Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Shaolin Devil and Shaolin Angel


Wong Tao Tung Wei Hwa Ling Chen Sing
Yu Chung Chiu Chiu Ting Ma Cheung Tsai Hung
Wang Hsieh Ma Chi Chun Tong Ga Kuen Yim Chung
Kei Tak Kong Ma Chin Ku Cheng Sai Gang Chow Ming
Chang Shu Lin Wang Fei Lee Wai

To Be Identified:

3. 5. 6.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Yee Ming, Poon Gwok Wai, Siu Wai.

Last revised June 10, 2008.

More Cast Photo Pages