ตะเกียง บุนเสน
ตะเกียงบุนเสน สำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ตะเกียงบุนเสน ชนิดใช้กับก๊าซ LPG
(แก๊สหุงต้มธรรมดา)
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบตะเกียง
1. ตัวตะเกียงบุนเสน ที่ผลิตใช้เองโดยสมนึกเวชภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพดี และคงทนเกิน 2 ปี
2. แก๊ซหุงต้ม พร้อมหัวแก๊ซและสายแก๊ซ
ประสิทธิภาพ :   ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน สม่ำเสมอ ฟูดี ไม่มีควัน


ตะเกียงบุนเสน พร้อมหัว blower SN.5

เพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้เป็นตะเกียงเป่าแก้วได้ด้วย
โดยเพิ่ม blower และปั๊มลมเลี้ยงปลา 2 ตัว พ่วงเข้าหากัน
ประสิทธิภาพ :

1. ใช้เป่าแก้วชนิด Soda glass ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถ ปรับเปลวไฟได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 มม.
3. สามารถ ปรับระดับความร้อนได้
4. สามารถ ปรับเปลวให้เล็กใหญ่ได้
5. ไม่สามารถปรับตัวตะเกียงให้เอียงได้
6. ไม่สามารถใช้เป่าแก้ว Borocilicate เนื่องจากร้อนไม่พอ

 


NEXT