Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Srdjan Dizdarevic
 
 
 
Srdjan Dizdarevic je rodjen 29.09.1952. u Sarajevu, diplomirao 1976. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Kretanje u sluzbi i clanstvo u nevladinim organizacijama:

1978 – Direktor i glavni urednik “Djecije i omladinske štampe” – “Oslobodjenje”;

1981 – Pomocnik glavnog i odgovornog urednika lista “Oslobodjenje”;

1987 – 1991 – Prvi sekretar Ambasade SFRJ u Parizu;

1995 – Izabran za prvog predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH
- Clan Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99;

1996 – Izabran za clana Izvršnog komiteta Medjunarodne helsinške federacije;
- Izabran za clana Predsjedništva Gradjanskog alternativnog parlamenta;

1997 – Imenovan za clana Alternativnog ministarskog vijeca – Ministar za spoljne poslove;

1998 – Imenovan za clana Privremene izborne komisije;

1998 – Imenovan za clana Nezavisne komisije za medije;

1998 – Odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenovan u Radnu grupu za izradu Stalnog izbornog zakona;