin aksatılması veya ödenmemesi halinde ö döneme ait bakiye kira bedellerinin muacceliyet kesbedeceği hükmü yer almaktadır. Bu hüküm geçerli olup tarafları bağlar.

Bu duruma toplanan delillere, davacı vekili ile davalının huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan iddia ve savunmalarına sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamına göre, davacı kiralayan tarafından, davalı kiracı adına ödenmeyen ve muaccel olan 1997 yılı kasım ayı kirasının ödenmesi için ......... noterliğinin ....... tarih ve ........ yevmiye numaralı ihtarnamesinin keşide edildiği, bu ihtarnamenin davalı kiracıya ...... tarihinde tebliğ edildiği, davalının dava ve ihtar konusu bu aya ait kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden sonra 1997 yılı Aralık ayı kirası ile birlikte ....... tarihinde davacı kiralayana ödediğinden bu ihtar haklıdır. ....... tarih ve .......... keşide tarihli ikinci ve üçüncü ihtarnameler ile 1997 yılı Aralık ve 1998 yılı şubat ayları kiraları da istenmiş ise de, kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümünün 6. Maddesindeki hüküm karşısında , birinci ihtarın keşide edildiği ........ tarihinde bu aylara ait kira bedelleri muaccel olup, istenebilir hale gelmiştir. İlk ihtarla istenmeyen bu aylara ait kiralar, birinci ihtarla istenebileceği halde istenmeyip ayrı ihtar konusu yapıldığından haklı olmadıkları gibi, ayrıca yazılı kira akdinde aylık kira parasının peşin ve kontrata imza karşılığı ödeneceği yazılı ise de, aylık kiraların kira başlangıcından itibaren uzun süre kira akdine uymayacak tarzda her ayın 15’inde ödendiği, taraflar arasında aylık kiraların bu şekilde ödenmesi hususunda bir teamülün oluştuğu, buna göre dava ve ihtar konusu 1997 yılı Aralık ayı ile 1998 yılı Şubat ayı kiraları henüz muaccel olmadığında ihtar keşide edildiği anlaşıldığından ve bu durumlar itibariyle davada iki haklı ihtar şartları gerçekleşmediğinden davanın bu nedenle reddi cihetine gidilip, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davacı tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre, şartları oluşmayan iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının bu nedenle REDDİNE,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekil ..... lira red ilam harcının peşin olarak yatırılan ....... harçtan tenzili ile bakiye ....... peşin harcın istek halinde davacıya iadesine.
  3. Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  4. Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta bir karar ittihazına yer olmadığına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalının yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ..........

  1. hakim..........

 

ÖRNEK 37: İTİRAZIN İPTALİ-YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : İTİRAZIN İPTALİ VE YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda .... tarihli dava dilekçesini tekrarla, davalının bu nedenlerle........ müdürlüğünün ........ esas sayılı takip dosyasına yaptığı haksiz itirazının iptali ile, takibin devamına, ayrıca davalının dava konusu müvekkili davacının malik ve kiralayanı bulunduğu kirası altındaki mecurdan yazılı taahhüt nedeniyle ve 65790 S.K.m.7/A gereğince tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ve davalı asil huzurda kira akdine kiranın başlangıç tarihine, süresine ve aylık kira bedeline bir itirazları olmadığını, müvekkili davalının dava konusu mecurda .. yılından beri kiracı olup kira akdinin en son ....... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile yenilendiğini, kira sözleşmesi ile .......... tanzim tarihli yazılı taahhüt altındaki imzaların müvekkili davalıya ait bulunduğunu, ancak taahhütname .........başlangıç tarihli yenilenen kira sözleşmesi ile birlikte alındığı gibi, taahhütnameye tanzim tarihinin de bilahare yazıldığını, davacı kiralayan bu tarihte müvekkili davalı kiracı aleyhine mahkemeden temerrüt nedeniyle tahliye kararı aldığından, müvekkili davalının yazılı taahhütnameyi imzalamak zorunda kaldığını, taahhütname bu nedenle geçerli olmadığı gibi, davacı kiralayanın kira bedelini artırmak istemesi, müvekkili davalının talep edilen artışı kabul etmemesi nedeniyle bu davanın açıldığını savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Dava konusu mecurla ilgili olarak taraflar arasında yenilenmek suretiyle tanzim olunan ...... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile, dava konusu mecurun ....... tarihinde tahliye edilip boş olarak mal sahibi ve kiralayan ......e teslim edileceğine dair davalı kiracı tarafından davacı malik ve kiralayana verilen ....... tanzim tarihli yazılı tahliye taahhüdü dosyada mevcut olup ayrı ayrı incelenmiştir. Davalı kiracının dava konusu mecura .... yılında kiracı olarak girdiği kira akdinin en son ...... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile yenilendiği, taraflar arasında ihtilafsızdır.

....... icra müdürlüğünün ... esas sayılı takip dosyasından, davacı kiralayan ..... vekil .............tarafından davalı kiracı .... aleyhine ......... tarihinde ..... tanzim, ...... tahliye taahhüt tarihli ve yazılı tahliye taahhüdüne istinaden ilamsız takip talebinde bulunulduğu, davalı kiracı adına bu yola ait çıkartılan 56 örnek numaralı tahliye emrinin ....... tarihinde tebliği üzerine davalı kiracının yasal süresi içinde ve ...... tarihli dilekçesi ile huzurdaki savunmaları yönünde takibe itiraz ettiği anlaşılmıştır.

Davada davalı kiracı ....... tanzim tarihli belge ile, kiralananı ..... tarihinde tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İcra takibi bir ay içinde ...... tarihinde yapılmış ise de, kiracı takibe yasal süresi içinde ve ...... tarihinde itiraz etmiştir. Dava ...... tarihinde ve taahhüt tarihinden sonraki kira dönemi sonundan evvel açılmış olduğundan süresindedir. Ayrıca dava süresinde açıldığında o ayın kirasının ihtirazı kayıtlı alınmaması önemli de değildir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalı vekilinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan iddia ve savunmalarına,sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamına göre, kira akdi devam ederken ve davalının kiralanan da otururken verdiği tahliye taahhüdü serbest irade mahsulü olduğundan geçerlidir. Bu gibi durumlarda 4.10.1944 gün ve 15-20/28 sayılı içtihadı birleştirme kararının uygulanma olanağı da yoktur. Davanın dayanağını teşkil eden yazılı taahhüdü almada davacının kötüniyetli olduğu da iddia edilmediği gibi, geçerli sözleşmeden doğan bu hakkın kullanılmasında iyiniyette asıldır. Ayrıca beyaza imza, imza eden şahsı bağlar. İmza sahibinin bu itimadı muamelenin sonucuna katlanması gerekir. Bu itibarla taahhütnamede tanzim tarihi kısmının boş bırakıldığı davacı tarafından sonradan doldurulduğu itirazına da itibar edilemez. Bu durum itibariyle taahhütname geçerli olduğuna, davalıyı bağladığına ve yasal süresi içinde de tahliye isteminde bulunulduğuna göre davanın bu nedenlerle kabulü ile, davalının haksiz itirazının iptali ile taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  1. Davanın kabulü ile davacı kiralayan tarafından davalı-kiracı aleyhine ........ müdürlüğünün.....esasa sayılı dosyası ile yapılan takipte, davalı kiracı .......in itirazının İPTALİ İLE , davalı kiracının dava konusu davacıya ait ve kirası altındaki, ...............adresindeki mecurdan yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle ve 6570 SK.m.7/A gereğince TAHLİYESİNE,
  2. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ........ lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .......lira harcın tenzili ile bakiye ....... lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan .... lira nisbi ücreti vekalet ile, davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam .......lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  4. Davalı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin ve davalı asilin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .......

  1. hakim ........

 

ÖRNEK 38: YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA : YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda ......... tarihli dava dilekçesini tekrarla, davalının bu nedenlerle, dava konusu, kirası altındaki ve müvekkili davacının malik ve kiralayanı bulunduğu mecur daireden, 6570 SK.m.7/A gereğince ve yazılı taahhüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı usulüne uygun duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye ve dava dilekçesi, ayrıca isticvap davetiyesi tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi, herhangi bir savunmada da bulunmamıştır.

Tahkikat sırasında davacı vekiline tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiştir.

Dava konusu mecurla ilgili olarak davacı malik ve kiralayan .........ile davalı kiracı ......... arasında tanzim edilen ........başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi aslı ile davalı kiracının bulunduğu mecuru ......... tarihinde tahliye ve teslime edeceğine dair, davacı kiralayana verdiği ...... tanzim tarihli tahliye taahhütnamesi aslı ve davacı kiralayan tarafından davalı kiracıya davadan evvel kirası altındaki mecuru taahhüt ettiği ....... tarihinde tahliye ederek boş olarak teslim etmesi, aksi halde aleyhine tahliye davası açılacağının bildirilmesi ile ilgili olarak keşide edilen ihtarname sureti dosyada mevcut olup incelenmiştir.

Dava 6570 SK.m.7/A ya dayalı yazılı taahhüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekilinin huzurda imzası ile doğruladığı beyan iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamına göre, davalı kiracının dava konusu mecura .... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olarak girdiği, kira akdi devam ederken ve kiralananda otururken, davacı kiralayana kendi serbest iradesiyle verdiği, .......... tanzim tarihli yazılı taahhütname ile dava konusu ve halen kiracı olarak bulunduğu mecuru ............ tarihinde tahliye ederek boş olarak teslim edeceğini kabul ve taahhüt ettiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kira ilişkisi devam ederken ve kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhütnamesinin serbest irade mahsulü olduğundan geçerli bulunmasına, davalıyı bağladığına ve taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde ve buna göre yasal süresinde tahliye isteminde de bulunulduğundan ve davalı bu durumların aksini de iddia ve ispat etmediği gibi, usulüne uygun meşruhatlı davetiyeye ve ayrıca isticvap davetiyesi tebliğine rağmen duruşmalara da katılmadığından, davanın bu nedenlerle kabulü cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

  1. Davanın kabulü ile davalının dava konusu, davacıya ait ve kirası altında bulunan ................... adresindeki mecurdan yazılı taahhüt nedeniyle ve 6570 SK.m.7/A gereğince TAHLİYESİNE
  2. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ...... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan ...... lira harcın tenzili ile bakiye .... lira harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ...... lira nisbi ücreti vekalet ile, davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam ...... lira yargılama gideriyle birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ...........

  1. hakim. ..........

 

ÖRNEK 39:KİRA TESPİTİ

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : KİRA TESPİTİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde ve huzurda, davalının müvekkili davacının malik ve kiralayanı bulunduğu yukarıda adresi yazılı dava konusu mecur işyerinde aralarında tanzim ettikleri ..... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesini ile kiracı olduğunu, ilk kira ilişkisinin aylık brüt .........lira üzerinden kurulup, dava konusu mecurun .... dönemi aylık kira bedelinin endeks uygulaması yapılarak mahkememizin kesinleşmiş ........ sayılı kararı ile brüt ...... lira olarak tespit edildiğini, halen ödenmekte olan aylık bu kira bedeli günün ekonomik koşullarına ve rayiç kira bedellerine göre çok düşük olduğundan bu nedenlerle dava konusu mecurun aylık kira bedelinin ...... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt ...... lira olarak tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalı vekili huzurda, kira akdine, kiranın başlangıç tarihine ve süresine bir itirazları olmadığını, dava konusu mecurla ilgili ilk kira ilişkisinin ...... tarihinde aylık brüt .....lira üzerinden kurulup ... dönemi aylık kira bedelinin kesinleşmiş mahkeme kararı ile aylık brüt ..... lira olarak tespit edildiğini, müvekkili davalı kiracıya tespiti istenen yeni kira dönemi başlangıcından 15 gün evvel bu hususta keşide edilen ihtarname bulunmadığı gibi davacının dava konusu mecuru dava tarihinden önce bir başkasına sattığını, mecurla bir ilgisinin de bulunmadığını, davanın süresi içinde açılmadığını, ayrıca talep edilen aylık kira bedelinin fahiş olduğunu savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında taraf vekillerine tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiştir.

Dava konusu mecurla ilgili olarak davacı kiralayan ile davalı kiracı arasında tanzim olunan ...... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi dosyada mevcut olup incelenmiş, ayrıca dava konusu mecur taşınmazın en son emlak vergi beyannamesinin tasdikli bir sureti ilgili belediye başkanlığından celp ve tetkik edilmiştir.

Dava konusu mecurla ilgili ve taraflar arasında ihtilafsız, kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümünün 2. Maddesinde kabul edilen özel artış oranına göre ihtara da gerek yoktur. Tarafların bu durumda 21.11.1966 gün ve 19/10 sayılı içtihadı birleştirme kararında sözü edilen ihtar sorumluluğunu kaldırdıklarının kabulü gerekir.

Dava konusu mecurun ...... dönemi aylık kira parasının endeks uygulaması yapılarak tespiti ile ilgili mahkememizin kesinleşmiş .......... karar sayılı kira tespiti dava dosyası celp ve tetkik edilmiştir.

Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre, mahallinde resen seçilen bilirkişi hukukçu ...... marifetiyle davacı vekili ile davalı vekilinin vicahlarında ...... tarihinde keşif yapılmış bilirkişiden dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun .... tarihli rapor alınmıştır.

Bilirkişi raporu hükme esas alınmaya layık görülmüştür. Raporda belirtilen gerekçeler yerindedir. Taşınmazın sonuç olarak hak ve nesafet kuralları gereğince de brüt .......lira getirebileceği ve MK.m.2ve 4 gereğince de uygun takdir edildiğinden davalı vekilinin ..... tarihli dilekçesindeki ve huzurdaki bilirkişi raporuna itirazları .u nedenlerle yerinde görülmeyerek nazara alınmamıştır.

Şu halde yapılan tahkikata toplanan delillere, taraf vekillerinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan iddia ve savunmalarına sağlanan ve ibraz edilen belgeler mahallinde yapılan keşif, bilirkişi tarafından tanzim olunan rapor, bu husustaki müstekar Yargıtay içtihatları ve tekmil dosya kapsamına binaen, keza işyerlerinde fon ve vergi stopajı düşülerek net kira parası da tespit edilemeyeceğinden, ayrıca davacı kiralayanın mutlak olarak kira tespit davası açmak hakkı mevcut olup, dava yasal süresi içinde de açılmış olduğundan, davanın buna göre kısmen kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM. Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kısmen kabulü ile dava konusu davacıya ait davalının kirası altında bulunan mecur işyerinin alık kira bedelinin ... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt ....... lira olarak tespitine,
  2. Davacının fazlaya dair talebinin reddine,

  3. Davanın kabul edilen kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ....... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan ......lira harcın tenzili ile bakiye ...lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  4. Davacı vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdir olunan ...... lira nisbi ücreti vekalet ile, davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam .........lira yargılama giderinin red ve kabul oranına göre takdiren .......... lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine davacı tarafça yapılan fazlaya dair yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  5. Davanın reddedile miktarı üzerinden davalı vekili yararına takdir edilen ......lira nisbi ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .........

  1. hakim .........

 

ÖRNEK 40: KİRA TESPİTİ

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA : KİRA TESPİTİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda ........... kaydiye tarihli dava dilekçesini tekrarla, dava konusu ve davalının kirası altındaki mecur işyeri ile ilgili olarak, müvekkili davacı malik ve kiralayan ile davalı kiracı arasında tanzim edilen ......... başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden ödenen aylık ......... lira kiranın, akdin uzaması halinde kira bedelinin ne şekilde hesaplanacağını düzenleyen 5. Maddedeki özel şarta uygun olmadığını iddia ederek kira parasının buna göre ve ........ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık ........ lira olarak tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı huzurda halen ödemekte olduğu aylık ...... lira kira bedelinin uygun olduğunu savunmuştur.

İtiraza uğramayan ... başlangıç tarihli kira sözleşmesi iki yıl sürelidir. Davacının dayandığı 5 numaralı özel şartta , akdin yenilenmesi halinde kira parasının İTO’nun toptan eşya endeksine göre yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre, görüldüğü gibi kira parasının arttırılması sözleşmenin yenilenmesi koşuluna bağlanmıştır. İki yıl süreli sözleşme ise ....... tarihinde sona erecektir.

Davacının ancak ........ tarihinde başlayacak yeni dönem için kira parasının artırımını 5 numaralı özel maddeye dayanarak isteyebileceği, davalının kendiliğinden ve kira dönemi sona ermeden artırımda bulunmasının sözü geçen özel şartın varlığını ortadan kaldırmamsı karşısında bu nedenlerle dinlenme olanağı bulunmayan davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre dinlenme olanağı bulunmayan davanın REDDİNE,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ........lir red ilam harcının peşin olarak yatırılan harçtan mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
  3. Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  4. Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta bir karar ittihazına yer olmadığına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ............

  1. hakim .........

 

ÖRNEK 41: TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair mahkememizce verilen ..... tarih ve ........ esas ve ...... sayılı kararın yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Y.6.HD. ........ tarih ve ............. sayılı kararı ile bozularak mahkememize iade edilmekle, bozma kararına uyulup buna göre mahkememizde, taraf vekillerini yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda .... kaydiye tarihli dava dilekçesini tekrarla bu nedenlerle ve BK.m.260 gereğince kira akdinin feshiyle davalının, dava konusu kirası altındaki ve müvekkili davacının maliki bulunduğu mecurdan temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı huzurda, ....... kaydiye tarihli cevap layihasını tekrarla dava konusu mecurda eski malik ve kiralayan ........ ile aralarında tanzim ettikleri ...... başlangıç tarihli ve 4 yıl süreli kira sözleşmesi ile halen aylık ........ liradan kiracı olduğunu, davacı malik tarafından adına keşide edilen ihtarnamelerin kendisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, dava ve ihtar konusu aylara ait kira bedellerini kira sözleşmesi hükümlerine uygun olarak eski malik ve kiralayana, kira sözleşmesine alınan imzaları karşılığı ve ayrıca konutta ödemeli PTT ödeme makbuzları ile tamamen ödediğini savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiş ve bu beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında davacı vekili ile davalı vekiline tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş olunan deliller tümden toplanmıştır.

Dava konusu mecurla ilgili olarak eski malik ve kiralayan ...... ile davalı kiraca ...... arasında tanzim olunan .... başlangıç tarihli ve 4 yıl süreli kira sözleşmesi ile davacı malik tarafından davalı kiracıya keşide edilen ve davaya esas teşkil eden .......... noterliğinin ... gün ve ..... ve ...... sayılı ihtarnameleri ile, dava konusu mecur taşınmazın eski maliki kiralayan .......dan ...... tarihinde davacı tarafından satın aldığına dair tapu kaydı ve tapu senedi sureti dosyada mevcut olup ayrı ayrı incelenmiştir.

Taraflar arasında kira akdi, kiranın başlangıç tarihi, süresi, dava ve ihtar konusu aylarda ve halen aylık kira bedelinin ...... lira, keza davacının dava konusu mecur taşınmazın yeni malik olduğu ve davanın da bu sıfatla açıldığı hususlarında bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Davacı malik tarafından davalı kiracı aleyhine ödenmeyen aylık kira bedellerinin tahsili ile ilgili olarak yapılan ............icra müdürlüğünün ........ esas sayılı takip dosyası celb ve tetkik edilmiştir.

Toplanan delillere, taraf vekillerinin huzurdaki beyanlarına, davanın mahiyetine tekmil dosya kapsamına göre ve ayrıca davacı vekili muvafakat da etmediğinden davalı vekilinin bu nedenlerle yerinde görülmeyen davada tanık dinletme talebinin .......... tarihli celsede verilen ara kararı ile reddine karar verilmiştir.

Bu duruma, toplanan delillere, uyulmasına karar verilen Yargıtay bozma ilamına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamına göre, dava akdin feshi ve temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup yasal dayanağını BK.m.260 da bulur.

Görülmekte olan davada, davacı kira akdinin tarafı olmayıp kiralananın 4/100 payını aldığından bahisle davalıya temerrüt ihtarı gönderdiğini, neticesiz kaldığını ileri sürerek temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir

Kiralanan müşterek mülkiyete tabi olup 4/100 payı davacının, kalan paylar ise diğer müşterek maliklerindir. Müşterek mülkiyet esasına tabi bu taşınmazda davacının tek başına akdin feshini istemeye hakkı bulunmamaktadır. MK.m.624 hükmü gereğince diğer paydaşların pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması açısından muvafakatlerinin alınması gerekir. Davadaki bu eksikliğin giderilmesi mümkün ise de, davanın dayanağını teşkil eden temerrüt ihtarındaki bu eksikliğin davadan sonra tamamlanması mümkün olmadığından, temerrüt hukuki nedenine dayanan davanın bu nedenle reddi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davacı malik tarafından, davalı kiracı aleyhine mahkememizde açılan, toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre subut bulmayan, temerrüt nedeniyle tahliye davasının bu nedenle reddine,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ...... lira red ilam harcının peşin olarak yatırılan .... lira harçtan tenzili ile bakiye ...... lira peşin harcın istek halinde davacıya iadesine,
  3. Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  4. Davalı vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ...... lira nisbi ücreti vekaletin, davada davalının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam ..... lira yargılama gideriyle birlikte davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  5. Temyiz peşin harcının istek halinde, temyiz eden davalıya iadesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. . ...............

