Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Fury of King Boxer


Gwok Siu Chong Jimmy Wang Yu Yee Yuen Kong Ming
Yu Chung Chiu Chui Fook Sang Ko Hsieng Ting Hon Siu
Hsieh Hsing Ma Chi Min Min Ng Tung Kiu
Shan Mao Sit Hon Tien Yeh On Ping
Kong Yeung Cheng Fu Hung Wong Yu Wong Yung
Fung Hoi Kwan Hung Chui Lap Wong Fei
Cheung Siu Gwan Hong Dai Tung Chun Mat Wang Han Chen

To Be Identified:

4. 11. 12. 14.
15. 16.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Ding Keung, Gam Sek, Lok Ming, Kon Tak Mun, Chow San Kwai, Ng Ho, Dung Gam Woo, Cheung Yee Boon, Chow Chi Kei, Dai Bing Gong.

Last revised August 11, 2008.

More Cast Photo Pages