Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Killer from Above


Lo Lieh Carter Wong Wong Ping Chang Yi
Cliff Lok Lung Fei Lau Lap Cho Cheng Fu Hung
Yu Chung Chiu O Yau Man Robert Tai Wang Chi Sang
Weng Hsiao Hu Wilson Tong Yuen Sum Chan Chuen
Au Lap Bo Lam Chung Siu Leung Go Chang Shu Lin
Chan Siu Pang

Last revised June 10, 2008.

More Cast Photo Pages