  1. hakim ........

 

ÖRNEK 42: TAHLİYE

KARAR

DAVACI

DAVALI

DAVA : TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan tahliye davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı taraf vermiş olduğu dava dilekçesini ve yargılama sırasındaki diğer isteklerinde özetle, davalının ..... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereğince kiracı olup aylık ..... lira kira parası ödediğini, ancak ...... yılı eylül ve ekim ayı kira paralarını ödememesi üzerine telgraf ihtarnamesi çektiğini, bunun üzerine davalının eylül ayı kira paralarını ödeyip ekim ayı kira bedelini ödemeyerek temerrüde düştüğünü bu nedenle tahliyesine karar verilmesini isteyip dava eylemiş delil olarak kira sözleşmesi telgraf ihtarnamesi banka hesap dökümü göstermiştir.

Davalı taraf ise davaya karşı vermiş olduğu cevaplarında telgraf ile yapılan ihtarın usul ve yasaya uymadığını, davacıya kira borcunun bulunmadığını, ekim ayı kirasını bir hafta içinde yatırdığını, davanın süresinde açılmadığını ileri sürerek reddini istemiş, delil olarak 1998 eylül ve aralık aylarına ait kira paralarının yatırıldığını içeren banka dekontları ibraz etmiştir.

Delil olarak gösterilen .... başlangıç tarihli bir yıl süreli ve her yıl kendiliğinden yenilendiği anlaşılan kira sözleşmesinin taraflar arasında düzenlendiği, yine telgraf ihtarnamesinden kiraya veren davacı tarafından davalı kiracıya dava konusu yapılan aylara ait kira parasının 30 gün içinde ödenmesinin bildirildiği, bu telgrafın muhatap davalı kiracıya ..... günü teslim edildiği, ancak bu telgraf ihtarnamesinde kira bedelinin miktar olarak belirtilmediği, kime ve nereye ödeneceğinin açıklık taşımadığı, 30 günlük sürenin tebliğinden itibaren olacağının belirtilmediği gibi aradaki kira sözleşmesinin feshinin de bildirilmediği görülmüş, ayrıca ibraz edilen banka dekontlarında dava konusu yapılan 1998 ekim ayı kira parasının yatırıldığına ilişkin herhangi bir kaydın olmadığı görülüp anlaşılmıştır.

Bu şekilde belirlenip açıklanan istek, cevap ve delillerin yapılan taktir ile değerlendirilmesi sonunda ise dava temerrüt nedeniyle tahliye isteğinden ibarettir. İstek hukuksal dayanağını BK.m.260 dan almaktadır. Bu nitelikteki bir davada temerrütten söz edilebilmesi için yasanın aradığı koşulları içeren uygun bir temerrüt ihtarnamesinin olması ve tebliği gerekmektedir. Oysa bir çok şekil noksanlığı taşıyan bir ihtarnameye dayanarak davalı kiracının tahliyesinin istenemeyeceği anlaşılmış bu nedenle dava yerinde bulunmamış varılan sonuca göre aşağıdaki hüküm verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davada sözü edilen temerrüt ihtarnamesi BK.m.260 daki koşulları içermediğinden davanın REDDİNE,
  2. Harçlar Kanunu gereğince ....... lira harçtan peşin olarak yatırılan harcın mahsubu ile bakiye ......... lira harcın istek halinde davacıya iadesine,
  3. yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı ile davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ..........

  1. hakim .....

ÖRNEK 43:MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLLERİ

DAVALI

VEKİLLERİ

DAVA : MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda ...... tarihli dilekçesini tekrarla, bu nedenlerle ve müvekkili davanın mesken ihtiyacına binaen, davalının dava konusu kirası altındaki ve müvekkili davacının maliki bulunduğu mecurdan mesken ihtiyacı sebebiyle ve 6570SK m.7/B gereğince tahliyesine karar verilmesin talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili huzurda .... kaydiye tarihli cevap layihasını tekrarla, kira akdine, kiranın başlangıç tarihine, süresine, aylık kira bedeline ve davacının yeni malik sıfatına bir itirazları olmadığını, müvekkili davacının dava konusu mecurda eski malik ve kiralayan ......... ile aralarında tanzim ettikleri ...... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olarak bulunduğunu, davanın yasal süresi içinde açılmadığı gibi, mesken ihtiyacı iddiasının gerçek ve samimi de olmadığını, davacının İstanbul hudutları içinde başka dairelerinin mevcut olduğunu savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında taraf vekillerine tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak davacı ve davalı tanıklarının huzurda yeminle ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır.

Dava konusu mecurla ilgili olarak eski malik ve kiralayan .... ile davalı kiracı arasında tanzim olunan ve taraflar arasında ihtilafsız .... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi sureti ile davacı malik tarafından davalı kiracıya davadan önce keşide edilen ve yeni iktisap ile mesken ihtiyacının keza bu nedenle aktin hitamında kira akdini yenilenmeyeceği, kirası altındaki mecuru tahliye etmesi, aksi halde aleyhine tahliye davası açılacağının bildirilmesi ile ilgili ve davalı kiracıya ..... tarihinde tebliğ edilen ................. noterliğinin .... tarih ve ..... yevmiye numaralı ihtarnamesi dosyada mevcut olup ayrı ayrı incelenmiştir.

Celp ve tetkik edilen tapu kaydı ile dosyada mevcut tapu senedi suretinden ....ilçesi, .... mahallesi, .......mevkiinde kain ..... pafta, ...ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kargir apartmanın kat mülkiyetli 1. kat ....... arsa paylı 8 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümünün, eski maliki ....... dan satın almak suretiyle, ..... tarihinden itibaren ve halen tapuda tamamının davacı adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Davacının kirada oturduğu mecurla ilgili kira sözleşmesinin bir sureti de dosyada mevcuttur.

Dava mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası olup, ileri sürülüşe göre yasal dayanağını 6570 SK.m.7/B de bulur. Madde gereğince “kiralayan ve malik gayrimenkulu kendisi ....... için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında tahliye davası açabilir”. Nitekim davada, davacının da yaptığı bundan başka bir şey değildir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalı vekilinin huzurdaki imzaları ile doğruladıkları beyan, iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile davacı tanıklarının huzurdaki samimi ve kanaat beyanların ve tekmil dosya kapsamına göre, davacı malikin halen .............. adresindeki meskende kiracı olarak oturduğu ve mesken ihtiyacının buna göre gerçek ve samimi olduğu anlaşıldığı gibi, davalı taraf bu durumların aksini, keza tapuda davacı adına kayıtlı ..... mahallesinde kain zemin kat dairenin halen boş olduğunu da iddia eve ispat edemediğinden ve malik kendisine ait istediği dairede oturma hakkına da sahip bulunduğundan, ayrıca günün koşullarına uygun yasal kira artırımı talebinde bulunması mal sahibi davacının normal ve yasal hakkı olup, bu isteği aleyhe değerlendirmekte mümkün bulunmadığından taraflar arasında ihtilafsız dava konusu mecurla ilgili ... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin hitam tarihi ile dava tarihine göre bir aylık yasal süresi içinde açılmış olan davanın bu nedenlerle aynen kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile davalının dava konusu, davacıya ait ve kirası altında bulunan .................. adresindeki mecurdan mesken ihtiyacı nedeniyle ve 6570 SK m.7/B gereğince TAHLİYESİNE,
  2. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ..... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .. lira harcın tenzili ile bakiye ..... lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı vekili yararına geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ..... lira nisbi ücreti vekaletin, davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam .......... lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  4. Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı ....................

  1. hakim .......

 

ÖRNEK 44:MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

DAVACI

VEKİLLERİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda ...... tarihli dilekçesini tekrarla, bu nedenlerle ve müvekkili davanın mesken ihtiyacına binaen, davalının dava konusu kirası altındaki ve müvekkili davacının maliki bulunduğu mecurdan mesken ihtiyacı sebebiyle ve 6570SK m.7/B gereğince tahliyesine karar verilmesin talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili huzurda .... tarihli cevap layihasını tekrarla, kira akdine, kiranın başlangıç tarihine, süresine ve aylık kira bedeline bir itirazları olmadığını, ancak mesken ihtiyacı iddiasının gerçek ve samimi olmayıp, davanın tamamen kira artırımına müstenit olarak açıldığını savunarak davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında davacı vekili ile davalı vekiline tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak davacı ve davalı tanıklarının huzurda yeminle ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır.

Dava konusu mecurla ilgili olarak davacı malik ve kiralayan ile davalı kiracı arasında tanzim olunan ve taraflar arasında ihtilafsız .... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin tasdikli bir suretiyle, davacı tarafından davalı kiracıya davadan evvel mesken ihtiyacı ile bu nedenle akdin hitamında kira akdinin yenilenmeyeceği, kirası altındaki mecuru tahliye etmesi aksi halde aleyhine tahliye davası açılacağının bildirilmesi ile ilgili olarak keşide edilen ve ..... tarihinde tebliğ edilen .............. noterliğinin .. tarih ve ...... yevmiye numaralı ihtarnamesi dosyada mevcut olup ayrı ayrı incelenmiştir.

Celp ve tetkik edilen tapu kaydından dava konusu ....ili, ...... ilçesi, ....... mahallesinde kain .... ada, .... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurlu kargır apartmanın kat mülkiyetli 2. kat ... arsa paylı 11 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümün tapuda tamamının halen davacı adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Davacı ile ilgili ve .... mahallesi muhtarlığınca tanzim edilen ikametgah senedi de dosyada mevcuttur.

Dava mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası olup, ileri sürülüşe göre yasal dayanağını 6570 SK.m.7/B de bulur. Madde gereğince “kiralayan ve malik gayrimenkulu kendisi ....... için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında tahliye davası açabilir”. Nitekim davada, davacının da yaptığı bundan başka bir şey değildir.

Bu duruma, toplanan delillere, taraf vekillerinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan, iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile davacı tanıklarının huzurdaki samimi ve kanat verici beyanlarına ve tekmil dosya kapsamına göre .... doğumlu ve bekar olan, keza belirli bir iş sahibi bulunan davacı malik ve kiralayanın halen ......... adresindeki meskende anne ve babasıyla birlikte oturduğu, davacının boş ve mesken niteliğinde taşınmazı bulunmadığı tartışmasızdır. Belli bir iş sahibi ve reşit olan davacı anne ve babasıyla birlikte oturmaya zorlanamayacağından ve mesken ihtiyacının buna göre gerçek ve samimi olduğu anlaşıldığı gibi, davalı taraf bu durumların aksini de ispat edememiştir. Keza davacı, dava konusu mecuru satılığa çıkarmış ve satış keyfiyeti de gerçekleşmemiş olup, davacı malik ve kiralayan kendisine ait istediği dairede oturmak hakkına da sahiptir. Ayrıca günün koşullarına uygun olarak yasal kira artırımı isteğinde bulunulması mal sahibi davacının normal hakkı olup, bu isteği aleyhe değerlendirmek de mümkün bulunmadığından, taraflar arasında ihtilafsız dava konusu mecurla ilgili .... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin başlangıç ve hitam tarihleri ile dava tarihine göre bir aylık yasal süresi içinde de açılmış olan davanın buna göre kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

  1. Davanın kabulü ile davalının dava konusu, davacıya ait ve kirası altında bulunan .................. adresindeki mecurdan mesken ihtiyacı nedeniyle ve 6570 SK m.7/B gereğince TAHLİYESİNE,
  2. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ..... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .. lira harcın tenzili ile bakiye ..... lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı vekili yararına geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ..... lira nisbi ücreti vekaletin, davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam .......... lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  4. Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı ....................

  1. hakim .......

 

ÖRNEK 45: RÜCUAN TAZMİNAT

KARAR

DAVACI

VEKİLLERİ

DAVALI

DAVALILAR

VEKİLİ

DAVA : RÜCUAN TAZMİNAT

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve huzurda, davalılardan ... malik ve işleteni, davalı ...ın sürücüsü bulunduğu ve diğer davalı ......... tarafından sigortalanan ... plaka sayılı vasıtanın müvekkili davacı şirket tarafından sigortalanan .. plaka sayılı vasıtaya ... tarihinde çarparak .. lira tutarında hasara neden olduğunu, sigortalının zararının müvekkili davacı şirket tarafından .. tarihinde tamamen giderildiğini, meydana gelen olayda davalı sürücünün tamamen ve 8/8 nispetinde kusurlu olduğunu ileri sürerek .. lira rücuan tazminatın ödeme tarihi olan .. tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ve davalı sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe teminatı ile sınırlı olması kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ..... vekili ... tarihli cevap layihasında müvekkili davalı şirket aleyhine açılan davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini savunmuş, duruşmalara katılmadığından dava yokluğunda bitirilmiştir.

Davalılar ... ve ... tebligata rağmen duruşmalara gelmediği gibi her hangi bir savunmada bulunmamışlardır.

Davacı vekili, ... ve .... tarihli celselerde ve huzurda müvekkili davacı şirketin olay nedeniyle, davalı ..... şirketinden ... ve .... tarihli tazminat makbuzları ve ibranameler ile toplam ... lira tazminat aldığını bu hususu kabul ettiklerini, ayrıca davalı ... şirketi ile diğer davalı malik ve işleten ... hakkındaki davalarını takipten vazgeçtiklerini bu davalılar hakkındaki davalarını atiye terkettiklerini beyan ederek bu beyanlarını imzası ile doğrulamışlardır.

Tahkikat sırasında davacı vekiline tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır.

Toplanan delillere, davacı vekilinin iddialarına ve tekmil dosya kapsamına göre dosya üzerinde kati kusur ve hasar miktarlarının tayin ve tespiti bakımından bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, resen bilirkişi olarak seçilen makine yüksek mühendisi ....... dan alınan dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun ... tarihli rapor alınmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile gerekçesi ve hesap tarzı bakımından mahkememizce de benimsenen bilirkişi raporu ile tekmil dosya kapsamından ... günü saat .. sıralarında ... yolu sol şeridini takiben .... yönünde seyreden davalı sürücü ....nın yönetimindeki ve diğer davalı ... adına kayıtlı ... plakalı otomobilin ön sol kesiminin önünde ve aynı yönde seyreden .. yönetimindeki ve davacı şirkete kasko sigortalı ... plakalı otomobilin arka sağ kesimine çarptığı davacı şirkete sigortalı bu vasıtanın aldığı sadme sonucu ön kesiminde önünde aynı yönde seyreden sürücü ... yönetimindeki .... plaka sayılı otomobilin arka kesimine çarpması sonucu her üç vasıtanın da hasarlandığı, olayın meydana gelişinde, davalı sürücü .. ın tamamen ve %100 nispetinde kusurlu olup diğer sürücülerin kusursuz bulundukları, davacı şirkete sigortalı vasıtada olay nedeniyle toplam .... lira tutarında hasar meydana geldiği, davalıların olaydaki kusur oranına göre meydana gelen hasarın tamamından sorumlu oldukları, ancak davacı sigorta şirketinin zararının .. liralık kısmını davalılara ait vasıtanın kaza tarihinde mecburi mali mesuliyet (trafik) sigortası ile sigortalı olduğu diğer davalı ... şirketinden karşılandığı buna göre davacı sigorta şirketinin karşılanmayan zarar miktarı .. lirası rücuan tazminatın, sigortalının zararının davacı şirket tarafından giderildiği .... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte olaya sebebiyet veren davalı sürücü ... dan tahsiline, davacının fazlaya dair talebinin reddine, davacı vekili davalı ... şirketi ile diğer davalı malik ... aleyhine açtıkları davalarını takipten vazgeçmiş ve bu davalılar hakkındaki davalarını atiye terketmiş olduğundan bu davalılar ile ilgili olarak açılan davalar hakkında bu nedenle bir karar ittihazına yer olmadığına karar verilmesi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

  1. Davacı vekili davalılar ... ile diğer davalı .... aleyhine açtıkları rücuan tazminat davasını takipten vazgeçtiklerini bu davalılar hakkındaki davalarını atiye terkettiklerini beyan edip bu beyanlarını imzaları ile doğruladığından davalılar ... ve .. aleyhine açılan rücuan tazminat davası hakkında bu nedenle bir karar ittihazına yer olmadığına,
  2. Davalı sürücü ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile, ...... lira rücuan tazminatın ödeme tarihi olan .... tarihinden itibaren %30 yasal faizi ile birlikte davalı .... dan alınarak buna göre davacı sigorta şirketine verilmesine,
  3. Davacının fazlaya dair talebinin reddine,

  4. Davanın kabul edilen kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli .. lira ilam harcından peşin olarak yatırılan ... lira harcın tenzili ile bakiye .. lira ilam harcının davalı .... dan tahsiline,
  5. Davacı vekilleri yararına geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan .... lira nisbi ücreti vekalet ile davada davacının sarf mecburiyetinde kaldığı toplam .... lira yargılama giderinin red ve kabul oranına göre takdiren .... lira yargılama gideriyle birlikte davalı ... dan alınarak davacıya verilmesine, davacı şirket tarafından yapılan fazlaya dair yargılama gideri ile keza davalılar ... ve ..... ile ilgili olarak yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .....

  1. hakim .....

 

ÖRNEK 46: TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI TAŞINMAZIN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASINDAN DOLAYI ESKİ HALE İADE

KARAR

DAVACILAR

VEKİLLERİ

DAVALILAR

VEKİLLERİ

MÜDAHİL DAVACILAR

VEKİLLERİ

DAVA : tapuda mesken olarak kayıtlı taşınmazın, işyeri olarak kullanılmasından dolayı eski hale getirme.

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, dava dilekçesinde ve huzurdaki beyanlarında, ..... adresindeki keza ...ili ...ilçesi ... mahallesi ..... mevkiinde kain... pafta ..... ada ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kat mülkiyetli binada müvekkili davacılardan...ın yönetici diğer müvekkili davacıların kat maliki bulunduklarını, aynı apartmanda bodrum kat ... arsa paylı 8 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümündü kat maliki olan davalı ..... ın tapu kütüğünde tasdikli mimari projesinde ve yönetim planında mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümü, diğer davalı şirkete işyeri olarak kiraya verdiğini, davalı şirketin de bu bağımsız bölümde faaliyet alanı itibariyle gerekli değişiklikler ve dekorasyon yapıp bu bağımsız bölümü halen işyeri olarak kullandığını, müvekkili davacı kat maliklerinin mesken niteliğindeki bu bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasına muvafakatları bulunmadığı gibi, dava konusu meskenin işyerine dönüştürülemeyeceği hususunda, kat malikleri kurulunun .. tarihli kararı da mevcut olduğundan ve bu nedenlerle tapuda ve tasdikli mimari projesinde mesken olarak kayıtlı dava konusu bağımsız bölümde kat maliki ve kiracı olan davalıların işyeri haline getirdikleri bu bağımsız bölümü eski mesken haline getirmelerine ve davalı kiracı şirketin bu bağımsız bölümden tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı kat maliki ........ vekilleri, huzurda ....... tarihli cevap layihalarını tekrarla, haksız olarak açılan davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Davalı şirket vekili huzurda ..... kaydiye tarihli cevap layihasını tekrarla, müvekkili davalı kiracı şirket aleyhine haksız olarak açılan davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini savunmuştur.

Tahkikat sırasında taraf vekillerine tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Dava konusu bağımsız bölüm ile ilgili olarak davalı kat maliki kiralayan ..... ile diğer davalı şirketin yetkili temsilcisi arasında tanzim olunan ...... başlangıç tarihli ve üç yıl süreli kira sözleşmesi de dosyada mevcuttur.

