Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Challenge of the Lady Ninja


Elsa Yeung Wai San Chen Kuan Tai Peng Kang Kam Yin Fei
Sun Jung Chi Sit Hon Kon Tak Mun Cho Kin
Robert Tai Yeung Hung Kei Tak Kong Yin Su Li
Chan Chung Yung Lee Jae-Young Chang Yi Tao Chan Kai Jun
Cheung Ying Kei

To Be Identified:

2. 7. 8. 10.

The on-screen acting credits include the following name (the identified actors are omitted): Pok Ying Lan, Kim Yit Fong.

Last revised December 18, 2006.

More Cast Photo Pages