Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Iron Fists


Chen Kuan Tai Meng Fei Lau Kar Wing Wilson Tong
Leung Kar Yan Chan Wai Lau Liu Ming Goo Gwan
Chin Lung Wang Tai Lang Wong Wing Sang Cheung Yee Kwai
Karl Maka Yip Fei Yang Huang Ha Chen I Ho
Ko Fei Wang Yao Chung Yiu

To Be Identified:

1. 6. 7. 8. 10.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Wang Ying, Yang Ping An, Yang Jo Lan, Li Ming Chung.

Last revised March 18, 2005.

More Cast Photo Pages