Dava konusu ... .ile, .... ilçesi, ..... mahallesi........ mevkiinde kain ...pafta.... ada, ....parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kat mülkiyetli kargir apartmanın tüm kat maliklerini arsa ve kat irtifak paylarını gösterir şekilde tapu kaydı dosyaya celbedilmiş, bu hususta ilgili ........müdürlüğünden alınan ...... tarih ve ... sayılı cevabi yazıda, taşınmaz üzerinde mülga 6217 SK ve MK.m.753 mucibince ..... noterliğinin ..... tarih ve.... sayısı ile tasdikli mukavele şartları dairesinde paydaşların bağımsız bölümlerden müstakilen istifadelerini müstelzim şahsi irtifak tesis edildiğini, bu hakkın 634 S. KMK.’nun yürürlüğe girmesi ve yasanın 51. maddesi gereğince paydaşlardan .....ın talebine istinaden .... tarih ve .... yevmiye no ile kat mülkiyetine dönüştürüldüğünü, kat mülkiyeti tesisi esnasında irtifak mukavelesi dışında ayrıca yönetim planı ibraz edilmediği bildirilmiş, irtifak mukavelesi sureti ile cins tashihi ve irtifak tesisine ait resmi senedin tasdikli birer suretleri gönderilmiştir. Davacı yönetici ......a kat malikleri kurulu tarafından bu hususta dava açmak üzere yetki verilmesi ile ilgili ...... tarihli olağanüstü kat malikleri kurulu kararının bir sureti de dosyada mevcuttur.

Dava konusu ana taşınmaz üzerinde inşa edilen kargır apartmanın binası için tanzim edilen tasdikli mimari projenin bir sureti ........tapu sicil müdürlüğünün ..... tarih ve .... sayılı cevabi yazısı ekinde celp ve tetkik edilmiştir.

Davaya müdahale talebinde bulunanlar ....... ve ......un ana taşınmazda kat maliki olarak davada menfaatleri bulunduğundan ve talepleri bu nedenle mahkememizce yerinde görüldüğünden ..... tarihli celsede verilen ara kararı ile davaya davacı tarafça müdahil keza vekilleri ......ın da müdahil davacılar vekili olarak davaya kabullerine karar verilmiştir.

Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre, mahallinde resen seçilen bilirkişi .... marifetiyle davacı vekili ile davalı vekilinin vicahlarında .... tarihinde keşif yapılmış, bilirkişiden dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun rapor alınmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, taraf vekillerinin huzurdaki beyan, iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile, gerekçesi bakımından mahkememizce de benimsenen ve hükme esas alınmaya layık görülen bilirkişi raporuna ve tekmil dosya kapsamına göre KMKm.24 hükmü gereğince tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar alması zorunludur. Dava konusu ve tapu kütüğü ile yönetim planında ve keza tasdikli mimari projesinde mesken olarak kayıtlı olan bodrum kat ... arsa paylı ve mesken niteliğindeki 8 numaralı bağımsız bölümün kat maliki davalı ...... tarafından diğer davalı ..........ne kiralandığı ve davalı kiracı şirketin dava konusu bu bağımsız bölümü anonim şirket irtibat bürosu ve işyeri olarak kullandığı, şirket işlerinin buradan idare edildiği tartışmasızdır. Yönetim planında da bağımsız bölümlerin münhasıran mesken olarak kullanılacağı, meskenden gayri maksada tahsis edilemeyecekleri öngörülmüş olup, davalı taraf bu konuda kat malikleri kurulunca ve oybirliği ile alınmış bir karar da ibraz edemediği gibi bu durumların aksini de ispat edemediklerinden ayrıca dosyada mevcut .... tarihli kat malikleri kurul kararı ile tapu kaydına göre davacı ......ın yönetici sıfatıyla diğer davacıların ise kat maliki sıfatıyla 634 SK m.24’e dayanarak dava açmağa hakları da mevcut bulunduğundan ve Y.5.HD.19.3.1986 tarih 3423 Esas ve 3571 karar sayılı içtihatları ile müstekar Yargıtay içtihatları da aynı merkezde olduğundan davanın bu nedenlerle kabulü cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile ............adresindeki keza .....ilçesi, ..... mahallesi,...... mevkiinde kain, ... pafta, ... ada , ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu binanın kat mülkiyetli bodrum kat .... arsa paylı 8 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümünde kat maliki ve kiracı olan davalıların anonim şirket İstanbul irtibat bürosu ve işyeri haline getirdikleri bu bağımsız bölümü tapu kütüğüne ve tasdikli mimari projesine uygun eski mesken haline getirmelerine,

Davalılara bu bağımsız bölümü tapu kütüğüne ve tasdikli mimari projesine uygun eski mesken haline getirmek üzere kararın kesinleşmesinden itibaren takdiren bir aylık süre verilmesine,

Bu süre içinde eski mesken haline getirmediği taktirde davalı kiracı şirketin bu bağımsız bölümden tahliyesine,

  1. Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .... lira ilam harcının tenzili ile bakiye .... lira ilam harcının davalılardan tahsiline,
  2. Davacılar vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi gereği takdir olunan .... lira maktu ücreti vekalet ile davada davacıların sarf mecburiyetinde kaldıkları toplam ..... lira yargılama gideri ile birlikte davalılardan alınarak davacılara verilmesine,
  3. Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalılar vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ....

  1. hakim ....

 

ÖRNEK 47: KAT MÜLKİYETİ KANUNU-KÖPEĞİN TAHLİYESİ

KARAR

DAVACI

DAVALI

DAVA : KMK (KÖPEĞİN TAHLİYESİ9

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde ve huzurda, yöneticiliğini yaptığı ve aynı zamanda kat maliki bulunduğu, .......adresindeki, keza tapunun ...... ili, .... ilçesi, .......caddesi ..... mevkiinde kain ... pafta ... ada ... parsel sayılı taşınmazı üzerinde kurulu kargir apartmanın kat mülkiyetli 1. kat 5 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümde ikamet eden davalının, ikamet ettiği bu dairesinde kocaman bir çoban köpeği beslediğini, köpeğin apartman içinde gece gündüz havlaması, merdiven iniş çıkışlarında çocukları ve misafirleri korkutması, apartman bahçesini dışkılarıyla kirletmesi çekilmez boyutlara ulaşıp, apartman sakinleri için sürekli rahatsızlık kaynağı olmayı sürdürdüğünü, gerek yönetici olarak ve gerekse diğer apartman sakinlerinin köpeği apartmandan uzaklaştırması için iyi komşuluk ilişkileri içinde müteaddit kereler ricalarda ve uyarılarda bulunulmasına ve ayrıca bu hususta adına ihtarname keşide edilmesine rağmen davalı dairesinde köpek beslemeye devam ettiğinden köpek beslenmesinin önlenmesini hukuki yollara başvurmak suretiyle talep etmek zorunda kaldıklarını, bu nedenlerle davalının kendisine ait bağımsız bölümde beslemekte olduğu köpeğin apartmandan uzaklaştırılması hususunda karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı usulüne uygun duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye ve dava dilekçesi tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi herhangi bir savunmada da bulunmamıştır.

Tahkikat sırasında davacıya tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak davacı tanığı .....ın huzurda yeminle beyanı alınmış davacı diğer tanığı .....ın bilahare huzurda dinlenilmesinden imzalı beyanı ile vazgeçmiştir.

Deliller meyanında, ana binaya ait tapu kaydı, yönetim planı celbedilmiş, ve aynı bina sakinlerince köpekten şikayetçi oldukları hususunda ve yöneticiye bu hususta hukuki başvurularda bulunması istemini ihtiva eden .... tarihli karar ile, yönetici tarafından davalıya keşide edilen dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun .....tarihli rapor alınmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile mahallinde yapılan keşif, bilirkişiler tarafından tanzim olunan rapor ve tekmil dosya kapsamına göre, KMK.m.18’e göre kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla yükümlü olup, tapudan celbedilen ve dosya içinde bulunan kat irtifak mukavelesinin 5/b madde ve fıkrasına göre dairelerde kuş, köpek ve bağıran diğer hayvanların beslenemeyeceği hükmünün mevcut olduğu ve aksine kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda olmadığından bu duruma, yukarıda arz ve izah edilen sebep ve delillere nazaran talep ve davanın kabulü cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile,........ adresinde keza tapunun .... ilçesi .... caddesi, ..... mevkiinde .... pafta .... .ada . ..parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kargir apartmanın kat mülkiyetli 1. kat 5 numaralı ve mesken niteliğindeki bağımsız bölümünde ikamet eden davalının ikamet etmekte olduğu ana taşınmazın 5 numaralı bağımsız bölümünde beslemekte olduğu köpeğin kararın kesinleşmesini müteakip 1 aylık süre içinde apartman dışına çıkartılmasına,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli .... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .... lira harcın tenzili ile bakiye ... lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı tarafça yapılan ve yargılama giderinden olan .... lira başvurma harcı, ... lira keşifte harcanan, .... lira keşif vasıta ücreti ile, bir davetiye, bir müzekkere posta masrafı .. lira ki ceman .... lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .............

  1. hakim ........

 

ÖRNEK 48: KAT MÜLKİYETİ KANUNLARI GEREĞİNCE GEÇİT HAKKI TANINMASI

KARAR

DAVACILAR

DAVALILAR

VEKİLLERİ

DAVA : kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince kömürlüklere GEÇİT HAKKI TANINMASI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, toplanan delillere, tekmil dosya kapsamına göre ve mahkememizin ... tarih ... esas ve .... sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının .... mahkemesine gönderildiği, .......mahkemesinde buna göre yapılan açık yargılama sonunda mahkemenin ..... tarih ve .... sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmesi ve dava dosyasının merci tayini için Y.20.HD.’ne gönderilmesi üzerine Y.20.HD.’nin ... tarih ve ..... sayılı kararı ile ve dava kat irtifakı kurulmuş binanın ortak yerlerinden olan kömürlükten istifade amacına yönelik olarak açılmış bulunduğundan 634 SK geçici m.1 gereğince görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkememizin görevli kılınması üzerine buna göre mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar huzurda .... kaydiye tarihli dava dilekçelerini tekrarla bu nedenlerle kat maliki bulundukları ...... adresindeki, keza tapunun ..... ilçesi, .... mevkiinde kain , ... pafta .. parsel sayılı taşınmazı üzerinde kurulu ve kat irtifaklı kargir apartmanda, ortak yerlerden olan ve bodrum katta bulunan kömürlüklere geçiş için ana bina içindeki kat merdiveninin bulunduğu yerden ve davalı kat malikleri .... ile ..... a ait 2 numaralı dükkandan istifade edilerek geçirilecek ve bodrum kata inişi sağlayacak ek bir merdiven yapılmak ve buna göre geçiş koridoru sağlanmak suretiyle geçit hakkı tanınması, bu nedenle meydana gelecek zarar ve bedelin bina müteahhidi olan davalı ......a ödettirilmesi ne karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı ..... vekilleri huzurda ... kaydiye tarihli cevap layihalarını tekrarla, müvekkilleri davalıya ait bağımsız bölümün maddi değerini düşürecek şekilde ve haksız olarak açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuşlar, bilahare duruşmaları takip etmediklerinden dava yokluklarında bitirilmiştir.

Davalı ...ın tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilip adına tebligat yapılamadığından, bu nedenlerle adına İstanbul da münteşir ..... gazetesinin ... tarihli nüshasında usulüne uygun olarak yapılan ilanen tebligata rağmen duruşmalara katılmadığından dava yokluğunda bitirilmiştir.

Davalı ..... huzurda ... tarihli cevap layihasını tekrarla, açılan davayı kabul etmediğini, dava konusu taşınmaz üzerinde daha evvelce bodrum-zemin ve birinci katlardan ibaret bir bina inşaatı bulunduğunu, daha sonra arsa malikleri ... ve........ ile aralarında ..... yılında yaptıkları kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri gereğince, taşınmaz üzerindeki mevcut binanın 3. 4. 5. katlarını inşaat müteahhidi olarak kendisinin inşa ettiğini, inşaat devam ettiği sırada ana binanın kömürlüklerinin daha evvelce yapılmış olup bu tarihlerde kömürlüklere bina dışından geçit yerinin de mevcut olduğunu, binanın kömürlüklerini kendisinin yapmadığını, davada kendisine husumette tevcih edilemeyeceğini, aleyhine açılan davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiş huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında taraflara tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak davacılar tarafından delil olarak gösterilen ...... mahkemesinin ....... d.iş sayılı delil tespiti dava dosyası celp ve tetkik edilmiştir.

Dava konusu ...... ili ....... ilçesi ....... mevkiinde kain .... pafta, .... parsel sayılı ..... m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde kurulu, bir bodrum, bir zemin, beş normal kattan ve bodrum katta 2 işyeri ile kömürlükler, zemin katta 11 dükkan ve her normal katta üçer daire olmak üzere toplam 28 bağımsız bölümden ibaret kargir apartmanın kat irtifaklı olarak tapu kaydı ile ölçekli krokisi dosyaya celp ve tetkik edilmiş olup kat maliklerinden ve ..... tarihinde vefat ettiği anlaşılan ......a ait ..... mahkemesinin ........ tarih ve ....... karar sayılı veraset ilamı da dosyada mevcuttur.

Dava konusu ana taşınmazla ilgili 2981 sayılı imar affından yararlanılmak suretiyle yeminli teknik büro tarafından hazırlanmış ve ilgili belediyesince tasdiki yapılmış ... tarihli röleve projesi dosyaya celp ve tetkik edilmiştir.

Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre , mahallinde resen seçilen uzman bilirkişiler marifetiyle .... ve ...... tarihlerinde iki kez keşif yapılmış, ana taşınmazın tapu kaydı, çap örneği ve proje durumu ile tekmil dosya kapsamına göre, bodrum katta bulunan kömürlükler ile ana binada gerekli inceleme ve ölçümler yapılıp bilirkişilerden dosyada mevcut ve HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun .... ve .... tarihli rapor ve kroki alınmıştır.

Dava kat irtifakı kurulmuş ana taşınmazın ortak yerlerinden olan bodrum katındaki kömürlüklerin istifade için geçit hakkı tesisi ve tanınmasına ilişkindir.

Bu duruma toplanan delillere, tarafların huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler, mahallinde yapılan keşif, bilirkişiler tarafından tanzim olunan ve hükme esas alınmaya layık görülen ... tarihli rapor ve kroki ile tekmil dosya kapsamına göre, ana taşınmazın bodrum katında bulunan kömürlüklere bina içinden geçişi sağlayacak şekilde geçit yeri bırakılmadığı, bina dışından bırakılan ve davacı kat maliklerince daha evvelce kömürlüklere gelip gidilen geçiş yolunun komşu parselin tapu kapsamı içinde kaldığı, komşu ... parsel malikinin kendi arsası içine ve dava konusu taşınmaza bitişik olarak bina yapması nedeniyle kömürlüklere giden bu geçiş yolunun tamamen kapandığı, dava konusu ana taşınmazın bodrum katında bulunan kömürlüklerle kat maliklerinin halen herhangi bir bağlantısının ve geçişlerinin bulunmadığı, en kısa, en iktisadi ve en az masraflı geçiş yerinin dava konusu ana taşınmazın zemin katta ve bina merdiven sahanlığında üst katlara devam eden kat merdivenlerinin bulunduğu yerde bodrum kata iniş için döşeme betonunda açılacak 1.80 mt.X1.00 mt. ebadındaki deliğin altına isabet eden 2 numaralı bağımsız bölümün girişine göre sağ arka köşesinden aşağıya merdiven yapılarak, etrafına duvar örülmek ve bu kısımdan bodrum kattaki kömürlüklere açılacak bir kapı yapılmak suretiyle sağlanacak geçit yeri olduğu, yapılacak bu geçit nedeniyle 2 nolu ve dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün ..... lira değer kaybına uğrayacağı anlaşıldığından davanın buna göre kabulüne, keza uyuşmazlığın 634 S. KMK ile MK.m.671 hükümleri uyarınca hallinin gerekmesi, bunun sonucu geçit hakkı davasının üzerinde geçit hakkı tesis edilecek taşınmazın malikine karşı yöneltilmesinin gerekmesi ve davalı ..... un bu sıfatı haiz olmaması karşısında hakkındaki davanın bu nedenle ve pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiş, buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre davalı ...... hakkındaki davanın pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle REDDİNE,
  2. .......... adresindeki keza tapunun .. ilçesi..... mevkiinde kain ... pafta, ..... parsel sayılı ..... m2 miktarındaki taşınmazı üzerinde kurulu kargir apartmanın kat irtifaklı 1. kat 14, 15, 16 numaralı, 2. kat ....... numaralı, 3. kat ......... numaralı , 4. kat ........ numaralı ve 5. kat .... numaralı bağımsız bölümleri yararına, aynı parselde kayıtlı binanın bodrum kat 2 numaralı bağımsız bölümü aleyhine ... tarihli bilirkişiler raporuna ekli krokide gösterilen şekilde, zemin katta ve bina merdiven sahanlığında üst katlara devam eden kat merdivenlerinin bulunduğu yerde, bodrum kata iniş için döşeme betonunda açılacak l.80mtX1.00 mt. ebadındaki deliğin altına isabet eden 2 numaralı bağımsız bölümün girişine göre sağ arka köşesinden aşağıya merdiven yapılarak, etrafına duvar örülmek ve bu kısımdan bodrum kattaki kömürlüklere açılacak bir kapı yapılmak suretiyle GEÇİT HAKKI TESİSİNE,
  3. Geçit hakkı bedeli ...... liranın davacılardan arsa payları oranında alınıp 2 numaralı bağımsız bölüm maliki davalılar ..... ve .......a eşit olarak verilmesine,

   Bilirkişiler inşaat mühendisi ...... ile harita ve kadastro mühendisi ..... tarafından tanzim olunan ... tarihli rapor ve krokinin kararın eki sayılmasına,

  4. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .... lira harcın tenzili ile bakiye ...... lira ilam harcının davalılar .... ve ....... tan tahsili ile hazineye irat kaydına,
  5. Davacılar tarafından yapılan ve yargılama giderinden olan toplam ...... lira yargılama giderinin davalılar ..... ve ........ tan alınarak davacılara verilmesine,
  6. Davalı ....... tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta bir karar ittihazına yer olmadığına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacıların yüzüne karşı davalı vekilleri ile davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .........

  1. hakim .........

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 49:TEREKENİN BORCA BATAK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN REDDİ

KARAR

DAVACILAR

VEKİLLERİ

DAVA : TEREKENİN BORCA BATAK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN REDDİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacılar vekili tarafından hasımsız olarak açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde ve huzurdaki şifahi beyanlarında, müvekkili davacıların müşterek murisi ve .... ili ........ ilçesi ...... mahallesi cilt ....... sayfa ..... kütük sıra no .. da nüfusa kayıtlı ... ve ........ oğlu ..... doğumlu ......in ........ tarihinde vefat ettiğini, terekesinin ölüm sırasında borca batak olup geriye miras olarak her hangi bir şey bırakmadığını, terekenin ve murisin borç miktarının ...... lirasının çok üzerinde bulunduğunu, müvekkili davacı eş ve çocuklarının şu ana kadar terekeyi kullanma veya yararlanmalarının söz konusu olmadığını, müvekkili davacıların müteveffa-murisleri ......ın terekesi borca batık olduğundan mirasını bu nedenle aktif ve pasifi ile birlikte reddettiklerini, buna göre yargılama yapılarak mirasın reddi taleplerinin kabul ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Müteveffa ....a ait nüfus aile kayıt tablosu sureti ile ............. mahkemesinin .... tarih ve ..... karar sayılı veraset ilamı dosyada mevcut olup ...... tarihinde vefat ederek geriye davacı eş ve çocuklarını mirasçı olarak bıraktığı anlaşılmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, davacılar vekilinin huzurda imzası ile doğruladığı beyan ve iddialarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tüm dosya kapsamına göre, davacı mirasçılar terekenin borca batık olması sebebiyle reddi miras talebinde bulunmuş olup, tereke borca batak olsa dahi mirasçı doğrudan doğruya “gerçek red” beyanda bulunup, reddin tescilini isteyebilir. Borca batıklıkta, görev terekenin borç miktarına göre tayin edileceğinden ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 23.12.1942 gün ve 24/29 sayılı kararları ile müstekar Yargıtay içtihatları da aynı merkezde bulunduğundan ve keza görev hususu amme intizamından olup yargılamanın her safhasında resen gözönünde tutulması gerekli hususlardan olduğundan, buna göre davanın mahiyet ve değerine, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK’un 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince davaya bakmaya mahkememiz görevli olmayıp ...... mahkemesi görevli bulunduğundan bu nedenle ve mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddi cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davacı mirasçılar, terekenin borca batık olması nedeniyle reddi miras talebinde bulunmuş olup, borca batıklıkta görev terekenin miktarına göre tayin edileceğinden ve terekenin borç miktarı ......... liranın çok üzerinde olduğundan buna göre davanın mahiyet ve değerine tekmil dosya kapsamına göre ve HUMKun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden Reddine,

Kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde dava dosyasının görevli ....... mahkemesine gönderilmesine,

  1. Harç ve yargılama giderlerinin görevli mahkemece nazara alınmasına,
  2. Harçlar Kanunu gereğince ... lira ilam harcının davacılardan tahsiline,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacılar vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ........

