Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Souls of the Sword


Wang Kuan Hsiung Wong Ping Phillip Ko Fei Sally Chen Sha Li
Yue Hua Ma Chi Lu Yi Lung Leung Kar Yan
Shih Chung Tien Shih Ting Ken Ngai Chi Wong Mau Ging Shun
Hung Fa Long Goo Chang Ho Hing Nam Leung Sau Geun
Sit Fong Chan Gwan Biu Chen Chin Hai Jacky Chen Shao Lung
Chow Shui Fong

To Be Identified:

7. 9. 10. 11. 12.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Jan Yik.

Last revised January 22, 2005.

More Cast Photo Pages