Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Chaochow Guy


Nancy Yen Tien Peng Wang Kuan Hsiung Wong Fei Lung
Lee Keung Chan San Yat Blacky Ko Ho Wai Hung
Ko Jan Pang Hsia Hou Chun Pan Chuan Ling Wong Hoi
Chin Li Sheng Do Lui Siu Shing Mei

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Woo Yiu Gwan, Siao Wai Yee, Siao Ying Kei.

Last revised March 10, 2008.

More Cast Photo Pages