  1. hakim .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 50: MECURU GÖSTERMEYE İZİN

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : İZİN KARARI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşma sırasındaki şifahi beyanlarında müvekkili davacının maliki bulunduğu mecur taşınmazı ihtiyacı nedeniyle satmak istediğini, ancak davalı kiracının mecuru satın almak üzere bakmaya gelen müşterilere göstermediğinden bu nedenlerle mahkemece takdir edilecek belirli günler ve saatler arasında mecur taşınmazı satın almak üzere gelen müşterilere mecurun davalı tarafından gösterilmesine müsaade ve izin verilmesini talep ve beyan etmiş, huzurdaki beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalı vekili huzurda kira akdine, kiracılık sıfatına, davacının malik sıfatına bir itirazları olmadığını, müvekkili davalının dava konusu mecur taşınmazda aralarında yaptıkları .... başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olup keza sözleşmesinin ...... başlangıç tarihli kira mukavelesi ile yenilendiğini, mecur daireyi satın almak üzere görmek için gelen alıcılara Çarşamba, Perşembe günleri saat 17-18 saatleri arasında daireyi gezip görmeleri için izin kararı verilmesini beyan edip beyanını imzası ile doğrulamıştır.

Kira sözleşmesinin bir sureti dosyada mevcuttur. Taraflar arasında kira akdi ve davacının dava konusu mecur taşınmazı olduğu hususlarında bir ihtilaf yoktur.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalı vekilinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyanlarına, tapu kayıt örneğine ve dosya kapsamına göre davacı vekilinin talep ve davası mahkememizce yerinde görüldüğünden buna göre davanın kabulü cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere:

  1. Davanın kabulü ile dava konusu mecurun ( ................... adresinde) alınan haftanın Çarşamba – Perşembe günleri saat 17-18 saatleri arasında gösterilmesine izin verilmesine,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli .... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan ... lira harcın tenzili ile bakiye ...... lira harcın davalıdan alınmasına,
  3. Davacı vekili için geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdir olunan ..... lira ücreti vekalet ile davada davacı tarafça sarf olunan toplam ..... lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  4. Davalı tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .........

  1. hakim ..........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 51: HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve huzurda davacı idarenin ....... hissesinin maliki bulunduğu ve tapuda müşterek mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı .... ilçesi .. mahallesinde kain .. pafta .... ada ..... parsel sayılı ve bahçeli ahşap ev vasfındaki taşınmazın tamamının davalı tarafından hiçbir kanuni ve akdi sebebe dayanmaksızın haksız olarak işgal edildiğini,bu haksız işgal nedeniyle müvekkil davacı idare zarara uğrayıp, gelirden mahrum kaldığından ve davalı bu haksız işgalini halen devam ettirdiğinden, müvekkil davacı idareye ait dava konusu taşınmazdaki hisse ile ilgili olarak işgalin başladığı ... tarihinden .... tarihine kadar tahakkuk eden ...... lira haksız işgal tazminatının tahsili için bu davayı açmak zaruretinin doğduğunu, bu nedenlerle haksız işgalden mütevellit toplam ...... lira haksiz işgal tazminatının işgalin başlangıcından itibaren kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili huzurda ... kaydiye tarihli cevap layihasını tekrarla tapuda müşterek mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı ve bahçeli ev vasfındaki dava konusu taşınmazın ... hissesinin müvekkili davalıya ait olduğunu, müvekkili davalının taşınmazın 3. kişiler tarafından işgalinin önlenmesi ve korunması amacıyla ..... isimli şahsı maaşlı bekçi olarak tutup dava konusu taşınmazda oturttuğunu, iddia edildiği gibi müvekkili davalının taşınmazı işgal etmesi veya kullandırtmasının söz konusu olmadığını, böyle bir şeye de ihtiyacının bulunmadığını, ayrıca dava tarihinden önceki döneme ait faiz talebinin fiili ve hukuki dayanağı da olmadığını savunarak bu nedenlerle ve haksız olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tahkikat esnasında taraf vekillerine tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak davalı tanıklarının huzurda yeminle ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır.

Celp ve tetkik edilen tapu kaydı ile çap örneğinden dava konusu .... ili ....ilçesi ....... mahallesinde kain .. pafta ... ada ....parsel sayılı ..........m2 miktarındaki ve bahçeli ahşap ev vasfındaki taşınmazın müşterek mülkiyet hükümleri gereğince .... hissesinin ........... adına, ... hissesinin davalı .... adına ve ...... hissesinin de dava harici ..... adına kayıtlı bulunduğu ve .... hissesinin ..... vakfına mukatalı olduğu anlaşılmıştır.

Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre, mahallinde resen seçilen bilirkişi inşaat mühendisi .. marifetiyle ve davacı vekilinin vicahında ..... tarihinde keşif yapılmış, bilirkişiden dosyada mevcut ve HUMK.m275 ve müteakip maddelerine uygun ....... tarihli rapor alınmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalı vekilinin huzurdaki beyan, iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler, mahallinde yapılan keşif, gerekçesi ve hesap tarzı bakımından mahkememizce de benimsenen ve hükme esas alınmaya layık görülen bilirkişi raporu ve tekmil dosya kapsamına göre davalı paydaşın tapuda müşterek mülkiyet hükümlerine göre, kayıtlı dava konusu ... ili .....ilçesi .. mahallesinde kain ... pafta .. ada .. parsel sayılı .. miktarındaki ve bahçeli ahşap ev vasfındaki taşınmazın tamamını haksız olarak işgal ederek davacı idarenin bu taşınmazdaki hissesinden yararlanmasına mani olduğu anlaşıldığı gibi, davacı paydaş vakıflar idaresinin payını bedelsiz olarak kullandırmasına kanun hükümleri de müsait olmadığından bu bakımdan vakıflar idaresinin intifadan men edildiği hususunun ayrıca ispatına lüzum ve zorunlulukta yoktur. Bunun sonucu olarak davalı işgalde iyi niyetli de sayılamayacağından ve talepten fazlaya karar verilmeyeceği de göz önünde tutularak davanın buna göre kabulü ile davacı idarenin taşınmazdaki ... hissesi itibariyle ve haksız işgalin başladığı .... tarihinden .... tarihine kadar tahakkuk eden 5 yıllık haksız işgal tazminatı .... liranın davalıdan tahsiline ve haksız işgalin başladığı ... tarihinden itibaren birer yıllık dönemler itibariyle yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM. Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile talep gibi .... lira işgal tazminatının davalıdan tahsiline, haksız işgalin başladığı .. tarihinden itibaren birer yıllık dönemler itibariyle yasal faiz yürütülmesine,
  2. Davanın kıymeti itibariyle ve Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli .... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan ...lira harcın tenzili ile bakiye ...lira ilam harcının davalıdan tahsiline,
  3. Davacı vekili yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ... lira nisbi ücreti vekalet ile davada davacının saf mecburiyetinde kaldığı toplam .... lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacı idareye verilmesine,
  4. Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacılar vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı .............

  1. hakim ........

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 52: ŞİKAYET YOLUYLA TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALILAR

VEKİLLERİ

DAVA : ŞİKAYET YOLUYLA TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda .... kaydiye tarihli dava dilekçesini tekrarla, bu nedenlerle satışa konu olan dava konusu mecur taşınmazda kiracı olarak bulunan müvekkil davacı adına ..... icra müdürlüğünün ... esas sayılı satış dosyası üzerinden çıkartılan ..... tarihli tahliye emrinin şikayet yoluyla iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili huzurda ... tarihli cevap layihasını tekrarla, dava konusu ve müvekkili davalılar tarafından, yapılan ihale sonucu tamamı iktisap edilen dava konusu taşınmazdaki davacının kiracılık sıfatını kabul etmediklerini, dava konusu mecur taşınmaz ile ilgili olarak daha evvelki malik ve muris ..... ile davacı arasında tanzim olunan .. başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin yasanın ve bu hususta kesinlik kazanan içtihatların aradığı anlamda noterden tasdikli ve kesin bir belge niteliğinde olmadığını, ayrıca müvekkili davalı ihale alıcılarının davacıdan herhangi bir şekilde kira parası da talep etmedikleri gibi davacı tarafından kira parası altında, adlarına gönderilen paraları da bankadan ihtirazi kayıtla aldıklarını, davanın yasal süresi içinde açılmadığını savunarak davanın bu nedenlerle süre ve esas yönlerinden reddine karar verilmesini talep etmiş ve beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Tahkikat sırasında taraf vekillerine tüm delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiş, ikame olunan deliller tümden toplanmıştır. Bu cümleden olarak ......... bankasından alınan ... tarih ve .. sayılı cevabi yazı ile ekli belgeler incelenmiştir.

Celp ve tetkik edilen .. esas sayılı satış dosyasından mahkememizin .... tarih ..... esas ve ...... sayılı izale-i şüyu kararının .... tarihinde kesinleşmesi, kararın davalılar vekili ......ın ..... kaydiye tarihli dilekçesi ile talepte bulunması üzerine, dava dosyasının karar gereğince satış memuru olarak görevlendirilen ...... icra müdürlüğüne tevdi edildiği, ........ icra müdürlüğünün ....... esas sayılı satış dosyası üzerinden gerekli satış işlemleri ikmal edilerek dava konusu taşınmazın 1. açık artırmasının .... tarihinde, 2. açık artırmasının .... tarihinde yapılmasının karar altına alındığı, ... tarihinde yapılan ilk açık artırma sonucu dava konusu taşınmazın ......... lira bedelle davalılara ihale edildiği, satış işlemlerinin kesinleşmesi üzerine, dava ve ihale konusu ....... ilçesi .... mahallesi ...........mevkiinde kain ... pafta .... ada .. parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu kargir apartmanın kat irtifaklı 2. kat .... arsa paylı 9 numaralı ve mesken niteliğindeki taşınmazın .... tarih ve ... yevmiye numarasıyla ve yarı yarıya eşit olarak ihale alıcısı davalılar adına tapuya kayıt ve tescil edildiği, ihale alıcısı davalıların talebi üzerine, davacı adına İİK.m.135 gereğince ... tarih ve ....... satış esas sayılı tahliye emrinin çıkartıldığı, tahliye emrinin davacıya ... tarihinde tebliğ edildiği, davacı vekilinin 7 günlük yasal şikayet süresini geçirdikten sonra ...... kaydiye tarihli dava dilekçesi ile mahkememize görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalılar vekilinin huzurda imzaları ile doğruladıkları beyan, iddia ve savunmalarına, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamın göre, 7 günlük yasal süresi içinde açılmayan, ayrıca davacı tarafça davalı ihale alıcıları tarafından tevsik edilmiş veya resen düzenlenmiş bir akde de dayanılmayan davanın buna göre reddi cihetine gidilip aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Toplanan delillere ve tekmil dosya kapsamına göre yasal süresi içinde açılmayan davanın bu nedenle ve süre yönünden reddine,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ...... lira ilam harcının peşin olarak yatırılan harçtan mahsubu ile başkaca harç alınmasın yer olmadığına,
  3. Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  4. Davalılar vekilleri yararına ve geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden takdir edilen .. lira maktu ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta bir karar ittihazına yer olmadığına,
  5. Mahkememizin ... tarih ve .... sayılı kararı ile tahliyenin durdurulması hususunda verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına, bu hususta satış memurluğuna müzekker yazılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ...........

  1. hakim ........

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 53: ÇEK İPTALİ

KARAR

DAVACI

DAVALI : hasımsız

DAVA : ÇEK İPTALİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı huzurda .... tarihli dava dilekçesini tekrarla, hamili bulunduğu .... bankası ....şubesi muhataplı, keşidecisi ....... olan .....hesap numaralı, ........seri numaralı ..... keşide tarihli ve ....liralık hamiline çeki cüzdanından düşürmek suretiyle kaybettiğini, dava konusu çekin bir başkasının eline geçmesi ve işleme konulması mağduriyetine sebebiyet vereceğinden bu nedenlerle ödeme yasağı konularak, dava konusu çekin TTK.m.669 ve müteakip maddeleri gereğince iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Muhatap ....... bankası ...şubesi müdürlüğünden alınan .....tarih ve ..... sayılı cevabi yazıda bankaları nezdindeki .. numaralı hesabın .........a ait olduğu ve bu hesap üzerinden çek tanzim ettiği bildirilmiştir.

Dava konusu ve iptali istenen çeki ellerinde bulunduranların üç ay içinde mahkememize getirmeleri aksi halde, ilam sonunda iptaline karar verileceği hususunda T. Ticaret Sicili Gazetesinin ....,..... ve .... tarihli nüshalarında üç kez ilan yaptırılmış, son ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içinde dava konusu çek mahkememize getirilmediği gibi ilgili muhatap banka şubesine de ibraz edilmemiştir.

Bu duruma, toplanan delillere, sağlanan ve ibraz edilen belgeler ile tekmil dosya kapsamına göre, dava konusu çekin kaybolması ve çek hamili davacının iptal davası açmağa hakkı ve hukuki menfaatinin bulunması nedeniyle ve TTK.m.669 ve müteakip maddeleri gereğince aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın kabulü ile dava konusu .... bankası ...şubesi muhataplı, alacaklısı (çek hamili ) davacı ..... , borçlusu (keşidecisi) ..... olan, ...... hesap numaralı, .. seri numaralı, .... keşide tarihli ve ..... liralık hamiline çekin kaybolması nedeniyle ve TK.m.676 gereğince İPTALİNE,
  2. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli ..... lira ilam harcından peşin olarak yatırılan .... lira harcın tenzili ile bakiye ....... lira ilam harcının davacıdan tahsiline,
  3. Davanın mahiyeti icabı yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
  4. Mahkememizin .... tarihli tensip kararı ile dava konusu çek üzerine konulan ödeme yasağının hükmün kesinleşmesinden sonra kaldırılmasına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ............

  1. hakim .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 54:VASİ TAYİNİ-YETKİSİZLİK

KARAR

İHBAR EDEN : BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

VESAYET ALTINA ALINMASI İSTENEN : (TUTUKLU)

VASİ ADAYI

DAVA : VASİ TAYİNİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

İhbar eden makamın ... tarih ve ... inf. Muh. Sayılı talep müzekkereleri ile açılan ve tevzien mahkememize gönderilen davanın, dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhbar eden .............nin .... tarih ve ........ inf. Muh. Sayılı talep müzekkereleri ile her ne kadar öz annesini öldürmek suçundan dolayı ..... mahkemesinin ...... tarih ve ..... sorgu sayılı tevkif müzekkereleri ile tutuklanan ve halen .......... bulunan ...... ve ......dan olma .... doğumlu küçük ...........ın cezaevine alınmadan girdiği cinsel ilişki nedeniyle hamile kaldığı, küçüğün C. Başsavcılığına verdiği dilekçe ve kurum müdürlüğünce alınan ifadesinde çocuğunu doğurmak istemediğini ve kürtaj yolu ile aldırmak istediğini talep ettiğini, kendisi anne ve babasının ölümleri nedeni ile velayet altında bulunmadığından ve keza küçük işlediği suç ve konusu nedeniyle yakınlarının vasi olmasını istemediğinden ve doktor raporuna göre kürtaj için belirlenen süre de henüz dolmadığından 2827 S. Nüfus Planlaması Hakkında Yasa m.6 da göz önünde tutularak, bu nedenlerle ve öncelikle MK.m.354 gereğince .... doğumlu küçük .........a ...............ın vasi olarak nasp ve tayinine, vasiye doktor müdahalesi için izin verilmesine, karar verilmesi talep edilmiş ve ihbar yazısında vesayet altına alınması istenen küçük ......ın ikamet adresi bildirilmemiş ise de, adı geçenin tutuklanmasın ilişkin ..........mahkemesinin ... tarih ve .... sorgu ve ....... hazırlık numaralı tutuklama müzekkeresinde, vesayet altına alınması istenen küçük .. ve...... kızı ........ doğumlu ...... ın cezaevine girmeden evvel ............ adresinde ikamet ettiğinin belirtilmesi ve MK.m.361’in emredici hükmüne göre, vesayet işlerinde salahiyet, küçüğün veya mahcurun ikametgahındaki vesayet dairelerine ait olması karşısında ve vesayet altına alınması istenen küçüğün cezaevine girmeden evvelki ikametgah adresi mahkememiz yargı hudutları içinde olmayıp, .......mahkemeleri yargı çevresi dahilinde kaldığından, buna göre davaya bakmaya mahkememiz yetkili olmayıp ...... mahkemesi yetkili bulunduğundan bu nedenlerle ve MK.m.19 ve 361 gereğince mahkememizin yetkisizliğine karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Tekmil dosya kapsamın göre ve MK.m.19 ve 361 gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,
  2. Dava dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtası ile yetkili ....mahkemesine gönderilmesine,

  3. Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

Kanun yolları açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. ...........

  1. hakim .......

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 55: SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ-GÖREVSİZLİK-MERCİ TAYİNİ

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

DAVA : SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine ........ mahkemesinde açılan davanın taraf vekillerinin yüzlerine karşı yapılan açık yargılaması sonunda mahkemenin ..... tarih ve ..... esas ...... sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmesi, kararın kesinleşmesi ve yasal süresi içinde talepte bulunulması üzerine, dava dosyası tevzien mahkememize gönderilmekle buna göre taraf vekillerinin yüzlerine karşı mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda ........ kaydiye tarihli dava dilekçesini tekrarla, müvekkili davacı ile davalı arasında ...... ilçesi ........ mevkiinde kain .. pafta .... parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak ........ noterliğinin ...... tarih ve ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yine aynı noterliğin .... tarih ve .... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde tadil sözleşmesi yapıldığını, ancak davalı yüklenicinin proje ve ruhsat dışına çıkarak belediye onayı bulunmadan iki daireden oluşan teras katı (çekme katı) sözleşme dışı yaptığını ileri sürerek bu nedenlerle sözleşmeye aykırılığın giderilmesine ve inşaatın plan, proje ve ruhsata uygun hale getirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili huzurda, ....... tarihli cevap layihasını tekrarla, davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesini savunmuştur.

Tahkikat sırasında taraf vekillerine delil ve belgeleri dosyaya ibraz ve ikame ettirilmiştir.

Dava konusu .... ilçesi ....... mevkiinde kain ..... pafta ..... parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı celbedilmiş, taşınmazın tapuda halen ..... memur2 miktarlı arsa vasfıyla ve müşterek mülkiyet hükümleri gereğince kayıtlı olduğu ana taşınmaz üzerinde henüz kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı anlaşılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılmakta olan bina inşaatıyla ilgili ve ..... belediyesi imar ve planlama müdürlüğünün .. tarih ve ..... sayısı ile tasdikli inşaat uygulama projesi dahil olmak üzere, bu husustaki belediye imar işlem dosyası tümüyle birlikte dosyaya celp ve tetkik edilmiştir.

Dava sözleşmeden kaynaklanan bir isteği içermektedir.

Toplanan delillere, taraf vekillerinin huzurdaki iddia ve savunmalarına ve tekmil dosya kapsamına göre, dava konusu taşınmaz üzerinde kurulu binanın hali hazır durumunun ve ayrıca dava değerinin tayin ve tespiti bakımından mahallinde keşif yapılmasına karar verilmiş, mahallinde davacı vekili ile davalı asilin vicahlarında .... tarihinde yapılan keşiften sonra resen seçilen bilirkişi inşaat mühendisi .....dan bu hususlarda HUMK.m.275 ve müteakip maddelerine uygun dosyada mevcut ..... tarihli rapor alınmıştır.

Taraf vekillerinin bilirkişi raporlarına bir itirazları yoktur. Davacı vekili huzurda bilirkişi raporuna karşı bir itirazı olmadığını, davalı vekili bilirkişi raporuna karşı takdiri mahkemeye bıraktıklarını beyan etmişlerdir.

HUMK’nun 4146 SK ile değişik 8/1 maddesi uyarınca mamelek hukukundan doğan değer ve miktarı .... lirayı geçen davalarda yargılama görevi asliye hukuk mahkemesine aittir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekili ile davalı vekilinin huzurdaki iddia ve savunmalarına, davanın mahiyetine keza davanın mahallinde yapılan keşiften sonra bilirkişi marifetiyle belirlenen gerçek değerine, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK’nun 4146 sayılı kanunla değişik 8. maddesi gereğince davaya bakmaya mahkememiz görevli olmayıp ...... asliye hukuk mahkemesi görevli bulunduğundan ve görev hususu amme intizamından olup mahkemenin her safhasında resen göz önünde tutulması gerekli hususlardan bulunduğundan bu nedenlerle ve mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi cihetine gidilip, buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Toplanan delillere, davanın mahiyet ve değerine, tekmil dosya kapsamın göre ve HUMK’nun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince davaya bakmağa mahkememiz görevli olmayıp, ...... asliye hukuk mahkemesi görevli bulunduğundan, bu nedenlerle ve mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine,

Kararın kesinleşmesinden sonra dava dosyasının merci tayini için Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesi başkanlığına gönderilmesine,

2.Taraflarca yapılan yargılama masraflarının görevli mahkemece nazara alınmasına,

  1. Davalı vekili için geçerli avukatlık asgari ücret tarifesinin 8/1-2 maddeleri gereğince takdir olunan .... lira maktu ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  2. Harçlar Kanunu gereğince .... lira karar harcının davacıdan tahsiline

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. .........

