Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Lantern Festival Adventure


Wong Yat Lung Liu Huan Kuo Cheung Fook Gin Tang Hsin
Miao Tien Lee Chi Lun Chen Chiu Cheng Fu Hung
Ko Hsieng Ting Sit Hon Foo Bik Fai Ko Siao Po
Au Lap Bo Pai Lin Liu Yin Shang Robert Tai
Ho Kong Tse Chung Mau Tsang Ming Cheong Hu Wei
Sihung Lung Wu Yu Kang Hu Han Chang Chang Shu Lin
Lee Yung Geun Pooi Tak Wan

To Be Identified:

1. 2. 3. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13.
14. 16. 19.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Cheung Gwok Dung, Tit Mung Chau, Woo Wai, Wong Kwok Fai, Tai Kei Yin, Cheung Cheung, Chan Yan, Lau Siu Fung, Tung Kei, Geung Yee Gwan, Pak Ling, Siu Hung, Woo Wan Miu, Fung Chi Ping, Ko Fei.

Last revised January 5, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages