Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  อิสลามแห่งดินแดนเกาหลีใต้ 


 

        ในยุค 70 และ 80 นั้น มีประชาชนของเกาหลีเป็นจำนวนมาก ได้เดินทางไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลาง เมื่อได้ไปทำงานอยู่ในประเทศอาหรับ ก็ทำให้ชาวเกาหลีเหล่านั้น ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า พวกเขาจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่าเมื่อเปลี่ยนมาเป็นมุสลิม ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกัน ทำสิ่งต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น เพราะนับถือศาสนาเดียวกัน ดำเนินชีวิตแบบเดียวกัน สำหรับประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นชาวเกาหลีใต้ประมาณ 35,000 คน และเป็นชาวต่างชาติมากกว่า 100,000 คน ซึ่งมีมัสยิดสำหรับปฏิบัติศาสนกิจเพียง 4 – 5 ที่เท่านั้น โดยแยกกันไปตามแต่ละเมืองของประเทศ

     มัสยิดในเกาหลีใต้

Seoul Central Mosque

732-21,Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea

Tel: 82- 02-793-6908,82-02-794-7307
Fax:  82-02-798-9782

 

มัสยิดกลาง (Seoul Central Mosque) ตั้งอยู่ในย่านอีเท-วอน ซึ่งอยู่ในกรุงโซล ปัจจุบันมีอีมามชื่อ สุไลมาน ลี เป็นชาวเกาหลี และมีผู้ที่ไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามอีก 2 คน ที่คอยผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่อีมามในการนำละหมาด คนหนึ่งชื่อ ฟารุก เป็นชาวตุรกี ส่วนอีกคน ชื่อ อับดุลรอซิด แวโซโฮ (Rungsit Abdul Rashid Waesoho) ซึ่งเป็นคนไทย คุณอับดุลรอซิด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดนี้ว่า ลี อินคุน บอกเขาว่าก่อนที่จะมีมัสยิดแห่งนี้ พวกเขามีแค่สำนักงาน ที่ใช้สำหรับเป็นที่รวมตัวของมุสลิมเกาหลีใต้เท่านั้น จนมาถึงปี 1971 กษัตริย์ไฟซอล แห่งประเทศซาอุดิอารเบีย ได้เสด็จมาเยือนประเทศญี่ปุ่น มีคณะผู้แทนมุสลิมชาวเกาหลีได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงถามเกี่ยวกับสภาพของอิสลามในประเทศเกาหลใต้ คณะผู้แทนได้ทูลพระองค์ว่ายังไม่มีมัสยิด และต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ เนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการทูต และทางด้านเศรษฐกิจ ระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศอาหรับ จึงทำให้ ปาร์ค ชุง ฮี ได้บริจาคพื้นที่บริเวณอีเท-วอน และให้เงินสนับสนุนในการสร้างมัสยิดกลางแห่งนี้ขึ้นมา

        ในปัจจุบันนี้นอกจากมัสยิดกลางแล้ว ประเทศเกาหลีใต้ยังมีมัสยิดอีก 4 ที่ ได้แก่ มัสยิดกวางจู อยู่ที่จังหวัด Kyonggi-do ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร มัสยิดอันยาง อยู่ทางใต้ของกรุงโซลประมาณ 40 กิโลเมตรเช่นกัน มัสยิดชุนจู จังหวัด Cholla อยู่ห่างออกไปประมาณ 300 กิโลเมตร และมัสยิดปูซาน จังหวัด Kyongsang ประมาณ 400 กิโลเมตร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล

 

 

Kwangju Mosque

49-9 Yeokri Kongju-youb 
Kwangju-kun Kyungi-do 

Tel: 031-761-3424

 

Anyong Mosque

618-132, Anyang-5-dong,  Anyang , Kyunggi-do, 

Tel: 0343-42-9078 

 

 

Chun-Ju Mosque

1562-10  2-ga Inhu-dong,
Duk-jin Gu, Chonju, Korea
Tel: 063-243-1483

 

 

Pusan Mosque

 

30-1 Namsan-dong,

 Kemjeoing-ku, Pusan, 

Tel: 051-518-9991/2

 


ด้รับข้อมูลจาก คุณ อับดุลรอซิด แวโซโฮ (Rungsit Abdul Rashid Waesoho) ประวัติโดยสังเขป

        มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย อยู่ในครอบครัวที่มีอาชีพค้าขาย เรียนจบด้านศาสนาจากโรงเรียนธรรมศึกษา จังหวัดยะลา แล้วได้เป็นอาจารย์สอนศาสนาอยู่ประมาณ 5 ปี จึงได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศลิเบีย ณ วิทยาลัยดะวะห์ (Da’wah College) ในเมืองทริโปลี (Tripoli) ศึกษาในสาขาการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ใช้เวลาศึกษาอยู่ 5 ปี จึงสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นทางวิทยาลัยก็ได้ส่งตัวท่านมาทำงานเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 1982 ท่านได้ไปทำงานที่ มัสยิดกวางจู ประมาณ 10 ปี แล้วย้ายมาประจำที่มัสยิดกลาง อีกประมาณ 10 ปีจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากทำงานด้านการเผยแพร่ศาสนาแล้วท่านก็ยังรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ฮาลาลอีกด้วย


 

ประวัติความเป็นมาของประเทศเกาหลีใต้

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้

 