  1. hakim .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 56: KİRA BAŞLANGICININ TESPİTİ-GÖREVSİZLİK

KARAR

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA : KİRA BAŞLANGICININ TESBİTİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili huzurda, ...... tarihli dava dilekçesini tekrarla, davalının müvekkili davacının malik ve kiralayanı bulunduğu ve yukarıda adresi yazılı dava konusu mecurda .. başlangıç tarihli bir yıl süreli buna göre her yıl yenilenen sözlü kira akdi gereğince kiracı olduğunu, ancak davalının müvekkili davacı ile aralarında akdedilen kira akdine aykırı davranarak akitten kaynaklanan edimlerini yerine getirmediğini, bu nedenlerle ve davalı aleyhine açacakları tahliye davasına esas olmak üzere, müvekkili davacı ile davalı arasındaki sözlü kira akdinin başlangıç tarihinin ...... olarak tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiş, huzurda dava konusu ve davalının kirası altında bulunan mecur dairenin dava tarihi itibariyle aylık kira bedelinin .... lira olduğunu beyan ederek bu beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalı tebligata rağmen duruşmaya gelmediği gibi, herhangi bir savunmada da bulunmamıştır.

Davacı vekili tarafından dosyaya ibraz edilen ve davalı kiracıya aylık kira parasının artırılması ve aylık kiraların ödenmesi hususunda keşide edilen ihtarnameler incelenmiştir.

Bu duruma, toplanan delillere, davacı vekilinin huzurda imzası ile doğruladığı beyan ve iddialarına ve tekmil dosya kapsamına göre istek, kira başlangıcının tespitine ilişkindir. Bu duruma göre, taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin saptanması istenmektedir. Dava HUMK.’un 4146 SK ile değişik 8. maddesinde belli edilen ve değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinin bakmakla görevli bulunduğu kira parasının tespiti türünden olmadığından usul kanunun genel prensipleri gereğince tayini gerekir.

Bu duruma, davanın mahiyetine, dava konusu mecurun davacı vekilinin huzurdaki beyanına göre ve dava tarihi itibariyle belirlenen aylık ve yıllık kira bedeline, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK’nun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince davaya bakmaya mahkememiz görevli olmayıp., ...... Asliye hukuk mahkemesi görevli bulunduğundan ve görev hususu amme intizamından olup, yargılamanın her safhasında resen göz önünde tutulması gerekli hususlardan bulunduğundan bu nedenlerle ve mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

  1. Toplanan delillere, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK.’nun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince mahkememizin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine,
  2. Kararın kesinleşmesinden sonra dava dosyasının talep halinde görevli ....... Asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine,

  3. Taraflarca yapılan yargılama masraflarının görevli mahkemece nazara alınmasına,
  4. Harçlar Kanunu gereğince ...... lira karar harcının davacıdan tahsiline,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı ..............

  1. hakim ....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 57: TAPU TASHİHİ-GÖREVSİZLİK

KARAR

DAVACI

VEKİLLERİ

DAVALI :........ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : TAPU TASHİHİ

DAVA TARİHİ

KARAR TARİHİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve huzurda müvekkili davacının eşi ......nın ... tarihinde vefat ettiğini, müvekkili davacının eşinin ölümü nedeniyle veraset ilamı çıkartıp bu veraset ilamı ve tapularla ve keza veraset ilamında ismi geçen tüm mirasçılarla birlikte davalı ............ne başvurarak müşterek muris ....dan intikal eden ..... köyü ........ mevkiinde kain ... pafta .. parselde bulunan 1. bodrum kat 4 numaralı ve dükkan vasfındaki taşınmaz ile 2. kat 9 numaralı ve mesken niteliğindeki taşınmazın tapuda devrini müvekkili davacı ......... ya yapmak istediklerini, muris ......nın .... yılında söz konusu dükkan ve dairenin tapusunu alırken .............adresini beyan ettiğini, davalı idarece ........nüfus müdürlüğüne tezkere gönderilip muris .......ın ilçesi, ..... mahallesi, cilt ..... sayfa ...... ve kütük sıra ..... da nüfusa kayıtlı ve bu hanede nüfus aile kaydının bulunduğu bildirilip ayrıca kayda bir not düşülerek murisin ............ adresi ile ilişiğinin olmadığının beyan edilmesi nedeniyle davalı ...........nce ve adres değişikliği sebebiyle taşınmazların tapuda devirleri yapılmadığından bu davayı açmak mecburiyetinde kaldıkların, bu nedenlerle tapunun adres değişikliğindeki hatanın düzeltilmesi, nüfus kaydındaki ve tapudaki şahsın tespiti ve taşınmazların müvekkili davacı ... adına tapuda devirlerinin yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, huzurda tapu tashihini istedikleri taşınmazların dava tarihi itibariyle gerçek değerlerinin .........lira olduğunu beyan ederek bu beyanlarını imzası ile doğrulamıştır.

Davalı, tebligata rağmen duruşmaya katılmadığı gibi herhangi bir savunmada da bulunmamıştır.

Dava, dava dilekçesindeki ileri sürülüş şekli ve içeriğine göre ve mahiyeti itibariyle tapu tashihine ilişkin olup, bu tür davalarda taşınmazın değerine göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir.

Bu duruma, davanın mahiyetine, dava konusu taşınmazların davacı vekilinin huzurdaki beyanına göre ve dava tarihi itibariyle belirlenen gerçek değerlerine, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK’nun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince davaya bakmağa mahkememiz görevli olmayıp ..... asliye hukuk mahkemesi görevli bulunduğundan ve görev hususu amme intizamından olup yargılamanın her safhasında resen göz önünde tutulması gerekli hususlardan bulunduğundan bu nedenlerle ve mahkememizin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddi cihetine gidilip buna göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Toplanan delillere, tekmil dosya kapsamına göre ve HUMK.’nun 4146 SK ile değişik 8. maddesi gereğince mahkememizin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine,
  2. Kararın kesinleşmesinden sonra dava dosyasının talep halinde görevli ....... Asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine,

  3. Taraflarca yapılan yargılama masraflarının görevli mahkemece nazara alınmasına,
  4. Harçlar Kanunu gereğince ...... lira karar harcının davacıdan tahsiline,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı ..............

  1. hakim ...........

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÖRNEK 58: TEREKE-GEÇİCİ YÖNETİCİ TAYİNİ

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ EK KARAR 10

 

 

ESAS NO : 1993/89 Tereke

HAKİM :

KATİP :

MURİS :

ÖLÜM TARİHİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

Hakimliğimizde görülmekte olan Muris Hüseyin Sengir’e ait tereke davasının yapılan duruşması sırasında;

GEREKÇE :

Davacı vekili tarafından mahkememize verilen 16.7.1993 tarihli dilekçe ile 20.6.1992 tarihinde vefat eden Muris Hüseyin Sengir’e ait terekenin tespit edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili (mirasçı vekili) 30.6.1994 tarihli duruşmada hazır bulunarak; mirasçılık ilamına göre 2 mirasçının bulunduğunu, birisinin müvekkil diğerinin de Ayten Sengir olduğunu, menkul tereke olarak başka tespit ve muhafaza altına alınmasını istedikleri bir kalem bulunmadığını, muhafaza önlemi alınmasına gerek bulunmadığını, bu dosyada sadece ikinci mirasçı Ayten Sengir’in kira paralarını tümden alarak müvekkiline payına düşeni vermediğini, dava dilekçelerinde sırf bu kira paralarının ya mümessil atanması suretiyle tahsili, tereke emanetine alınması ya da muhtıra çıkartılarak doğrudan kiracıların dosyada açılan tereke hesabına aylıklar halinde yatırılmasını amaçladıklarını, beyan ederek imzası ile onaylamıştır.

Mirasçı vekilinin talebi yerinde görülerek TALEBİN KABULÜNE, BUNA GÖRE;

1. TMK 533. maddesi gereğince aylıklar halinde tahsili gereken tereke konusu kira bedellerinin kiracılardan tahsili ya da kiracılara muhtıra gönderilerek tereke hesabının Adliye Sarayı T. Emlak Bankasında açılacak numaranın doğrudan kiracılar tarafından yatırılmasının temini maksadıyla Hakimliğin Yazı İşleri Müdürü Zehra Akbaş’ın TEREKEYE GEÇİCİ YÖNETİCİ TAYİNİNE,

Mirasçı vekilinin yüzüne karşı verilen karar duruşmada açıkça okunup anlatıldı. 30.06.1994

 

 1. Hakim

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK 59:GEÇİCİ HACİR ALTINA ALMA-EK KARAR

EK KARAR

DAVACI :

DAVALI :

VES. AL. İST :

DAVA :Vasi Tayini

EK KARAR T:

Hakimliğimizde görülmekte olan vasi tayini davasının yapılan keşfi sırasında verilen karar gereğince;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile; kocası İsmail Yıldırım’ın ani geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olduğunu, hukuki ve sosyal işlemlerini yerine getiremediğini, kendisine vasi atanmasına karar verilmesini talep etmiş, mahcur adayının ikametgahında 29.9.1995 tarihinde keşif icra edilmiş, bilirkişi uzman doktor Dr. Giray Arıhan’ın muayene ve gözlemi sonucunda adı geçenin şimdilik geçici bir hacir altına alınmasının ve geçici mümessil atanmasının uygun olacağı görüşünün bildirildiği görüşülmüştür.

Dilekçi aynı günlü keşifte eşinin hacir altına alınmasını istediğini beyan etmiştir.

Dilekçinin talebi uygun görülerek karar verilmesi gerekmiştir.

BUNA GÖRE;

Ankara ili, Kaleçik ilçesi, Yılanlı köyünün cilt: 067/01, aile: 3, kütük: 13’de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu 1942 doğumlu İsmail Yıldırım’ın TMK’nun 370. maddesi uyarınca GEÇİCİ HACİR ALTINA ALINMASINA, kendisine aynı yer nüfusunda kayıtlı eşi Müşerref Yıldırım’ın GEÇİCİ VASİ (MÜMESSİL) ATANMASINA,

Vasiye emekli maaşının tahsili için izin ve yetki tanınmasına, bu hususta bankaya talimat yazılmasına, dekontun istenmesine,

Harç ve masraf konusunda karar verilmesine yer olmadığına, Dosya üzerinde verilen karar usulen okundu.29.9.1995.

 

 1. Hakim

 

 

ÖRNEK 60: TAŞINMAZ MALDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

KARAR

Davacılar :

Davalı :

Dava : Taşınmaz Maldaki Ortaklığın Giderilmesi

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacılar tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi üzerine mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda;

Dosya İncelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar, dava dilekçelerini tekrar edip; müşterek murisleri Yusuf Güneş’den intikal eden Ankara ili, Keçiören ilçesi, Ayvalı semtinde bulunan imarın 5563 ada, 9 parsel, 23570 paftada bulunan Kuyuyazısı caddesi Nurgül sokak Nurgül Apartmanı 4/19 nolu dairenin paydaşlar arasında taksiminin mümkün olmadığını, bu sebeplerle mümkün olduğu takdirde satılarak paraya çevrilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalıya ise usulüne uygun olarak davetiyenin tebliğ edildiği, duruşmaya gelmediği ve davayı izlemediği saptanılmıştır.

Dava konusu taşınmazın tapu kaydı ve krokisi celbedilip dosyaya konulmuş, belediyeden imar durumu sorularak gerekli cevap alınmıştır.

Dava konusu taşınmaz malın başında tarafsız ve ehil bilirkişiler marifetiyle keşif yapılıp taraflarca itiraz edilmeyen bilirkişi raporu alınmış ve bu raporun yasa hükümlerine ve dosya kapsamına uygun düzenlendiği görülerek denetime de açık olduğu anlaşılmış hükme esas kabul edilmiştir.

Bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığını, miktarı, cinsi, vasfı ve paydaş adedine göre dava konusu taşınmaz maldaki ortaklığın taşınmazın satışı yoluyla giderilmesinin gerekli olduğunu açıklanmıştır.

Kozaklı Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 21.6.1995 gün ve 1995/35 Esas, 1995/53 Karar sayılı ilamı ile Yalçın Güneş’e annesi Makbule Güneş’in vasi tayinine karar verildiği saptanılmıştır.

Dosyaya mübrez tüm belge ve bilgilerin bir bütün olarak incelenmesinde aynen taksimi mümkün olmayan taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılmakla aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

HÜKÜM:

Davanın KABUBÜNE,

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Ayvalı mahallesinde kain 5563 ada, 9 parseli teşkil eden 1100 Memur2 miktarındaki müfrez bağın 61/1100 hissesi ve bu hisseye tekabül eden aynı arsa paylı 3. kat 19 sıra nolu meskenin aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerinde bulunan takyidatla birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

Kararın kesinleşmesini müteakip başvuru halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın Ankara Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’ne GÖNDERİLMESİNE,

Satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydı, veraset ilamı ve bilirkişi raporundaki tevzii tablosu göz önünde tutularak payları oranında hissedarları DAĞITILMASINA,

Satış bedeli üzerinden %06 ilam harcı alınarak hazineye gelir yazılmasına ve bu harcın payları oranında hissedarlara YANSITILMASINA,

Bu dava için davacılar tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen ( .........................) lira yargılama giderlerinin payları oranında paydaşlara AİDİYETİNE,

Davacılardan Makbule Güneş’in yüzünde diğer davacılar ile davalının yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. (Tarih)

 1. hakim

 

ÖRNEK 61: İZALE-İ ŞÜYU

KARAR

Davacılar :

Vekilleri :

Davalılar :

Vekili :

Davaya dahil edilen Tapu Malikleri:

Malik. Kayyumu:

Dava : İzale-i şüyu

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacılar vekili 17.2.1992 günlü dava dilekçesinde davalı olarak 6971 ada, 18 parsel paydaşı Cemalettin Şen Ocak’ı, 6970 ada 13 parsel sayılı taşınmazın paydaşları Yusuf Koç ve Kamil Koç’u, 6969 ada 9 parsel’in paydaşları Abdullah Özkaya, Osman Özdemir, Zehra Özdemir ve Nuriye Köseosmanoğlu’nu davalı olarak göstermiştir.

Mamak Tapu Sicil Muhafızlığının 6969 ada 5,6,7,8 ve 9 parselleri, 6970 ada 1,2,3,4,13, ve 14 parselleri, 6971 ada, 1,2,3,4,15,16,17 ve 18 parsellerinin satılarak ortaklığının giderilmesini istemiştir. Mamak ilçesi 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen 6969 ada 6,7 ve 8 parsellerinin, 6970 ada 1,2,3 ve 4 parsellerinin, 6971 ada 3,4,7,16,15 ve 17 parsellerinin, 620/672 payı Nazire Gürleyik, 39/672 payı Esma, 12/672 payı da Saadet’e ait olduğu ve parsellerin üzerinde maliklerin borçlarından dolayı haciz bulunmadığı görülmüştür.

Tapu maliklerinden Esma ve Saadet davaya dahil edilmiş kim oldukları, ana baba adları yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden Ankara 3. Sulh Hukuk Adamı. Hak. 994/278 Esas 994 259 karar sayılı ve 18.7.1995 günlü kararı ile Ankara ili, defterdarlığında görevli Mustafa oğlu 1964 doğumlu Aydın Çoşkun kayyum tayin edilmiştir. 20.9.1994 günlü oturumda tapu malikleri olan 6969 ada 5 ve 9 parseller, 6070 ada 13 ve 14 parselleri, 6971 ada 1 ve 18 parsellerin davalarının ayrılması talep edilmiştir, bu parsellerle ilgili davalar ayrılmıştır. Mahkememizin 994/1277 ve 995/449 esas numarasını almıştır.

Davacılar vekili Ankara 8. Sulh Hukuk Hakimliğinin 994/1116 esas 994/1052 karar sayılı veraset ilamını ibraz etmiş, tapu maliki muris Nazire Gürleyik’in mirasçılarının 6 pay sahibi mirasçı Nusret Gürleyik’e, 9 pay sahibi mirasçı Nazire Şen Aytaş’a, 9 pay sahibi mirasçı Ata Esen Gürleyik’e, 8 pay sahibi Ertan Bulgurlu’ya, 8 pay sahibi Ata Bulgurlu’ya, 8 pay sahibi mirasçı Serpil Bulgurlu’ya, 6 pay sahibi mirasçı mübeccet Gürleyik’e, 9 pay sahibi mirasçı Emine Sami Gürleyik’e, 9 pay sahibi mirasçı Dilek Gürleyik’e ait olduğu anlaşılmıştır.

Davacılar vekili ve Ata Esen Bulgurlu vekili ile davalı yine Ata Bulgurlu ve davaya dahil edilen tapu maliklerinin kayyumu bilirkişilerin keşif sonucunda verdikleri taksim raporunu kabul ettiklerini ve bilirkişi raporuna göre karar verilmesini istemişlerdir. Bilirkişilerin 23.1.1995 tarihli raporlarında; belirttikleri üzere imarın 6969 ada 6 ve 7 nolu parsellerinde, 6970 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerinde, 6971 ada 2,34 ve 15,16,17 parsellerinde davacılar ile davalıların pay sahibi oldukları tapu kaydı ile sabittir. Paydaşlar şuyuulu bırakılmak suretiyle taşınmazın aynen taksimine muvafakat etmişlerdir. Bilirkişilerde bu şekilde aynen taksiminin mümkün olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumda 6969 ada 6 ve 7, 6970 ada 1,2,3 ve 4, 6971 ada 2,3,4,15,16 ve 17 parsellerin Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi 994/1116 Esas sayılı veraset belgesinde muris Nazire Gürleyik’in mirasının tamamı 72 pay olarak tespit edilmiş bulunduğundan bu taşınmazların söz konusu veraset belgesindeki payları oranında davacılar Serpil Bulgurlu, Ertan Bulgurlu, Emin Sami Gürleyik, Dilek Gürleyik, Mübeccel Gürleyik, Ata Esin Gürleyik, Nazire Şen Aytaş, Nusret Gürleyik ve davalı Ata Bulgurlu adlarına payları oranında tapuya tesciline, 6969 ada 8 nolu parselin de 609 Memur2 miktarındaki taşınmazın 466/609 payının Esma adına ve 143/609 payınında Saadet adına tapuya tescillerine karar vermek gerekir.

HÜKÜM:

  1. Dava konusu taşınmazlardan 6969 ada 6 ve 7, 6970 ada 1,2,3 ve 4, 6971 ada, 2,3,4,15,16, ve 17 parsellerinin Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1994/1116 esas ve 1994/1050 karar sayılı veraset belgesinde muris Nazire Gürleyik’in mirasının tamamı 72 pay olarak tespit edilmiş bulunduğundan bu taşınmazların söz konusu veraset belgesindeki payları oranında davacılar Serpil Bulgurlu, Ertan Bulgurlu, Emin Sami Gürleyik, Dilek Gürleyik, Mübeccel Gürleyik, Ata Esen Gürleyik, Nazire Şen Aytaş, Nusret Gürleyik ve davalı Ata Bulgurlu adlarına payları oranında tapuya tescillerine, 6969 ada 8 nolu parselinde 609 memur2 miktarındaki taşınmazın 466/609 payının Esma adına ve 143/609 payınında Saadet adına taşınmazlar şuyuulu bırakılmak suretiyle tapuya tescillerine,
  2. Davacıların yaptıkları .......... lira mahkeme masrafı ile davacılar vekiline taktir edilen ......... lira vekalet ücretinin payları oranında davalılardan alınıp davacılara verilmesine,
  3. Davalı Ata Bulgurlu vekiline taktir edilen .......... vekalet ücretinin de payları oranında davacılardan alınıp bu davalıya verilmesine,
  4. Harçlar yasası gereğince taşınmazın toplam değeri ............... lira üzerinden binde 2.4. tutarı ..........harcın tarafların hisseleri oranında taraflardan tahsiline,

Temyizi kabul olarak verilen karar davacılar vekili ile bir kısım davalıları temsilen kayyum Aydın Çoşkun’un yüzlerinde davalı Ata Bulgurlu vekilinin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. (Tarih)

 

 1. Hakim.

 

 

ÖRNEK 62:TASFİYE MEMURU ATANMASI-EK KARAR

EK KARAR

MURİS :

ÖLÜM T. :

İHBAR EDEN :

VEKİLİ :

İHBAR TARİHİ :

TALEP : Tasfiye Memuru Atanması

KARAR TARİHİ :

TASFİYE MEMURU :

Ankara 13. Sulh Hukuk Hakimliğinin tanzim ettiği dosya ekinde bulunan 9.5.1994 günlü 1994/596 esas sayılı veraset ilamında kimliği okunan muris Nafiz Alperen Keleş’in mirasçıları vekili Av. Olcayto Ertuğrul’un talebi üzerine terekenin tespit ve muhafaza altına alınması, defterinin tanzimi ile tasfiye işlemlerine girişilmesi konusundaki birleşik dosyaların yargılanması esnasında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

29.4.1994 tarihinde ölen Artvin ile, Merkez ilçesi, Ballı köyü, C: 034/01,S:32, K: 14’de kayıtlı 1955 doğumlu muris Nafiz Alperen Keleş’in son ikametgahının mahkememiz yargı çevresinde olduğu dosyadaki belgelerle saptanmıştır.

