Lyrics Page

Nat Lyrics
ว่างเมื่อไรมาอีกนะ ว่างเมื่อไรก็มาอีกนะ ว่างเมื่อไรมาหากันหน่อย ต่อให้นานยังไงจะคอย ก็อยากจะคอยแต่เธอ เท่านั้น ว่างเมื่อไรก็มาเมื่อนั้น ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย อยากให้เธอนั้นรู้ว่ายังคอย ให้เจอหน้าเธอ โอกาสก็อาจมีน้อย ไม่บ่อยขนาดที่หวัง ถ้ามีเวลาอีกครั้ง กลับมาหาหากัน ฉันอาจจะอยู่ทางนี้ เธออาจจะอยู่ทางนั้น เมื่อไรที่ห่างไกลกัน อยากให้คิดถึงฉันเข้าไว้ ถ้าเหนี่อยก็อยากให้พัก งานหนักก็อดทนไว้ ถ้าหยุดเมื่ไรวันไหน กลับมาหาหากัน ฉันอาจจะอยู่ทางนี้ เธออาจจะอยู่ทางนั้น เมื่อไรที่ห่างไกลกัน อยากให้คิดถึงฉันเข้าไ Underconstrution

Email: siam18@hotmail.com