Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Ghost's Sword


Chiang Nan Lee Chi Lun Liu Ping O Yau Man
Hoh Yuk Wa Wa Luen Su Chen Ping So Gam Lung
Li Min Lang Shaw Luo Hui Tin Ming Yuen Sum
Wong Cheung Yue Feng Wong Chau Hung Kang Ming
Lui Woon Suen Lau Fan

To Be Identified:

5. 7. 8. 9.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Yue Fan, Cheung Lui, Lau Man Hung, Au Yeung Hei, Wong Sing Sam, Ching Gau Mooi, Gung Ching Yeung.

Last revised August 28, 2006.

More Cast Photo Pages