ที่ตั้ง ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย
พื้นที่ ประเทศเกาหลีใต้ 99,208 กิโลเมตร (38,327 ตารางไมล์) :
พื้นที่รวมทั้งเกาหลีเหนือและใต้ 221,638 ตารางกิโลเมตร
(85,574 ตารางไมล์)
ประชากร 46,800,000 (ปี ค. ศ. 1999)
เกาหลีเหนือ 23,000,000 คน (ปี ค.ศ. 1997)
เมืองหลวง กรุงโซล
เชื้อสายประชากร เชื้อสายมองโกเลีย
ภาษา ภาษาเกาหลีอยู่ใน ตระกูลอูราล-อัลเทอิก ซึ่งเกี่ยวพันกับภาษามองโกเลีย ฟินนิช และฮังกาเรียน ทุกวันนี้ ประชากรชาวเกาหลีทั้งหมดพูดและเขียนภาษาเกาหลี ซึ่ง เรียกว่า ฮันกึล ซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1443 อักขระเกาหลีประ กอบด้วย 10 เสียงสระ และ 14 เสียงพยัญชนะ
ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนานนับพันๆ ปี ความสวยงามและความสุภาพของวัฒนธรรมเกาหลี ฉายอยู่ในรูปภาพของผู้หญิงในชุดฮันบก ก่อนอิทธิพลของเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกจะเข้ามาถึงประเทศเกาหลีเมื่อร้อยปีมาแล้ว ฮันบกเคยเป็นชุดประจำวัน ผู้ชายสมัยก่อนใส่ ชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) กับพาจิ (กางเกงขายาว) ขณะที่ผู้หญิงใส่ ชอกอรี กับชีมา (กระโปรง) ปัจจุบันนี้ ฮันบกใช้ใส่เฉพาะโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองเช่น วันแต่งงาน วันซอลลัล และชูซก ฮันบก มีลักษณะที่หลวมๆ ถูกตัดเย็บขึ้นเพื่อปกปิดส่วนโค้งส่วนเว้า ตามธรรมชาติของร่างกาย


ภูมิอากาศ เกาหลีอยู่ในเขตอบอุ่นซึ่งมีอยู่ 4 ฤดูกาลใน 1 ปี

 

 

 

ฤดูใบไม้ผลิ

เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ขุนเขาและท้องทุ่งทั่วประเทศจะเต็มไปด้วยดอกเชอรี่ ฟอร์ซีเธีย อาซาเลีย แมกโนเลีย และไลแลค ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เกาหลีคือดินแดนแห่งดอกไม้ที่งดงาม

 

 ฤดูร้อน

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน คือฤดูกาลแห่งแสงอาทิตย์ ป่าอันร่มครึ้ม ท้องทุ่งเขียวกระจ่างตา และทะเลสีคราม จะชักนำให้ผู้คนออกนอกบ้านเพื่อการพักผ่อนในวันหยุด

 

 

 ฤดูใบไม้ร่วง

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาแห่งความเย็นและฟ้าใส ทำให้จุดนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของปี ใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินช่วยแต่งเติมสีสันแก่ขุนแขาให้งดงามไปด้วยเฉดสีแดงและเหลืองตัดกับท้องฟ้าที่งามกระจ่างตา เบิกบานไปกับการเดินเที่ยวบนภูเขาอันซึ่งพื้นดินพรมพร่างไปด้วยใบไม้

 

ฤดูหนาว

เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม เหน็บหนาวและแห้งแล้งกับช่วงเวลาแห่ง3 วันที่หนาวเย็นตามด้วย 4 วันแห่งความอบอุ่น เทศกาลหิมะและที่พักตากอากาศสำหรับเล่นสกีทำให้ฤดูหนาวของเกาหลีเป็นฤดูที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

 

สถานที่ท่องเที่ยว

กรุงโซล

     กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประกอบด้วยพลเมืองประมาณ 10.3 ล้านคนจากประชากร 46.8 ล้านคนทั่วประเทศ กรุงโซลเป็นทั้งศูนย์กลางของระบบการเงิน การเมือง การปกครอง การค้า การริเริ่มสร้างสรรค์ การศึกษา และเบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม สถานที่ตั้งขององค์กรธุรกิจหลักๆ ของประเทศ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนระดับหัวแถว โรงมหรสพและสิ่งบันเทิง โซลยังเต็มไปด้วยสรรพสิ่งอันพึงประสงค์สำหรับชาวเมืองและผู้มาเยือนเสมอ

      กว่า 1,500 ปีที่ผ่านมา โซลคือศูนย์กลางด้านการปกครองของอาณาจักร แพ็กเจ ทว่ากว่าจะได้ชื่อเป็นเมืองหลวงจริงๆ ก็ล่วงเข้าปี ค. ศ. 1394 ในสมัยราชวงศ์ใหม่ โชซอน (1394-1910)

 

 

 

พระราชวังเคียงบกกุง  
   สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ในสมัยราชวงศ์โชซอน กินอาณาบริเวณ 40 เอเคอร์ ประกอบด้วย คุนจองจอนเป็นอาคารที่ใหญ่และงดงามที่สุดในพระราชวังซึ่งใช้เป็นท้องพระโรงและเป็นที่ออกว่าราชการ พลับพลา เคียงฮวยรู อันกว้างขวางกลางสระใหญ่อันงดงาม คือสถานที่ตั้งของห้องโถงอันวิจิตรด้วยฝีมือมนุษย์ล้วนๆ ซึ่งใช้เป็นห้องจัดงานเลี้ยงสำหรับเสนาบดีและต้อนรับนักการฑูตต่างประเทศ ยางวอนจอง เป็นพลับพลาที่แยกตัวไปทางเหนือของ พระราชวัง ซึ่งอยู่ใจกลางสระบัวเคยเป็นที่ประทับสำหรับทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ของเหล่าราชนิกูล

 

Home