Soek in SA
  
 

Altavista

Infoseek

SA Godsdiens-akademie

NT Werkgemeenskap van SA

NT Bronne

Neotestamentica

Society of Biblical Literature

Tuisblad van Bobby Loubser

Preek-argief | Erediens-werkswinkel | Kyk hoe lyk Mtunzini


NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK EMPANGENI

WYKSGEMEENTE: MTUNZINI

EREDIENSTE:
Empangeni: Sondae 09:00 en 19:00.
Mtunzini: Sondae 09:00.

LERAARS:
Ds Charle Rossouw, Kerkstraat 1 0
Posbus 1 1 693, Empangeni 3880
Tel: 772-1427.
Ds Lambert Jacobs, Okkerneutlaan 3
Posbus 10300, Empangeni 3880
Tel: 772-1654.
Geleentheidsprediker: Prof J A (Bobby) Loubser
Posbus 128, Mtunzini 3967
Tel: 340-1382

SKRIBA / KASSIER:
Mev Loraine Eksteen, Posbus 161
Empangeni 3880
Tel: 772-3644 (Kantoor), 772-4479 (Huis).

ORRELISTE - EMPANGENI.
Mev Riëtte Ferreira, Tel: 792-5856
Mev Petra Jerling, Tel: 792-4648

ORRELISTE - MTUNZINI.
Mev lna Kotzé, Tel: 340-2285

KOSTER - EMPANGENI.
Mnr Wessel Brand, Tel: 772-4161

DOOP:
Skakel minstens 'n maand vooraf met u leraar.

KERKKANTOORURE:
Maandag tot Vrydag 08:00 - 13:00.

KATEGESE:
Eike Sondag behalwe langnaweke en skool-vakansies.
Empangeni: Net na die oggenddiens.
Belydenisklas: Sondae 17:45.
Mtunzini: Sondae 08:00.

BYBELSTUDIE- EN GEBEDSGROEPE:
Hou aankondigings dop vir byeenkomste.

BEDIENINGSPROGRAM LERAARS:
Sondagaand: Jeugwerk en Kategese.
Maandagaand: Doop-, Huweliks- en Opvolg-gesprekke.
Dinsdagaand: Huisbesoek.
Woensdagaand: Kerkraads- en Kommissie-vergaderings.
Donderdagaand: Groepsbediening.

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE DIENSTE-Kantoor.
Kerkstraat 8, Posbus 959
Empangeni 3880
Tel: 792-3849/0
Bladsy geskep op 15 Feb 2000 deur Bobby Loubser