Dosya eki Ankara 13. Sulh Hukuk Hakimliğinin 1994/596 esaslı veraset ilamında murisin terekesinin eşi Mevlüde Emel Keleş ile 1985 doğumlu oğlu İbrahim Eren Keleş’e isabet ve intikal ettiği belirlenmiştir.

Resmi tasfiye talebine bulunan bu mirasçılar vekili Av. Olcayto Ertuğrul terekenin aktif ve pasifi önceden kendilerince saptanamadığı yüzünden ölüm tarihine göre yasal 3 aylık red süresi henüz tamamlanmadan TMK’nun 546 ile572. maddeleri uyarınca defterinin tanzimini ve resmen terekenin tasfiyesini dilemiştir.

Resmi tasfiye isteyen mirasçının ve velayet altındaki küçüğün red hakkından yoksun bulunmadıkları ve bu doğrultuda girişimde de bulunmadıkları ayrıca mirasdan feragat, ıskat, ya da mahrumiyet gibi nedenlerle mirasçılık hak ve sıfatını kaybetmedikleri anlaşılmıştır.

Terekenin TMK’nun 560. maddesi gereğince defterinin tutulmadığı ayrıca mirasçılardan terekeyi ve mirası mutlak olarak kabul eden yahut kabul etmiş sayılması gereken tereke mallarına herhangi bir elkoymanın olmadığı mirasçıların, murisin eş ve bunun velayeti altındaki küçükten ibaret oldukları veraset belgesi cevabi yazılar, mirasçılar vekilinin beyanı sayesinde saptanmıştır.

Talep Kabul Edilmiştir.

KARAR:

1. Muris Nafiz Alperen Keleş’in TEREKESİNİN RESMİ TASFİYESİNE,

2. Karar kesinleştiğinde resmi tasfiyenin ilanına, TMK’nun 574 ve tüzüğün 51,52 maddeleri gereğince Tasfiye memuru olarak Av. Erkan Yücel’in Resen atanmasına, tasfiye işlemlerine başlanılmasına, terekenin defterinin tanzimine,

3. Masrafların tereke mevcudundan karşılanmasına,

4. Terekenin tespit edilecek mevcudundan %2,4 harcın tahsili ile hazineye irad kaydına,

Temyizi kabil olmak üzere 26.10.1994 günlü duruşmada mirasçılar vekilinin yüzünde karar verilip usulen okundu.26.10.1994.

 

k. Hakim

 

ÖRNEK 63: KOCA LEHİNE KARININ MALINDA İPOTEĞE İZİN

KARAR

Davacılar :

Davalı :

Dava : İpoteğe İzin

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacıların hakimliğimize açtığı ipoteğe izin davasının yapılan açık duruşmasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacıların müşterek maliki bulunduğu Ankara ili Yenimahalle ilçesi, Ergazi mahallesi 16210 ada 1 parselde kain 9 nolu taşınmazın eşi ve kendisinin ortağı bulunduğu Geçen Halı ve Limited Şirketinin Beko Ticaret A.Ş’den ................ TL kredi karşılığında ipotek altına konulacağını, TMK’nun 169. maddesi hükmü uyarınca bu işlemin yerine getirilmesi için izin tanınmasını dilemiş ve duruşmada yinelemiştir. Dilekçi eşin açıklamasında doğrudan eşin ortağı bulunduğu ayrıca Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş tüzel varlığı taşıyan yukarıda ünvanı yazılı ticaret şirketi lehine ipotek işlemine girişmek dileğinde olduğunu vurgulamıştır.

İstem TMK’nun 169. maddesine yöneliktir.

Bu madde ile Sulh Hukuk hakiminin onayına ve iznine bağlı tutulan ancak Hakimin onayı ve izni ile geçerlilik kazanan hukuki işlemler, karı koca arasındaki işlemleri teşkil etmektedir. Somut olayda koca lehine kefalet ya da ipotek söz konusu değildir. Geçen Halı Ltd. Şirketi lehine ipotek işleminde doğrudan tüzel varlığı haiz, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirket söz konusudur. Bu maddenin amacı gerçek kişi olarak karı koca münasebetlerinde karının kocaya karşı özellikle istisnai rejimlerden bulunan mal birliği ve mal ortaklığı sistemlerinde Hakimin Vesayet makamı sıfatıyla izni amaçlanmıştır.

Eşler arasındaki aile mal rejimi türü bir yana, anılan rejimler geçerli olsa dahi özellikle ve öncelikle doğrudan kocanın nam ve hesabına onu yararlandırılacak biçimde üçüncü şahıslar nezdinde eşin bir işleme girişmek düşüncesini taşımayışı diğer anlatımla ipotek altına alınacak tapulu taşınmazın, eşin ortağı bulunduğu ve temsil ettiği ayrı tüzel konuma ve varlığa haiz ticari şirket lehine kredi alımını ve bunun sağlanmasını hedeflediğinden yersiz istemin reddine, bu tür işlemde eşin mal varlığını ipotek altına koyması tasarrufunda Hakim iznine muhtaç bulunmadığına, koşulsuz bu tür işlemi yapmakta özgür olduğuna karar vermek gerekmiştir. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 27.5.1988 tarih 2452-4077, 13 Hukuk Dairesinin 17.11.1987 tarih 5096-5598 sayılı içtihatları)

KARAR :

Yersiz açılan dosyanın-istemin REDDİNE,

Eşin yukarıda tanımlanan tapulu taşınmazının kocasının ortağı bulunduğu Geçen Halı Limited Şirketinin Beko Ticaret A.Ş’den alacağı .......TL kredi karşılığında şirket yararına ipotek altına koyması işleminde Hakim iznine ve onayına gereksinimi bulunmadığına, bu kabil işlemleri koşulsuz ve izinsiz yerine getirmekte serbest bulunduğuna, peşin harcın mahsubuna, giderlerin dilekçiler üzerinde bırakılmasına duruşmalı inceleme sonucunda temyizi kabil olmak üzere karar verildi.

 

 1. Hakim

ÖRNEK 64: TEREKE-VASİYETNAME

 

KARAR

Muris :

Ölüm Tarihi :

İhbar Eden- Lehine Vasiyet Edilen:

Vekili :

İhbar Tarihi :

Dava : Tereke- Vasiyetname

Karar Tarihi :

Mirasçı :

Vekili :

Hakimliğimizde görülmekte bulunan muris ............’e ait vasiyetname- tereke davasının yapılan açık duruşmasının sonunda;

GEREKÇE:

Trabzon ilinin Merkez ilçesine kayıtlı, Ortahisar mahallesi Cilt:..., S:..., K:...’de kayıtlı, Şaban ve Şadiye’den olma 1337 doğumlu muris vasiyetçi .................. 12.7.19967 tarihinde ölümü ardından başvuran Türk Eğitim Vakfı vekili murisin Ankara 11. Noterliği nezdinde düzenlenmiş 6.5.1997 tarihli 18635 iş sayılı vasiyetnamesi sayesinde mirasçı nasbedildiklerini, yasal mirasçıya karşın tüm mirasın kendilerine işbu ölüme bağlı tasarrufla bırakıldığını, vasiyetnamenin açılıp okunmasını ve mirasçılık belgesinin verilmesini istemiştir.

İstek TMK 535-536 ve TMK Tüzüğünün 35. maddesi hükümlerini içermektedir.

Vekilin aynı zamanda ibraz ettiği Ankara 8. Sulh Hukuk Hakimliğinin tanzim ettiği 18.7.1997 tarihli 1997/902 esas sayılı veraset kararına nazaran murisin yegane kanuni mirasçısı ve eşi ..................’nin de vekili olduğunu belgelemesi sayesinde huzurda açılıp okunan vasiyetname konusunda bu kanuni mirasçı vekili sıfatıyla ayrıca Türk Eğitim Vakfı vekilinin beyanına başvurulmuştur.

Vekil mirasçı nasbedilen kuruluş temsilcisi ve aynı zamanda vasiyetçi murisin yegane varisi eşinin vekili olarak vasiyetnameye karşı olmadıklarını belirtmiş ve bu beyanı onaylamıştır.

Vekil açıkça vasiyetname aleyhinde tenkis ya da iptal davası düşünmediklerini vasiyetname hükümlerinin yerine getirilmesi için mirasçı nasbedildiklerine ilişkin belgenin tanzimini ve teslimini dilemiş bir kısım tereke varlıkları hususunda özellikle banka mevcutlarına yönelik TMK 531-532 maddeleri uyarınca resen önlem alınmıştır.

Bankada bulunan kiralık kasanın mevcudu saptanmış ve hakimlik emanetine yazı işleri müdürlüğü kasasına aktarılmıştır.

Muhtelif bankada mevcut hesapların kısmen vadeli oldukları anlaşılmış, vadesizlerin hakimlik emanetine alınmaları cihetine gidilirken diğerlerinin vade sonucunun beklenmesi gerekmiştir.

Vasiyetnamede ayrıntısı okunan murisin arzuları beraberinde bir kısım özel yükümlülükleri ayrıca mirasçı nasbettiği Eğitim Vakfı kuruluşuna yüklediği ve bunların izlenmesi konusunda da bir açıdan denetçi konumuyla damadı Osman Çetintaş’ı yetkili ve görevli kıldığı saptanmıştır.

Osman Çetintaş vasiyetnamenin gerçek arzularına uygun olarak murisin hayatında düzenlendiğini, esasen bildiği ve vasiyetnamenin ayrıntılarında geçen yükümlülükleri izleyeceğini belirtmiştir.

TMK 539/2 maddesi uyarınca mirasçı nasbedilen Türk Eğitim Vakfı murisin vefatı anından itibaren mirası iktisap etmiş bulunmaktadır. Yasal mirasçı, vekil eliyle vasiyetnameye rıza beyanında bulunmuştur. Bu yüzden vasiyetnamenin ilanına gereksinim duyulmamıştır.

İlgililer dinlenmiş TMK 535. maddesi çerçevesince vasiyetname usulünce açılmış, okunmuş ve aynı yasanın 538. maddesine istinaden mirasçı nasbedilen Türk Eğitim Vakfı ya da temsilcisine mirasçılık belgesi verilmesine engel bulunmadığı anlaşılmış ayrıca mirasın defterinin düzenlenmesi resmen idaresine mahal olmadığı gözlemlenmiştir.

Yargılamaya son verilmiştir.

KARAR:

1. Muris .............’in noter-resmi vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2. Murisin terekesinden EL ÇEKİLMESİNE, tedbirlerin son bulmasına, İlgili bankalara ya da tereke varlığının saptanacağı kuruluşlara mirasçı nasbedilen Türk Eğitim Vakfına tereke varlıklarının teslimi ya da aktarılması için talimat yazılmasına, hakimlik emanetinde bulunanların tutanak ile birlikte teslimine,

3. TMK 538 uyarınca Türk Eğitim Vakfının mirasçı nasbedildiğine dair belgenin tanzim ve teslimine,

4. Vakıf harç ve vergilerden bağışık bulunduğundan bu yolda karar tesisine yer olmadığına,

5. Giderlerin dilekçi üzerinde bırakılmasına,

Kanuni mirasçı ve aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı vekilinin yüzünde sonuçlanan duruşmada temyizi kabil olmak üzere karar verilip usulen okundu.

 

  1. Hakim

 

ÖRNEK 65: MANSUP MİRASÇILIK BELGESİ

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ Mansup Mirasçılık Belgesi

 

Esas No:

Hakim :

Katip :

................hakkında açılan ve sonuçlanan TMK 535 ve Tüzük 35 maddesi uyarınca vasiyetnamenin okunması dosyası nedeniyle;

Gereği Düşünüldü:

Trabzon merkez ilçesinin Ortahisar mahallesinin C:...., S:......, K:......’de kayıtlı iken 12.7.1997 tarihinde ölen Şaban ve Şadiye’den olma 1337 doğumlu ..................’nin Ankara 11. Noterliğinde düzenlediği 6.5.1997 tarihli 18635 iş sayılı Resmi Vasiyetnamesi ile birlikte tüm mal varlığını kanuni mirasçısı ve eşi yerine mirasçı nasbettiği Türk Eğitim Vakfı’na bıraktığı ancak vakıf kuruluşuna bazı yükümlülükler tahmil ettiği, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi konusunda ise damadı Osman Çetintaş’ı görevlendirdiği anlaşıldığından Hakimliğin 1997/99 vasiyetname dosyasında anılan vasiyetnamenin TMK 535 ve Tüzük 35 maddesi hükümleri uyarınca açılıp okunduğunun tespitiyle birlikte kanuni mirasçı vekilinin vasiyetnameye açıkça olur bildirmesi iptal ve tenkis davasına başvurmayacaklarını açıklaması sebebiyle aynı yasanın 538. maddesi hükmü uyarınca vasiyetçi-muris .......................’in vasiyetname ile tüm mirasına Türk Eğitim Vakfı’nı MİRASÇI NASBETTİĞİNE ilişkin iş bu belge tanzim ve karar altına alındı. (Tarih)

 

 1. Hakim

 

ÖRNEK 66: REDDİ MİRAS

KARAR

Davacılar :

Vekili :

Davalı :

Dava : Reddi Miras

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacılar vekili tarafından hakimliğimize verilen 9.12.1996 tarihli dava dilekçesi üzerine mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonucunda;

Dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili yukarıda anılan dilekçesinde müvekkillerinin murisi ..................’in 17.9.1996 tarihinde vefat ettiğini, murisin terekesinin borca batık olduğunu, bu nedenlerle müvekkillerinin murisin mirasını reddettiklerini MK’nın 545. maddesi uyarınca mirasın reddinin tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar vekili katıldığı 16.12.1996 tarihli oturumda dilekçesini aynen tekrar ettiğini müvekkillerinin murisin vefat ettiğini, mirası red hususunda vekaletnamesinde yetkisinin olduğunu, murisin mirasının reddinin tespit ve tesciline karar verilmesini istediğini beyan etmiş, imzası alınmıştır.

Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 18.10.1996 gün ve 1996/964-860 sayılı veraset ilamı ile ...................’in 17.9.1996 tarihinde vefat ettiğini, mirasçıların belirlendiği görülmüştür.

Dosyada istenilen evrakların nüfus kayıtlarının ve vekaletnamenin mevcut olduğu görüldü.

Dosya içeriğine göre bu durum karşısında;

Mirasçı-Davacılar murisin mirasını süresi içerisinde reddettiklerinden davacılar yönünden murisin mirasının kayıtsız ve şartsız reddinin tespit ve tesciline karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

Buna göre;

HÜKÜM:

1. Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Karaşar gazi mahallesi, C:......, S:...., K:.......’de nüfusa kayıtlı İbrahim ve Fatma’dan olma 1967 doğumlu ........................’in 17.9.1996 tarihinde vefat ettiği mirasçı-davacılar ..................................................... murisin mirasını süresi içerisinde kayıtsız ve şartsız olarak reddettiklerinden MK’nın 545 ve 549. maddeleri uyarınca davacı-mirasçılar yönünden murisin mirasının reddinin TESPİT VE TESCİLİNE,

  1. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

İlişkin ve Yargıtay yolu açık, davacılar vekilinin yüzünde açıkça ve yöntemince okunup karar verildi. (Tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 67: KAYYUM TAYİNİ

KARAR

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava : Kayyım Tayini

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacı vekili tarafından hakimliğimize verilen 20.12.1996 tarihli dava dilekçesi üzerine mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda;

Dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından hakimliğimize verilen dilekçesinde müvekkillerinin müşterek murisi ......................’ın 4.10.1996 tarihinde vefat ettiğini, geriye müvekkillerinin ve çocuklarının kaldığını, murisin ölümü ile terekesine dahil olan Eltes Elektrik Tesisleri İnşaatı Kollektif Şirketinde %15 oranındaki hissesinin de müvekkiline ve çocuklarına intikal ettiğini, çocukla annelerinin menfaatleri çatıştığından küçüklere kayyım tayin edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili katıldığı 30.12.1996 tarihli oturumda dilekçesini tekrar ettiğini kayyım adayının hazır olduğunu beyan etmiştir.

Kayyım adayı ..................... aynı oturumda murisin yeğeni olduğunu, vefat ettiğini, çocukları olan..............................’na kayyım olmayı kabul ettiğini, ücret istemediğini, Eltes Elektrik Tesisleri İnşaatı Kollektif Şirketinde küçüklerin de payı olduğunu, şirketteki hisse intikal işlemlerin de küçükleri temsil etmek için kayyım atanmayı kabul ettiğini, engeli olmadığını, aralarında menfaat uyuşmazlığının bulunmadığını, kendisinin şirkette hissesinin olmadığını beyan etmiş ve imzası alınmıştır.

Dosyaya istenilen evrakın mevcut olduğu görüldü.

Dosya içeriğine göre bu durum karşısında;

Küçükler .........................’na .....................’nın kayyım tayin edilmesinin ve kayyıma Eltes şirketine küçükleri hissedar etmek üzere yapılacak intikal işlemlerinde küçükleri temsil edip hak ve menfaatlerini korumak üzere izin ve yetki verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

HÜKÜM:

1. Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, Camikebir mahallesi, C:......, S:........, K:...........’de nüfusa kayıtlı Bülent Bilal ve Rebecca Sue’den olma 25.10.1989 doğumlu ................................. ile, 2.4.12993 doğumlu .................’na Sivas ile Koyulhisar ilçesi, Camikebir mahallesi, C:......., S:........, K:.........’de nüfusa kayıtlı Nuri ve Hatice’den olma 1927 doğumlu .....................’nın KAYYIM (TEMSİLCİ) TAYİN EDİLMESİNE,

2. Kayyıma Eltes Elektrik Tesisleri İnşaatı Kollektif şirketine küçükleri veraset ilamındaki hisseleri uyarınca şirkete hissedar yapmak üzere yapılacak hisse intikal işlemlerinde küçükleri temsil edip hak ve menfaatlerini korumak üzere İZİN VE YETKİ VERİLMESİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

İlişkin Yargıtay yolu açık davacı vekili ile kayyım adayının yüzlerine karşı açıkça ve yöntemince okunup karar verildi. (Tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 68: KAYYUMLARIN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

EK KARAR

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Kayyımlar:

Talep :Kayyımların Görevine Son Verilmesi

Talep Tarihi:

Ek Karar Tarihi:

Davacı SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneği Başkanlığı vekilinin mahkememize verdiği 5.5.1998 havale tarihli dilekçesi üzerine yapılan duruşmalı inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneği vekili mahkememize verdiği 5.5.1998 tarihli dilekçesi ile; Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.7.1997 tarih ve 1997/332-745 Esas ve karar sayılı ilamı ile derneğe Av. ..............................................’ın kayyım olarak atandıkları, bu güne kadar kayyımların görevini layıkı ile yerine getirdiklerini, şimdi ise derneğin yönetim kurulunun yeniden oluşturulduğunu, kayyımların görevinin kalmadığını, bu nedenle kayyımların görevlerine son verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 15.7.1997 tarih ve 1997/332 Esas, 1997/745 karar sayılı kararı ile SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneği yöneticileri hakkında Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olan tazminat davasında dernek ve dernek yöneticilerinin taraf olması nedeniyle, aralarında menfaat çatışması bulunduğundan, tazminat davasında SSK mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğini temsil etmek üzere .........................’ın kayyım olarak atandıkları anlaşılmıştır.

Oturuma katılan kayyımlar ............................. faaliyet raporlarını dosyaya ibraz ettiklerini, derneği temsil ettikleri davalar ile ilgili olarak ücret talep etmediklerini, faaliyetlerinin onaylanmasını ve aklanmalarına karar verilmesini istemişlerdir.

