Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Shaolin Kung-Fu Mystagogue


Carter Wong Hsu Feng Chang Yi Liu Ping
Phillip Ko Fei Kong Ban Han Chiang Lung Fei
Ma Cheung Sit Hon Suen Yuet Wong Yeuk Ping
Chan Siu Pang Cheung Bo Sin Li Chao Kam Kong
Cheung Chung Kwai Leslie Sun Li Hsin Hua Hu Wei
Wong Chung Gwong

Last revised February 20, 2006.

More Cast Photo Pages