BUKU-BUKU BERKENAAN TANAMAN HIDROPONIK


PENGELUARAN MAKANAN HIDROPONIK
10 Bab / 269 halaman

Buku ini ditulis berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber yang berkaitan termasuk buku-buku, jurnal sains dan buletin pusat perkembangan kerajaan. Selain itu hasil pengalaman penulis dan hubungannya bertahun-tahun dengan ahli-ahli sains hidroponik juga menyumbangkan maklumat yang amat berguna untuk para pelajar pertanian, mereka yang berkebun secara hidroponik dirumah dan juga pekebun hidroponik secara komersial.
Dibahagian awal, terdapat perbincangan tentang aspek asas dalam hidroponik termasuklah pemakanan tumbuhan, larutan nutrien dan medium. Seterusnya pelbagai jenis kultur - air, kelikir, pasir, habuk kayu dan lain-lain, dihuraikan dengan terperinci. Satu contoh kultur tumbuhan iaitu tomato, diberikan untuk mambantu pembaca memahami konsep seluruhnya.MENANAM SECARA HIDROPONIK
4 Bab / 50 halaman

Kaedah hidroponik bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang pertanian kerana kaedah ini telah diamalkan secara tidak langsung beratus-ratus tahun dahulu. Namun begitu tidak ramai individu yang benar-benar memahami sistem ini. Kurangnya kajian dan buku-buku yang boleh dijadikan panduan turut menjadikan sistem ini tidak begitu popular di Malaysia.

Buku ini mengandungi empat bab.
Bab 1, membincangkan secara umum tentang hidroponik yang meliputi sejarah dan perkembangan sistem hidroponik serta kelebihan dan kelemahannya.
Bab 2, pula menyentuh tentang alat dan bahan asas yang diperlukan untuk membina unit hidroponik.
Bab 3, menerangkan kaedah menyediakan rangka unit sistem ini.
Bab 4, membincangkan tentang pengurusan tanaman dan pengurusan sistem hidroponik

Menanam Secara Hidroponik amat berguna khususnya untuk pelajar sekolah menengah yang mengambil matapelajaran Sains Pertanian, pelajar sekolah menengah vokasional jurusan pertanian, para pengusaha dan oroang perseorangan yang berminat terhadap penanaman menggunakan sistem hidroponik ini.


Untuk Tempahan Buku Diatas, Sila Hubungi:
Email: kazzhidroponik@hotmail.com

Balik Ke Menu Utama

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!