Oturuma katılan dernek yöneticileri ..................................... beyanlarında, kayyımları faaliyetlerinden dolayı akladıklarını, kayyım atanmasından sonra dernek yönetiminde değişiklikler olduğunu, dernek yönetimi ile dernek arasında menfaat çatışmasının ortadan kalktığını, bu nedenle kayyımların görevlerine son verilmesini istediklerini beyan etmişlerdir.

Kayyımlar dernek vekili Av. ...................... haricindeki dernek avukatının bazı işlemleri nedeniyle 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde, 14. Sulh Hukuk Mahkemesine ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gerekli girişimlerde bulunup dava açtıklarını, mahkemece görevimize son verildiği taktirde dernek yöneticileri ve yeni dernek vekilinin bu davalara bakmasının gerektiğini beyan etmişlerdir.

Dosyaya ekli belge ve beyanlara göre aşağıdaki karar oluşturulmuştur.

KARAR:

SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneği Başkanlığı’nın yeni yönetim kurulu oluşturulduğu anlaşıldığından, dernekte kayyım atanmasına ilişkin koşullar ortadan kalktığından dernek kayyımları, ....................’nın görevlerine son verilmesine ve aklanmasına,

Belirtilen davaların takip ve sonuçlandırılmasında dernek yönetim kurulunun yetkili ve serbest olduğuna,

Harç ve masraf konusunda karar verilmesine mahal olmadığına,

Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı dernek vekili, dernek 1. başkanı.........., dernek 2. başkanı..............., dernek müdürü..................... ile kayyımlar ................... ve.......................’nın yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. (Tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 69: MAL REJİMİ TESPİTİ

 

KARAR

Davacı :

Davalı :

Dava : Mal Rejimi Tespiti

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Hakimliğimizde görülmekte olan mal rejimi tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonucunda;

GEREKÇE:

Evlilik kayıtları Ankara Çankaya nüfusunun Yukarı Bahçelievler mahallesi C:......., S:........., K:..........’de nüfusa kayıtlı eşlerden İsmail ve Fatma kızı 1955 doğumlu Emine Esin, dilekçesinde özetle: ekli Ankara 24. noterliğinin düzenleme şeklindeki 28.6.1996 gün, 22975 işlem sayılı (mal ayrılığı sözleşmesi)’nin onaylanmasına, tesciline ve ilanına karar verilmesini dilemiştir.

9.5.1974 tarihinde evlendikleri anlaşılan eşlerin istemi TMK’nın evlilikten sonra eşler arasında kabul edilen mal ayrılığı rejimi (sözleşmesinin) Hakimlikçe onayı, tescili ve istemine ilişkin TMK’nın 173/3, 237,238,239. maddeleri ile HUMK 8/5. (hangi kanun olduğu tam olarak okunamadı) maddesine yöneliktir. Ayrıca Hakimliğin onaylayacağı sözleşmenin TMK’nın 240. maddesinde hükme bağlandığı üzere noter nezdinde tutulması zorunlu bulunan “MAL REJİMİ SİCİLİ”ne tescili talep edilmiştir.

Oturum açılmış, aile tablosu incelenmiş, dilekçe okunmuş, ekte sunulan noterlik sözleşmesi ve eki tapu kayıt fotokopileri incelenmiştir.

Eşler, saptanan kimlikleri altında beyanlarını tekrarlamış ve noterin düzenlediği sözleşmenin istekleri karşılayacak biçimde onaylanmasına izin verilmesini dilemişlerdir.

Sözleşmenin geçerli unsurları içerdiği, sahih tapu kayıtlarına dayandığı anlaşılmış, serbest irade altında evlilikten sonra düzenlenen yazılı Mal Ayrılığı sözleşmesinin onayı beraberinde tescili ve ilanı karar altına alınmıştır.

KARAR:

Yukarıda aile tabloları okunan eşlerin Ankara 24. noterliğinin düzenlediği 28.6.1996 gün, 22975 yevmiye sayılı Mal Ayrılığı sözleşmesine İZİN VERİLMESİNE, ve ONAYLANMASINA,

Sözleşmenin 3. kişileri bağlayıcı sonuçlarını sağlamak amacıyla, eşlerin isteği doğrultusunda noter nezdinde bulundurulması gereken özel MAL REJİMİ SİCİLİNE TESCİLİNE,

Tescili takiben sözleşmenin niteliğinin ve konusunun ilanen duyurulmasına,

İlanın Türkiye’de yayınlanan günlük gazetelerden birisinde Basın İlan Kurumu eliyle, ayrıca eşlerin ikametgah ve nüfus mahalli muhtarlıklarının divanhanelerinde yerine getirilmesine,

Tescil ve ilan işlemlerinin TMK’nın 230/1. maddesi uyarınca kocanın ikametgahı noterliğinde ve Basın İlan Kurumu eliyle gerçekleştirilmesine,

İlgililerin ilan belgelerini notere ibrazla beraber, onaylı diğer örneklerini de iş bu dosyaya eklemelerine,

Giderlerin dilekçeler üzerinde bırakılmasına, peşin harcın mahsubuna,

Yüzlerine karşı sonuçlanan duruşmada, Yargı yolu açık olmak üzere karar verilip, usulen anlatıldı. (Tarih)

 

 1. Hakim

 

ÖRNEK 70:EVLAT EDİNMEYE İZİN

KARAR

Davacılar : (Karı – Koca birlikte yazılıyor)

Davalı-Kayyım:

Dava : EVLAT EDİNMEYE İZİN

Dava Tarihi :
Karar Tarihi :

Davalar tarafından Hakimliğimize verilen 25.10.1996 tarihli dava dilekçesi üzerine mahkememizce yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda;

Dosya İncelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep Evlat Edinmeye İzin verilmesi isteminden ibarettir.

Davacılar tarafından hakimliğimize verilen yukarıda anılan dava dilekçelerinde uzun zamandan beri evli olduklarını müşterek çocuklarının olmadığını koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları küçük ......................’yı evlat edinmek istediklerini gerekli iznin verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacılar katıldıkları 17.12.1996 tarihli oturumda dilekçelerinin kapsamını tekrar ettiklerini beyan etmişlerdir.

Davalı-Temsilci-Kayyım, .......................’da aynı oturumda açılan davaya bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiş imzası alınmıştır.

Tanık ...................’de tarafların beyanlarını doğrular nitelikte beyanda bulunmuştur.

Mahkememizin 1996/1003 esas sayılı kayyım tayini kararının kesinleştiği küçüğe ............................’in kayyım tayin edildiği kararın bir örneğinin dosyaya ibraz edildiği görülmüştür.

Taraflar katıldıkları 24.12.1996 tarihli oturumda dosyanın tamam olduğunu talepleri gibi karar verilmesini istediklerini beyan etmişlerdir.

Dosyaya istenilen evrak ve nüfus kayıtlarının mevcut olduğu görüldü.

Dosya içeriğine göre bu durum karşısında;

Küçük ........................’nın davacılar tarafından evlat edinilmesine izin verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki hüküm düzenlenip açıklanmıştır.

Buna göre;

HÜKÜM:

  1. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Hamdiye mahallesi, C:....., S:..........., K:.........’de nüfusa kayıtlı Turgut ve Halise’den olma 30.11.1989 doğumlu.................’yı İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Türkali mahallesi, C:......., S:......, K:.....’de nüfusa kayıtlı Mehdi ve Müfide’den olma, 16.8.1955 doğumlu ................ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı eşi Necmettin ve Azize Nevin’den olma 23.4.1959 doğumlu ..................................... tarafından MK’nın 253 ve değişik 257. maddeleri uyarınca müştereken EVLAT EDİNMELERİNE İZİN VERİLMESİNE, Dosyanın tasvip için Ankara nöbetçi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMSİNE,
  2. Davacılar ile davalı-temsilci kayyıma noterde evlatlık sözleşmesini yapmak üzere İZİN VE YETKİ VERİLMESİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek ve yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

ilişkin Yargıtay yolu açık tarafların yüzlerine karşı açıkça ve yöntemince okunup karar verildi. (tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 71: İHALENİN FESHİ

KARAR

İtiraz Eden :

Vekili :

Karşı Taraf:

Vekili :

Dava : İhalenin Feshi

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacı vekili tarafından mahkememize verilen 17.7.1996 tarihli dilekçe üzerine yapılan açık duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, dava dilekçesini tekraren özetle:

Altındağ ilçesi, Bentderesi, Kavgirli sokakta kain imarın ..... ada, .....parsel sayılı ..........m2 genişliğindeki arsa ve üzerindeki muhtesatın Ankara Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğünün 1994/209 (iş) esas sayılı dosyasında 6.10.1995 tarihinde en çok arttıran alıcı Davalı Altındağ Belediye Başkanlığına (2.700.000.000 TL) bedelle ihale edildiğini, alıcının satış bedelini ödemesi için 20 günlük süre istediğini ve bu sürenin alıcıya verildiğini, ancak alıcının tanınan sürede ihale bedelini tamamen yatırmadığını, muhtıra tebliğinden sonra (483.111.000 TL)’nin 3.7.1996 tarihinde banka dekontu ile bankaya yatırıldığını, dekontun dosyaya konulduğunu, müvekkilinin aynı ihaleye iştirak edip (2.610.000.000 TL) teklif ettiğini, alıcının tanınan sürede ihale bedelini tamamen yatırmamış olması nedeniyle müvekkilinin artırmadaki teklifiyle bağlı kalarak 2.610.000.000 TL’ye taşınmaz malı satın almak istediğini, iddia edip İİK’nın 133 maddesi hükmü ve Yargıtay HYK. nun 23.3.1955 gün 1/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca taleplerinin kabulüne, 6.10.1995 tarihli yapılan ihalenin feshine karar verilmesini istemiştir.

Davalı-Alıcı Belediye vekili dosyaya ibraz ettiği 23.8.1996 tarihli cevap dilekçesini tekrar edip ödemelerin gününde yapıldığını, ödeme makbuzlarının dosyaya ibraz edildiğini, icra dosyasına müvekkili Belediyenin borcu kalmadığını savunup davanın reddini istemiştir.

Delil gösterilen icra dosyası ile mahkememizin 1990/1197 izale-i şüyu esas sayılı dosyası celp edilip incelenmiştir.

Ayrıca mahkememizin 1995/1054 esas sayılı dava dosyası da celp edilip incelenmiş bu dosyada davacı ..................’nin aynı ihalenin feshi için 16.10.1995 tarihinde dava açtığı davanın reddine karar verildiği ve kararın kesinleştiği görülmüştür.

Feshi istenilen ihale 6.10.1995 tarihlidir.

İcra dosyası kapsamına ve celp edilip incelenen mahkememizin .......... esas sayılı dosyası kapsamına göre davacı 7 günlük şikayet (dava açmak) süresini geçirmiştir. Öncelikle bu yönde mahkememizde açılan ikinci, ihalenin feshi davasının reddi gerekir.

Şikayetle ilgili Gayrimenkul Satış İcra Dosyasında 25.10.1995 tarihli tutanakta ihale alıcısı tarafından kendi hissesi düşüldükten sonra kalan bakiye satış bedeli olan (1.381.952.000 TL)’nin düşüldükten sonra kalan bakiye satış bedeli olan (1.381.952.000 TL)’nin Emlak Bankası Adliye Sarayı şubesine 25.10.1995 tarihinde yatırılıp dekont suretinin dosyaya konulduğu 25.10.1995 tarihinde açıklanmış ve tutanağın üzerinde aynı tarihli banka dekontu görülmüştür.

Satışın yapıldığı 6.10.1995 tarihine göre satış bedelinin ödenmesi için alıcı-Davalı Belediyeye tanınan 20 günlük süre 26.5.1995 tarihinde dolmaktadır. Açıklanan bu durum karşısında alıcı süresinde satış bedelinin bakiye borcunu icra dosyasına yatırmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ve celp edilip incelenen icra dosyasına ve mahkememizin ............... esas sayılı dosyası kapsamına göre davacının şikayetinin (davasının) reddi gereklidir.

HÜKÜM:

Davacının ihalenin feshi talebine ilişkin davasının (şikayetinin) REDDİNE,

Satış dosyasının ekleri ile birlikte gerekli işlemlerin tamamlanması için İADESİNE,

İİK’nın 134/2 maddesinin davacı hakkında uygulanmasına yer olmadığına,

Davacı-Müştekinin sarf ettiği mahkeme masrafının kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalı-Alıcının sarf ettiği masrafa rastlanmadığına,

Maktu harcın mahsubuna, yeni harç alınmasına gerek bulunmadığına,

Davalı Belediye vekilinin lehine 2.000.000 TL maktu ücreti vekalet takdirine , davacıdan alınıp davalıya verilmesine, dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. (tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 72:VESAYET – İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN – EK KARAR

Ek karar

Küçük :

Vasi :

Talep : İkametgah Değişikliğine İzin

Talep Tarihi :

Ek Karar Tarihi:

Mahkememizde görülmekte olan küçük .........................’e ait vasi dosyası üzerinden yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜ:

Mahkememizin 21.7.1997 tarih ............Esas, ............ sayılı kararı ile küçük......................’e Sefer Şener vasi olarak atanmıştır.

Vasi Sefer Şener mahkememize verdiği 4.2.1998 tarihli dilekçesi ile vasisi bulunduğu ................................ ile birlikte dava evvel Şahap Gürler Mahallesi 81. sk. No: 34 Kayaş-Ankara adresinde ikamet ettiklerini, şimdi ise bu adresten Fatih Yunus Emre mah. Baharat sk. Akşen sitesi D-2/7 Sincan adresine taşındıklarını, bu nedenle ikametgah değişikliğine izin verilmesini talep etmiştir

Vasinin örnek 3 nolu defteri ibraz ettiği görülmüştür.

Talep dilekçesinin ve dosyanın birlikte incelenmesinde ikametgah değişikliğine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Küçük ........................ ve, vasi Sefer Şener’in Fatih Yunus Emre mah. Baharat sk. Akşen sitesi D-2/7 Sincan adresine taşındıkları anlaşıldığından ikametgah değişikliğine izin verilmesine, mahkememizin yetkisizliğine,

Dosyanın yetkili Sincan Sulh Hukuk (vesayet) mahkemesine gönderilmesine,

Dosyanın gelir durumu itibariyle denetim altına alınıp alınmayacağının yetkili mahkemece nazara alınmasına,

Dosya üzerinde yapılan incelene sonunda verilen karar usulen okundu. (Tarih)

 

  1. Hakim

 

ÖRNEK 73: ÇEK İPTALİ-İHTİYATİ TEDBİR KARARI

T.C.

ANKARA

10. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ İhtiyati Tedbir Kararı

Esas No:

Hakim :

Katip :

İhtiyati Tedbir İsteyen (davacı) :

Vekili :

Karşı Taraf (davalılar) :

Dava : Senet-Çek iptali

Karar Tarihi :

İhtiyati tedbir isteyen vekili mahkememize verdiği dilekçe ile, müvekkilinin 5.10.1995 tarihinde Ankara 10. Noterliğinin 44726 nolu Kooperatif üyelik hakkı devir sözleşmesi ile 472 nolu üyelik hakkını devir aldığını bu sözleşme ile 9 adet senet tanzim edilerek müvekkiline imza ettirildiğini senetlerde hamil olarak kooperatifin görülmekte olduğunu, daha sonra kooperatifçe müvekkilinin 472 nolu üye kaydının olmadığının bildirildiği, bu nedenle Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1996/104 esas sayılı dava açıldığını açıklayarak ödenmeyen 25..2.1996 vadeli Ali Yazan’a cirolu 10.000.000 TL’lik, 25.3.1996 vadeli, 25.4.1996, vadeli İsmail Çolak’a cirolu 2 adet 10.000.000 TL’lik, 25.5.1996 vadeli ve 25.6.1996 vadeli Ahmet Mısırlı’ya cirolu iki adet 10.000.000 TL’lik senetlerin iptali ile bu senetlerin ödemelerinin ihtiyati tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya ekleri ayrıcı Ankara Asliye 5. Ticaret Mahkemesinin ............ esas sayılı ihtiyati tedbir kararının tetkikinde kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

1. 25..2.1996 vadeli Ali Yazan’a cirolu 10.000.000 TL’lik, 25.3.1996 vadeli, 25.4.1996, vadeli İsmail Çolak’a cirolu 2 adet 10.000.000 TL’lik, 25.5.1996 vadeli ve 25.6.1996 vadeli Ahmet Mısırlı’ya cirolu iki adet 10.000.000 TL’lik senetlerin 3. şahıslara ödenmemesi bakımından dava sonuna kadar dava konusu senetler üzerinde İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

2. Talebin %15 teminatla kabulüne, 7.500.000 TL’lik teminat yatırıldığından karar suretinin ilgili yerlere gönderilmesine,

3. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda itirazı kabil olmak üzere karar verildi. (tarih)

k. Hakim

ÖRNEK 74: KİRA TESPİTİ

karar

Davacılar :

Vekilleri :

Davalı :

Vekili :

Dava : Kira Tespiti

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacılar vekil dava dilekçesinde, davalının dava konusu taşınmazda uzun yıllardan beri kiracı olduğunu ancak taraflar arasında en son 1.1.1989 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığını bildirerek 700.000 TL olan aylık kira parasının 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000.000 TL olarak tespitine karar verilmesi istemiştir.

Davalı vekili duruşmada, talep edilen aylık kira parasının fahiş olduğunu bildirerek keşif yapılmasını istemiştir.

Dava ile ilgili deliller toplandıktan sonra aylık kira parasının belirlenmesi için bilirkişi eşliğinde mahallinde keşif yapılarak bilirkişiden rapor alınmıştır.

Bilirkişi raporunda, taşınmazın aylık kira parasının Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile 1.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edildiğinden ve aradan 3 yıl geçmediğinden yapılan endeks uygulaması sonucu aylık kira parasının 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 1.311.000 TL olması gerektiğini tespit ederek bildirmiştir.

Toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın aylık kira parasının 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 1.311.000 TL olarak tespitine, fazla talebin reddine karar vermek gerekir.

HÜKÜM:

  1. Dava kısmen kabul edilerek dava konusu Ankara, Yenişehir, Sakarya caddesi,21/23 nolu taşınmazın aylık kira parasının 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 1.311.000 TL olarak tespitine, fazla talebin reddine,
  2. Davacıların yaptıkları 1.730.500 lira mahkeme masrafından haklılık oranına göre takdiren 813.334 TL ile davacılar vekiline hesap ve takdir edilen 733.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacılara verilmesine,
  3. Reddedilen miktar için davalı vekiline hesap ve takdir edilen 826.800. TL vekalet ücretinin de davacılardan alınıp davalıya verilmesine,
  4. Harçlar yasası gereğince peşin alınan harcın mahsubu ile yeniden harç alınmasına mahal olmadığına,
  5. Temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. (tarih)

 

 1. Hakim

 

ÖRNEK 75: İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE

KARAR

Davacılar :

Vekilleri :

Davalı :

Dava : Tahliye

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalının dava konusu, Ankara, Etimesgut, Elvankent, B 20 Blok, Kat: 8, 40 nolu taşınmazda 1.9.1994 tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu bildirerek iki haklı ihtar nedeniyle davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalıya duruşma gününü bildirir açıklamalı davetiye ve dava dilekçesi tebliğ edilmiş ancak duruşmaya gelmemiş dava hakkında da bir beyanda bulunmamıştır.

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle açılmış tahliye davası olup, davacı vekili davalı kiracının 1995 yılı Temmuz ayı kira bedeli ile Ağustos ayı kira bedellerini ödemediğini, ihtarname çektiklerini, iki haklı ihtarın oluştuğunu bildirmiş, taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.9.1994 başlangıç tarihli bir yıl süreli, kira parasının her ayın birinde peşin olarak ödeneceğine dair kayıt bulunduğu görülmüştür. 19.7.1995 tarihli Ankara 1. Noterliği aracılığıyla 1995 yılı Temmuz ayının kira parasının ödenmesi için çekilen ihtarname davalıya 28.7.1995 tarihinde tebliğ edilmiştir. Aynı Noterliğin 8.8.1995 tarihli ihtarnamesi ile 1995 yılı Ağustos ayının kirasının ödenmesi ile ilgili ihtarname 21.8.1995 tarihinde davalıya tebliğ edildiği, davalı kira paralarını ödediğini iddia ve ispat edememiştir. Toplanan delillerle davacının davası sabit olduğundan davanın kabulüne karar vermek gerekir.

