Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bilde av Malm kirke Malm kirke er hovedkirka i Malm sokn, og ble bygget av kirkebygger Rasmus Overrein i årene 1885-1886, og ble innviet den 17.09.1886 av biskop Laache i Nidaros. Kirka er bygd som en langkirke av liggende plank, og har ca. 400 sitteplasser. Den har galleri over inngangsdøra, med et 16-stemmers orgel og sitteplasser på begge sider av orgelet. Sakristiet er plassert bak alteret. Senere ble også påbygd menighetssal i forlengelsen av kirka. Kirka er forøvrig etter sigende bygget etter de samme tegninger som Kvam kirke i Steinkjer kommune og Lebesby kirke i Finnmark.
Interiør fra Malm kirke Interiør fra Malm kirke

Bilde av Sela fjellkirke Sela fjellkirke er den andre kirka i Malm sokn, og ble reist ved hjelp av innsamlede midler og dugnadsinnsats i 1997. Kirka ble innviet av biskop Finn Wagle den 28.september 1997. Kirka er bygd som en langkirke, og har ca. 150 sitteplasser. Den har galleri over inngangsdøra, med et elektronisk orgel og sitteplasser. For øvrig inneholder kirka et funksjonelt kjøkken. Selahaugen er et gammelt kirkested, men det gikk 40 år uten kirke i Sela. I denne perioden ble Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettet fra Sela skolekapell, en interimkirke i den gamle skolen i fjellbygda.
Bilde av Follafoss kirke Follafoss kirke er hovedkirka i Verran sokn, og ligger i sentrum av industristedet Follafoss.
Interiør fra Follafoss kirke Interiør fra Follafoss kirke
Bilde av Fines kapell Fines kapell er den andre kirka i Verran sokn, og ligger i bygdasenteret Verrabotn, helt i enden av Verrasundet.
Interiør fra Fines kapell Interiør fra Fines kapell