Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Vehid Sehic
 

Rodjen 4.5.1952. godine u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Pravni fakultet završio na Sarajevskom univerzitetu 1976. godine, nakon cega radi do 1983. godine u tuzilaštvu. Poslije toga radi kao advokat. Do 1988. godine radi kao sudija i zamjenik predsjednika Višeg suda u Tuzli, a od 1994. godine radio ponovo kao advokat. Osnivac je Foruma gradjana Tuzle 1993. godine i nosilac aktivnosti na razvoju mreze gradjanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini kao i jedan od idejnih tvoraca osnivanja Gradjanskog parlamenta BiH. Trenutno je predsjednik Foruma gradjana Tuzle i Gradjanskog alternativnog parlamenta BiH. Na polju zaštite ljudskih prava stalni je saradnik Helsinških komiteta za ljudska prava u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Clan nezavisne komisije za izradu drzavnih simbola BiH koju je formirao Ured visokog predstavnika.
Aktivni ucesnik Demokratske alternative BiH. Nije clan ni jedne politicke stranke. Otac dvije kcerke, rodjene 1981. i 1983. godine.