HÜKÜM:

  1. Davanın kabulü ile davalının dava konusu Ankara, Etimesgut, Elvankent, B 20 Blok, Kat: 8, 40 nolu taşınmazdan iki haklı ihtar nedeniyle tahliyesine ve bu yeri boş olarak davacılara teslimine,
  2. Davacıların yaptıkları 572.000 TL mahkeme masrafı ile davacılar vekiline hesap ve takdir edilen 4.200.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacılara verilmesine,
  3. Harçlar yasası gereğince 1.512.000 TL Nisbi karar harcından peşin alınan 378.000 TL’nin mahsubu ile bakiye 1.134.000 TL harcın davalıdan tahsiline,
  4. Temyizi kabil olarak verilen karar davacılar vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. (tarih)

 1. Hakim

 

ÖRNEK 76: TEREKENİN TASFİYESİ

KARAR

Muris :

Ölüm Tarihi:

Davacılar :

Vekilleri :

Tasfiye Talebinde Bulunanlar:

Vekili :

Dava : Terekenin Tasfiyesi

Dava Tarihi :

Karar Tarihi:

Hakimliğimizde görülmekte bulunan muris .......................... terekesinin yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREKÇE:

Hakimliğin ................ tarih ................ esaslı kararıyla Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çankaya mahallesi C:........, S:........, K:.........’de nüfusa kayıtlı Ahmet Hıfzı ile Nafiye’den olma 1934 doğumlu muris ................ ‘in mirasının yasal tüm mirasçıları tarafından reddolunduğunun tesciline karar verilmiştir.

Ankara 4. Sulh Hukuk Hakimliğinin ........... tarih ve ..............esaslı veraset kararı eklenmiştir.

Yasal üç aylık süre içerisinde yasal tüm mirasçılarının mutlak biçimde muris terekesini redleri sonucunda TMK 522 maddesinin dayanağı İsviçre Medeni Yasasının 573 maddesi ile İçtihadı Birleştirme Kurulunun yasada boşluk hallerinde kaynak yasa metnine başvurulacağı şeklindeki içtihatları ve örneğin bu yolda Yargıtay 2. HD’nin 30.1.1951 gün 508/809 ile 27.1.1964 gün 298/360 sayılı içtihatları çerçevesinde resen terekenin defterinin düzenlenmesi ve tasfiye işlemlerine girişilmesi red kararıyla beraber hüküm altına alınmıştır.

Gölbaşı ile Ankara Tereke Hakimliği arasında oluşan yetki uyuşmazlığı sonucunda Yargıtay 20. HD’nin ............................. sayılı kararıyla Ankara Hakimliği Yetkili merci kılınmıştır.

1994/25 tereke defter esasına alınan dosyada resmen tasfiye hazırlığına girişilmek üzere tereke varlığının araştırılması hususunda ilgililerinde beyanlarından yararlanmak suretiyle banka, tapu, vergi, ticaret daireleri nezdinde araştırmalar yapılmış ilanlar gerçekleştirilmiştir.

TMK 532. maddesi hükmü gereği saptanabilen tereke konuları için önlem alınmıştır.

TMK 559-570 maddeleri gereğince terekenin defteri tanzim edilmiş başlangıçta mirasın mutlak biçimde tüm mirasçılar tarafından esasen reddolunması yüzünden ayrıca bunlara tebligat yapılmasına gerek olmaksızın aynı yasanın 572. maddesi hükmü uyarınca resmi tasfiye başlatılmıştır.

Tasfiye kararı ile birlikte tasfiyenin ilanı sağlanmış TMK 574 ve Tüzük 51-52 maddeleri gereğince tasfiye memuru tayin edilmiştir.

Tasfiye masrafları tereke mevcudundan karşılanmıştır.

Alacak ve borçların ilanen başvurularının sağlanmaya çalışılması sonucunda alacaklı banka kuruluşları talepte bulunmuşlardır.

Resen Vergi Dairesinin alacakları saptanmıştır.

Resmi ihale yoluyla taşınmazların satışları gerçekleştirilmiştir.

Terekeye TMK 533 maddesi yardımıyla aynı zamanda idare memuru atanmış bulunan daha sonra tasfiye işleri ile görevlendirilen Av. ................ 7.3.1997 tarihli ayrıntılı inceleme raporu beraberinde terekenin defteri düzenlenmiştir.

Buna göre ve özetle:

Muris ...............’nin terekesinin:

  1. Aktifini Teşkil Edenler:

 

  1. Taşınmazlar:
  2. Sıra No: Yeri Mevkii Pafta Parsel Alanı Türü Tahmini Değeri

    

  3. Menkuller:
  4.  

  5. Alacaklar ve Haklar:

 

 

Genel Toplam: 11.325.400.000 TL

 

  1. Pasifini Teşkil Edenler:

Pasif Toplamı: 5.973.341.180 TL

 

BİLANÇO:

Tereke Aktif Toplamı : 11.325.400.000 TL

Tereke Pasif Toplamı : 5.973.341.180 TL

Tereke (aktif) Artanı : 5.352.059.820 TL

 

Belirlenmiştir.

Aktif artanı belirlendiğinden iflas yerine adi tasfiye yoluna gidilmiştir.

Alacaklı banka kuruluşlarının rapora yönelik itirazları değerlendirilmiş çözümlenmiş, güncel ve artan vergi borçları izlenmiş defter aynı güncel niteliğini korumuştur.

Nitekim Av. ............ tarafından bu amaçlı 7.5.1997 tarihli dağıtım tablosunda düzenleme tarihine nazaran borçlar listeye alınmıştır.

Defterdarlığın 7.5.1997 günlü bilirkişi cetveline yönelik itiraz ve istemi çerçevesinde yeniden 16.5.1997 tarihli alacaklılar listesi ve miktarları belirlenmiştir.

Alacaklı banka vekillerinin ilkin itiraz şeklinde iletilen daha sonra uzlaşmalar ile sonuçlanan her iki bankanın alacaklarının miktarına yönelik istemleri çerçevesinde son kez bilirkişi ............................. 27.6.1997 tarihli tasfiyeye esas pay cetveli dağıtım raporunu dosyaya eklemiştir.

Bu rapora nazaran pay cetvelinde alacaklılar sırasına göre:

1. Kavaklıdere Vergi Dairesinin : 1.035.185.000 TL

2. Sağmenler Vergi Dairesinin : 220.296.000 TL

3. Pamukbank A.Ş’nin : 10.308.138.437 TL

4. Demirbank A.Ş’nin : +1.527.298.563 TL

TOPLAM : 13.090.917.000 TL

 

Dağıtım üçüncü şahısların ve kuruluşların alacakları belirlenmiştir.

Bu raporun tebliğine ve oturumda banka vekillerinin yüzünde tefhimine karşın itiraz eden olmamıştır.

Tasfiye memuru, raporu çerçevesinde dağıtımın yapılmasına engel bulunmadığını bildirmiştir.

Tasfiye görevlisinin hizmetine karşılık ücreti terekeden karşılanmıştır.

Sonuç olarak tasfiyeye esas hazırlık işlemleri ve pay cetveli tamamlanıp kesinleştiğinden muris terekesinden el çekilerek, tasfiye doğrultusunda karar tesis olunmuştur.

KARAR:

Muris.....................TEREKESİNDEN EL ÇEKİLMESİNE,

Tereke aktif-Nakit mevcudu olup Ankara Emlak Bankası Adliye Sarayı şubesinde muhafaza edilen hesaptan tasfiye memuru Av. ................’ın 30.6.1997 Hakim havale günlü son pay dağıtım cetvelinde öncelik sırasına göre yer alan banka ve kuruluşlara yukarıda mevcut tabloda belirlenen alacaklarının hesaplarına aktarılması için talimat yazılmasına,

Tasfiye dışı tereke eşya varlığı ile tasfiye sonucunda muhtemel banka nakit-faiz artanlarının mirası reddetmiş bulunan yasal mirasçılara teslimine veya şahıs hesaplarına aktarılmasına,

Ödeme tezkerelerinin kararın kesinleşmesi ardından gönderilmesine,

Tereke aktifi üzerinden %2 harç için ayrıca bankaya yazılmasına,

Alacaklı banka vekillerinin yüzünde Vergi Dairesi temsilcilerinin yokluğunda temyizi kabil olmak üzere karar verilip usulen okundu. (tarih)

 

 1. Hakim

 

ÖRNEK 77: VERASET

 

Davacı :

Davalı : Hasımsız

Dava : Veraset

Dava Tarihi :

Karar Tarihi :

Davacı verdiği dava dilekçesinde, annesi ................’nin 17.6.1995 tarihinde vefat ettiğini buna göre mirasçılarının tespit edilerek hisse oranlarını gösterir veraset ilamı verilmesini istemiş olmakla yapılan açık yargılama sonucunda:

Muğla ili, Milas ilçesi, Hacı İlyas mahallesi, C:......., S:......, K:........’de nüfusa kayıtlı muris .......................’nin 17.6.1995 tarihinde vefat ettiği eşi ................’da daha önce 1992 tarihinde vefat ettiği yasal mirasçı olarak çocukları ...................... ile. ................ kaldığı (2 çocuk)

Bunlardan ....................’da 1994 tarihinde ölümü üzerine mirasçıları olarak çocukları Müjde, Hatice Dicle ve İsmet Fıratın’ın kaldığı başkaca yasal mirasçısı bulunmadığı yapılan duruşmadan, celbedilen aile nüfus kayıt örneğinden ve dosya münderecatından anlaşılmış olmakla.

HÜKÜM:

Mehmet ve Dudu’dan olma 1326 doğumlu muris ..................’nin 17.61995 tarihinde ölümü üzerine mirası (6) hisse itibar edilerek:

(3) hissesinin 1935 doğumlu oğlu Turgut Baydur’a,

  1. hissesinin Ertuğrul ve Ayla’dan olma Torunu 1963 doğumlu Müjde Baydur (Kirpi)’a.

  1. hissesinin Ertuğrul ve Ayla’dan olma Torunu 1967 doğumlu Hatice Dicle Baydur (Artun)’a

(1)hissesinin Ertuğrul ve Ayla’dan olma Torunu 1973 doğumlu İsmet Fırat Baydur’a lüzumu isabet ve aidiyetine, verasetin bu şekilde subutuna,

Davacının yaptığı mahkeme masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına,

Harçlar yasası gereğince peşin alınan harcın mahsubu ile yeniden harç alınmasına mahal olmadığına,

Temyizi kabil ve aksi sabit oluncaya kadar muteber kalmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. (tarih)

 

  1. Hakim

 

ÖRNEK 78: TENSİP ZAPTI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMETensip Zaptı

Esas No:

Hakim :

Katip :

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Vekili :

Dava :

Davacı tarafından hakimliğimize verilen .................. tarihli dilekçesinin hakimliğimize intikal ettiği görüldü.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  1. Davanın esas defterine kaydedilmesine,
  2. Davacı tarafa duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,
  3. Davalılar adına duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,
  4. İlgili Kurum ve Kuruluşlara ayrı ayrı yazılar yazılmasına,
  5. Diğer hususların bilahare düşünülmesine,
  6. Bu sebeplerle duruşmanın ...................... günü saat ..............’a bırakılmasına karar verildi.

 

  1. Hakim

 

( ) davetiye çıktı.

( ) müzekkere yazıldı.

 

ÖRNEK 79: KEŞİF ZABIT VARAKASI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ Keşif Zabıt Varakası

Esas No:

Hakim :

Katip :

Mahkememizce verilen karar gereği bugün refakate alınan zabıt katibi, Mübaşir ve Bilirkişi olduğu halde davacı vekilinin temin ettiği vasıta ile tespiti istenilen mahalle gidildi.

Bilirkişi:

Bu işlerden anlar tarafları tanımaz mani hali yok. İhtarat yapıldı.

Bilirkişiye yemini yaptırıldıktan sonra yapacağı iş kendisine gösterilerek anlatıldı.

Bilirkişi gerekli notlarını aldığını emsalleri gördüğünü bildirerek dosyanın kendisine verilmesini, bilahare raporunu hazırlayıp mahkemeye ibraz edeceğini söyledi.

Gereği Düşünüldü:

Bilirkişiye dosyanın tevdiine, gerekli raporu vermesi için HUMK’nın 28. maddesi gereğince 20 gün mehil verilmesine,

Keşif mahallinde başkaca işlem kalmadığından işbu zabıt birlikte imza altına alındı. (tarih)

 

Hakim Katip Mübaşir Davacı vekili Davalı vekili

 

Bilirkişi Dosyayı alan bilirkişi

 

Davacı: :
Vekili :

Davalı :

Vekili :

Dava :

D. Günü ve Saati:

 

(...........................) TL araba ücretimi aldım.

06 AK 1975 Plakalı araç şoförü.

 

ÖRNEK 80: TALİMAT TENSİP ZAPTI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ Talimat Tensip Zaptı

Talimat No:

Hakim :

Katip :

................. Sulh Hukuk Hakimliğinden gönderilen ........... tarih ve ............... sayılı talimatı Hakimliğimize gelmiş olmakla talimat esas defterine kaydı yapıldı.

Gereği Düşünüldü:

1. Talimatta adı geçenlere duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,

2. İlgili yerlere müzekkere yazılmasına,

3. Duruşmanın bu nedenlerle ................ günü saat ............. ‘a bırakılmasına karar verildi.

  1. Hakim

 

ÖRNEK 81: İLANIN MAHKEME DİVANHANESİNE ASILDIĞINA DAİR TUTANAK

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:

TUTANAKTIR

Mahkememizce verilen ilanın ilan ettirilerek Hakimliğin Divanhanesinde asıldığına dair tanzim olunan işbu tutanak birlikte okunup imza altına alındı. (tarih)

 

Yazı İşleri Müdürü Katip Mübaşir

 

ÖRNEK 82: MUHTARLIK VASITASI İLE İLAN

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:

Karar No:

Ekte gönderilen ilanın muhtarlığınız kanalıyla 15 gün süreyle ilan edilerek, ilana havi tutanağın bir suretinin hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur.

 

  1. Hakim

 

Eki: 1 adet ilan sureti

 

ÖRNEK 83: BİLİRKİŞİ YEMİN ZAPTI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ Bilirkişi Yemin Zaptı

Esas No:

Hakim :

Katip :

Mahkememizde devam etmekte olan dava dosyasının ara kararı gereğince resen seçilen bilirkişi ..............................’a dosyanın tevdi edilerek raporunun tevdi edilebilmesi için bugün mahkememize müracaat etmekle;

Bilirkişi huzura alındı.

Hüviyetinin tespitine geçildi.

BİLİRKİ:

Yapacağı iş kendisine anlatıldı, Yemini yaptırıldı.

Soruldu. Dosyayı tetkik etmek ve raporumu hazırlamak üzere tarafıma tevdi edilsin. İstenilen hususlarda tanzim edeceğim raporumu mahkemeye ibraz edeceğim mehil verilsin dedi. Beyanı okundu. İmzası alındı.

Bilirkişi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1.Dosyanın bilirkişiye tevdiine,

2.Bilirkişiye dosyayı inceleyip, raporunu ibraz etmesi için mehil verilmesine karar verildi. (tarih)

k. Hakim.

 

ÖRNEK 84: İZALE-İ ŞÜYU – BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Esas No: 199 /

 

BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞܒNE

 

Hakimliğimizde görülmekte olan İzale-i şüyu davasında;

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın kayıtlarının tetkiki ile, imar görüp görmediğinin , imara göre ayrılma bulunup bulunmadığının, imar görmesi halinde İmar Kanununun 39. maddesine göre aynen taksimi ya da satış suretiyle ortaklığının giderilmesinde bir mani bulunup bulunmadığının duruşmanın atılı bulunduğu ................... tarihinden önce hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur. (Tarih)

 

 1. Hakim

 

Tapu Kaydı:

 

ÖRNEK 85: BASIN İLAN KURUMU – İLAN YAPILMASI İÇİN MÜZEKKERE

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Esas No: 199 /

 

BASIN İLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞܒNE

ANKARA

 

 

Ekte gönderilen ilanın ücretinin ilgilisinden alınarak ilanın günlük gazetelerden birinde ilan edilerek ilanı havi gazetenin bir suretinin hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur. (Tarih)

 

 1. Hakim

 

EKİ: 1 Adet İlan Sureti.

 

 

ÖRNEK 86: İZALE-İ ŞÜYU-BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Esas No: 199 /

 

BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞE’NE

 

Hakimliğimizde görülmekte olan izale-i şüyu davasında;

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğunun ve varsa üzerinde bulunan takyitler ile hissedarları ve hisse senetlerini gösterir tapu kaydının çıkartılarak duruşmanın atılı bulunduğu ............................ tarihinden önce hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur.

 1. Hakim

 

TAPU KAYDI:

 

ÖRNEK 87:İZALE-İ ŞÜYU-TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Esas No: 199 /

 

 

TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞܒNE

 

Hakimliğimizde görülmekte olan izale-i şüyu davasında;

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın çap ve krokisinden tasdikli bir örneğinin çıkartılarak duruşmanın atılı bulunduğu tarihinden önce hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur. (Tarih)

k Hakim

 

TAPU KAYDI:

 

ÖRNEK 88: VASİ TAYİNİ- HASTANEYE MÜZEKKERE

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 199. /

 

NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ’NE

ANKARA

Hakimliğimizde görülmekte olan Vasi tayini davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince;

Yukarıda Fotoğrafı ve sol kolu mühürlü olarak gönderilen ................................... muayene ve tedavisinin yapılarak;

 1. Akli yeteneğinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olup olmadığı,
 2. Yeterli ise ne ölçüde normal bir yaşama izin verdiği,
 3. İradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, yapacağı,
 4. Kendi işlerini görecek güce sahip bulunup bulunmadığı,
 5. Sürekli yardıma muhtaç olup olmadığı,
 6. Başkalarının emniyetini tehdit edip etmediği, muhafaza altına alınıp alınmayacağı,
 7. Hastalığının ne kadar müddet süreceği, vasi tayini gerekip gerekmediği,
 8. Hakimlikçe dinlenmesinde yarar olup olmadığı hususlarının tespiti ile tanzim olunacak kurul raporunun ............................. tarihinden önce hakimliğimize gönderilmesinin temini rica olunur.

 

Katip Hakim

ÖRNEK 89: TEREKE – TENSİP ZAPTI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: TENSİP ZAPTI

 

Hakim :

Katip :

 

Muris :

Ölüm Tarihi :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

İhbarda Bulunan :

İhbar Tarihi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1. Ölenin ve mirasçılarının kayıt örneklerinin celbi için C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

2. Ölenin son ikametgahının tespiti için C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

3. Ölenin, mahkemenin kaza dairesinde mirasçıları varsa kimler olduğunun ve adreslerinin tahkiki ve mirasçılarının veraset belgeleri ile Hakimliğimize başvurmaları lüzumunun kendilerine tebliğ için C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

4. Ölenin, mahkemece re’sen idaresi gerekir menkul ve g. menkul mallarının bulunup bulunmadığının, ikametgahı muhtarlığından ve tanıyanlardan tahkiki ile bildirilmesi için C. Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına,

5. Ölene ait paranın T. Vakıfbank Adliye Bürosunda açılacak hesaba yatırılması için bu hususta müzekkere yazılmasına,

6. Ölenin oturduğu yerde iş yerinde re’sen tayin edilen bilirkişi marifetiyle ....../......./ 199.. günü saat ............ ‘da hareketle tespit ve tahririnin yapılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına, tereke mallarının yediemine tevdiine veya mühürlenmesinin düşünülmesine,

7. Bilirkişiye takdir edilecek ücretin, diğer gündeliklerin ve vasıta masraflarının tereke hesabından ödenmesi için bankaya talimat yazılmasına,

8. Mirasçılardan isim ve adresleri tespit edilenlere terekenin tespit gününün zabıta (veya Tebligat Kanununun 7,41 maddesi gereğince) tebliğine, diğer hususların bilahare düşünülmesine bu nedenlerle yargılamanın ......./......./199. günü saat ..............’a bırakılmasına karar verildi.

 

 1. Hakim.

 

ÖRNEK 90: VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASINA DAİR TENSİP ZAPTI

T.C.

ANKARA

16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: Vasiyetnamenin açılıp okunmasına dair tensip zaptı

 

Hakim :

Katip :

Mirasçı :

Son İkametgahı :

Ölüm Tarihi :

Veraset Belgesi :

Vas. Temsil Eden:

Mirasçılar :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TMK’nun 535 ve 536. maddeleri ile tüzüğün 35. maddesi uyarınca vasiyetnamenin okunması gerekmekle;

1. Muris ve mirasçılara ait nüfus kayıt örneklerinin tamamlanması için teskereler yazılmasına,

2. Mirasçıların adreslerinin tespiti için C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

3. Mirasçılardan adresi tespit edilenlere vasiyetnamenin okunacağı gün ve saatinin tebliğine,

4. Vasiyetnamenin bulunanlar önünde ...../....../199.. günü saat .......’de Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açılıp okunmasına karar verildi.

 1. Hakim